Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcií REPLACE a REPLACEB  v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcia REPLACE nahradí časť textového reťazca so zadaným počtom znakov odlišným textovým reťazcom.

Funkcia REPLACEB nahradí časť textového reťazca so zadaným počtom bajtov odlišným textovým reťazcom.

Dôležité: 

  • Tieto funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

  • Funkcia REPLACE je určená pre jazyky, ktoré používajú jednobajtovú tabuľku znakov (SBCS), zatiaľ čo funkcia REPLACEB je určená pre jazyky, ktoré používajú dvojbajtovú tabuľku znakov (DBCS). Predvolené nastavenie jazyka v počítači ovplyvňuje vrátenú hodnotu nasledovným spôsobom:

  • Funkcia REPLACE započítava každý znak, či už jednobajtový alebo dvojbajtový, ako 1 bez ohľadu na predvolené nastavenie jazyka.

  • Ak ste povolili úpravy jazyka, ktorý podporuje dvojbajtovú tabuľku znakov DBCS, a potom ste daný jazyk nastavili ako predvolený, funkcia REPLACEB započíta každý dvojbajtový znak ako 2. V opačnom prípade funkcia REPLACEB započíta každý znak ako 1.

Medzi jazyky podporujúce dvojbajtovú tabuľku znakov DBCS patrí japončina, čínština (zjednodušená), čínština (tradičná) a kórejčina.

Syntax

REPLACE(starý_text;počiatočné_číslo;počet_znakov;nový_text)

REPLACEB(starý_text;počiiatočné_číslo;počet_bajtov;nový_text)

Syntax funkcií REPLACE a REPLACEB obsahuje nasledovné argumenty:

  • Starý_text    Povinný argument. Text, v ktorom chcete nahradiť niektoré znaky.

  • Počiatočné_číslo    Povinný argument. Pozícia znaku v starom texte, ktorý chcete nahradiť novým textom.

  • Počet_znakov    Povinný argument. Počet znakov v starom texte, ktoré má funkcia REPLACE nahradiť novým textom.

  • Počet_bajtov    Povinný argument. Počet bajtov v starom texte, ktoré má funkcia REPLACEB nahradiť novým textom.

  • Nový_text    Povinný argument. Text, ktorý nahradí znaky v starom texte.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

abcdefghijk

2009

123456

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=REPLACE(A2;6;5;"*")

Nahradí päť znakov v údaji abcdefghijk jedným znakom *, počínajúc šiestym znakom (f).

abcde*k

=REPLACE(A3;3;2;"10")

Nahradí posledné dve číslice (09) čísla 2009 číslom 10.

2010

=REPLACE(A4;1;3;"@")

Nahradí prvé tri znaky čísla 123456 jedným znakom @.

@456

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×