Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie QUOTIENT v Microsoft Exceli.

Tip: Ak chcete deliť číselné hodnoty, mali by ste použiť operátor /, pretože v Exceli neexistuje funkcia DIVIDE. Ak chcete napríklad číslo 5 rozdeliť číslom 2, zadáte do bunky =5/2 , ktorá vráti hodnotu 2,5. Funkcia QUOTIENT pre rovnaké čísla =QUOTIENT(5;2) vráti hodnotu 2, pretože funkcia QUOTIENT nevráti zvyšok. Ďalšie spôsoby delenia čísel nájdete v téme Násobenie a delenie čísel.

Popis

Vráti celočíselnú časť delenia. Táto funkcia sa používa, keď chcete odstrániť zvyšok pri delení.

Syntax

QUOTIENT(čitateľ; menovateľ)

Syntax funkcie QUOTIENT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Čitateľ    Povinný argument. Delenec.

  • Menovateľ    Povinný argument. Deliteľ.

Poznámka

Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia QUOTIENT vráti #VALUE! .

Príklad

Z nasledujúcej tabuľky skopírujte vzorové údaje a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Medzi zobrazením vzorcov a výsledkov sa dá prepínať pomocou klávesu F2. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=QUOTIENT(5; 2)

Celočíselná časť z podielu 5/2

2

=QUOTIENT(4,5; 3,1)

Celočíselná časť z podielu 4,5/3,1

1

=QUOTIENT(-10; 3)

Celočíselná časť z podielu -10/3

–3

Pozrite tiež

PRODUCT (funkcia)

Násobenie a delenie čísel v Exceli

Výpočet percentuálnych hodnôt

Rýchly začiatok: Formátovanie čísel v pracovnom hárku

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×