V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie PRODUCT v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcia PRODUCT vynásobí všetky čísla uvedené ako argumenty a vráti sú výsledkom. Ak napríklad bunky A1 a A2 obsahujú čísla, môžete použiť vzorec =PRODUCT(A1; A2) a tieto dve čísla vynásobiť. Rovnakú operáciu môžete vykonať aj pomocou matematického operátoranásobenia( * ). napríklad =A1 * A2.

Funkcia PRODUCT je užitočná, ak potrebujete násobiť veľa buniek naraz. Napríklad vzorec =PRODUCT(A1:A3; C1:C3) je ekvivalentný vzorcu =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.

Syntax

PRODUCT(číslo1; [číslo2]; ...)

Syntax funkcie PRODUCT obsahuje nasledovné argumenty:

  • číslo1    Povinný argument. Prvé číslo alebo rozsah, ktorý chcete násobiť.

  • číslo2; ...    Voliteľný argument. Ďalšie čísla alebo rozsahy, ktoré chcete násobiť, pričom maximálny počet argumentov je 255.

Poznámka: Ak je argumentom pole alebo odkaz, násobia sa len čísla v tomto poli alebo odkaze. Prázdne bunky, logické hodnoty a text v poli alebo v odkaze sa ignorujú.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

5

15

30

Vzorec

Popis

Výsledok

=PRODUCT(A2:A4)

Vynásobí čísla v bunkách A2 až A4.

2250

=PRODUCT(A2:A4; 2)

Vynásobí čísla v bunkách A2 až A4 a výsledok potom vynásobí číslom 2.

4500

=A2*A3*A4

Vynásobí čísla v bunkách A2 až A4 s použitím matematických operátorov namiesto funkcie PRODUCT.

2250

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×