V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie REPT  v Microsoft Excel.

Popis

Text sa zopakuje podľa zadaného počtu opakovaní. Použite funkciu REPT, ak chcete vyplniť bunku zadaným počtom inštancií textového reťazca.

Syntax

REPT(text; počet_opakovaní)

Syntax funkcie REPT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Text    Povinný argument. Text, ktorý chcete opakovať.

  • Počet_opakovaní    Povinný argument. Kladné číslo určujúce počet opakovaní textu.

Poznámky

  • Ak je argument počet_opakovaní 0 (nula), funkcia REPT vráti "" (prázdny text).

  • Ak nie je počet_opakovaní celé číslo, bude skrátené.

  • Výsledok funkcie REPT nemôže byť dlhší ako 32 767 znakov, inak funkcia REPT vráti chybu #HODNOTA!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=REPT("*-"; 3)

Zobrazí 3-krát hviezdičku a pomlčku (*-).

*-*-*-

=REPT("-";10)

Zobrazí 10-krát pomlčku (-).

----------

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

Pripojiť k Microsoft insiderov chcú >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×