Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie RAND v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcia RAND vráti rovnomerne rozdelené náhodné reálne číslo väčšie alebo rovné 0 a menšie ako 1. Pri každom prepočte hárka vráti nové náhodné reálne číslo.

Poznámka: Od verzie Excel 2010 používa Excel na generovanie náhodných čísel algoritmus Mersenne Twister (MT19937).  

Syntax

RAND()

Syntax funkcie RAND neobsahuje žiadne argumenty.

Poznámky

  • Ak chcete vygenerovať náhodné číslo z intervalu (a, b), použite vzorec:

=RAND()*(b-a)+a

  • Ak chcete, aby funkcia RAND vygenerovala náhodné číslo, ale nechcete, aby sa čísla menili pri každom prepočte bunky, môžete do riadka vzorcov zadať výraz =RAND() a potom stlačením klávesu F9 zameniť vzorec za náhodné číslo. Vzorec vypočíta a nechá vás len s hodnotou.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov tak, aby sa zobrazovali všetky údaje.

Vzorec

Popis

Výsledok

=RAND()

Náhodné číslo väčšie alebo rovné 0 a menšie ako 1

rôzne

=RAND()*100

Náhodné číslo väčšie alebo rovné 0 a menšie ako 100

rôzne

=INT(RAND()*100)

Náhodné celé číslo väčšie alebo rovné 0 a menšie ako 100

rôzne

Poznámka: Pri prepočítaní hárka po zadaní vzorca alebo údajov do inej bunky alebo po spustení prepočítania manuálne (stlačením klávesu F9) sa vygeneruje nové náhodné číslo pre všetky vzorce, ktoré používajú funkciu RAND.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

Algoritmus Mersenne Twister

RANDBETWEEN (funkcia)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×