Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti kvartil množiny údajov. Kvartily sa často používajú pri spracovaní údajov o predaji alebo prieskume na rozdelenie populácie do skupín. Funkciu QUARTILE môžete napríklad použiť na vyhľadanie najvyšších 25 percent príjmu v populácii.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o týchto nových funkciách nájdete v témach QUARTILE.EXC (funkcia) a QUARTILE.INC (funkcia).

Syntax

QUARTILE(pole;kvart)

Syntax funkcie QUARTILE obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole     Povinný argument. Pole alebo rozsah buniek obsahujúcich číselné hodnoty, z ktorých chcete kvartil vypočítať.

  • Kvart     Povinný argument. Určuje vrátenú hodnotu.

Ak má argument kvart hodnotu

funkcia QUARTILE vráti

0

Minimálnu hodnotu

1

Prvý kvartil (25. percentil)

2

Strednú hodnotu (50. percentil)

3

Tretí kvartil (75. percentil)

4

Maximálnu hodnotu


Poznámky

  • Ak je argument pole prázdny, funkcia QUARTILE vráti #NUM! .

  • Ak argument kvart nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak argument kvart < 0 alebo > číslo 4, funkcia QUARTILE vráti #NUM! .

  • Funkcie MIN, MEDIAN a MAX vracajú rovnakú hodnotu ako funkcia QUARTILE, keď argument kvart je rovný 0 (nula), 2 alebo 4.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

1

2

4

7

8

9

10

12

Vzorec

Popis (výsledok)

V ýsledok

=QUARTILE(A2:A9;1)

Prvý kvartil (25. percentil) z vyššie uvedených údajov (3,5)

3,5

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×