Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie RANK v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti relatívnu veľkosť čísla v zozname čísel (veľkosť čísla v porovnaní s ostatnými hodnotami v zozname). Ak má viacero hodnôt rovnakú relatívnu veľkosť, funkcia vráti najvyššiu relatívnu veľkosť čísla z množiny hodnôt.

Ak by ste zoznam zoradili, relatívna veľkosť čísla by zodpovedala jeho pozícii.

Syntax

RANK.EQ(číslo;odkaz;[poradie])

Syntax funkcie RANK.EQ obsahuje nasledovné argumenty:

 • Číslo     Povinný argument. Číslo, ktorého relatívnu veľkosť chcete nájsť.

 • Odkaz     Povinný argument. Pole alebo odkaz na zoznam čísel. Hodnoty, ktoré nie sú čísla, sú v parametri odkaz ignorované.

 • Poradie     Voliteľný argument. Číslo určujúce spôsob zisťovania relatívnej veľkosti čísla.

Poznámky

 • Ak je parameter poradie 0 (nula) alebo vynechaný, program Microsoft Excel určí relatívnu veľkosť čísla, ako keby bol zoznam v parametri odkaz zoradený zostupne.

 • Ak má parameter poradie nenulovú hodnotu, program Microsoft Excel určí relatívnu veľkosť čísla, ako keby bol zoznam v parametri odkaz zoradený vzostupne.

 • Funkcia RANK.EQ pridelí duplicitným číslam rovnakú relatívnu veľkosť. Prítomnosť duplicitných čísel však ovplyvňuje relatívnu veľkosť nasledujúcich čísel. Napríklad ak sa v zozname celých čísel zoradených vzostupne nachádza číslo 10 dvakrát a má relatívnu veľkosť 5, potom číslo 11 by malo relatívnu veľkosť 7 (žiadne číslo by nemalo relatívnu veľkosť 6).

 • V niektorých prípadoch sa vyžaduje taká definícia relatívnej veľkosti, ktorá zohľadňuje nerozhodné výsledky. V predošlom príklade by sa napríklad mohla vyžadovať pre číslo 10 relatívna veľkosť 5,5. To sa dá dosiahnuť pripočítaním nasledujúceho opravného faktora k výsledku vrátenému funkciou RANK.EQ. Tento opravný faktor je vhodný v oboch prípadoch, či už je relatívna veľkosť počítaná v zostupnom poradí (parameter poradie = 0 alebo je vynechaný) alebo vzostupnom poradí (parameter poradie = nenulová hodnota).

  Opravný faktor pre nerozhodné relatívne veľkosti =[COUNT(odkaz) + 1 – RANK.EQ(číslo; odkaz; 0) – RANK.EQ(číslo; odkaz; 1)]/2.

  V nasledujúcom príklade funkcia RANK.EQ(A2;A1:A5;1) vracia hodnotu 3. Opravný faktor je (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0,5 a upravená relatívna veľkosť, ktorá zohľadňuje nerozhodné výsledky, je 3 + 0,5 = 3,5. Ak sa číslo nachádza v odkaze iba raz, opravný faktor by sa rovnal hodnote 0, pretože výsledok funkcie RANK.EQ by sa nemusel byť upravovať kvôli nerozhodnému výsledku.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

7

3,5

3,5

1

2

Vzorec

Popis

Výsledok

=RANK.EQ(A2;A2:A6;1)

Pozícia čísla 7 v zozname obsiahnutom v rozsahu A2:A6. Keďže argument Poradie (1) má nenulovú hodnotu, zoznam je zoradený od najnižšieho čísla po najvyššie.

5

=RANK.EQ(A6;A2:A6)

Pozícia čísla 2 v rovnakom zozname. Keďže argument Poradie je vynechaný, zoznam je podľa predvoleného nastavenia zoradený od najvyššieho čísla po najnižšie.

4

=RANK.EQ(A3;A2:A6;1)

Poradie čísla 3,5 v rovnakom zozname.

3

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×