Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie RECEIVED v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti sumu prijatú k dátumu splatnosti za úplne investovaný cenný papier.

Syntax

RECEIVED(vyrovnanie; splatnosť; splátka; zľava; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie RECEIVED obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum po dátume vystavenia cenného papiera, keď sa cenný papier obchoduje s kupujúcim.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Splátka    Povinný argument. Suma investovaná do cenného papiera.

 • Zľava    Povinný argument. Diskontná sadzba cenného papiera.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo neuvedené

US (NASD) 30/360

1

Skutočná hodnota/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. Predvolene je 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Dátum vyrovnania je dátum, kedy kupujúci kúpi kupón, ako je napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum uplynutia platnosti kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis je vydaný 1. januára 2008 a kupujúci ho kúpi o šesť mesiacov neskôr. Dátum vystavenia by bol 1. január 2008, dátum vyrovnania 1. júl 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov po 1. januári 2008, dátumu vystavenia.

 • Vyrovnanie, splatnosť a základ sa skrátia na celé čísla.

 • Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné kalendárne dátumy, funkcia RECEIVED vráti #VALUE! .

 • Ak investícia ≤ 0 alebo ak zľava ≤ 0, funkcia RECEIVED vráti #NUM! .

 • Ak základ < 0 alebo ak je základ > 4, funkcia RECEIVED vráti #NUM! .

 • Ak vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia RECEIVED vráti #NUM! .

 • Funkcia RECEIVED sa počíta nasledujúcim spôsobom:

  Rovnica

  kde:

  • B = počet dní v roku, závisí od argumentu základ

  • DIM = počet dní medzi emisiou a splatnosťou

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

15. februára 2008

Dátum vyrovnania (emisie)

15. mája 2008

Dátum splatnosti

1 000 000,00 EUR

Investícia

5,75 %

Diskontná sadzba v percentách

2

Typ úročenia: 2 (Aktuálny/360)

Vzorec

Popis

Výsledok

=RECEIVED(A2;A3;A4;A5;A6)

Celková suma vyplatená pri splatnosti dlhopisu pri podmienkach stanovených v bunkách A2:A6.

1 014 584,65 EUR

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×