Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcií RIGHT a RIGHTB v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcia RIGHT vracia zadaný počet znakov z konca textového reťazca.

Funkcia RIGHTB vracia znaky z konca textového reťazca, pričom dĺžka výsledku je zadaná v bajtoch.

Dôležité: 

 • Tieto funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

 • Funkcia RIGHT je určená pre jazyky, ktoré používajú jednobajtovú tabuľku znakov (SBCS), zatiaľ čo funkcia RIGHTB je určená pre jazyky, ktoré používajú dvojbajtovú tabuľku znakov (DBCS). Predvolené nastavenie jazyka v počítači ovplyvňuje vrátenú hodnotu nasledovným spôsobom:

 • Funkcia RIGHT započítava každý znak, či už jednobajtový alebo dvojbajtový, ako 1 bez ohľadu na predvolené nastavenie jazyka.

 • Ak ste povolili úpravy jazyka, ktorý podporuje dvojbajtovú tabuľku znakov DBCS, a potom ste daný jazyk nastavili ako predvolený, funkcia RIGHTB započíta každý dvojbajtový znak ako 2. V opačnom prípade funkcia RIGHTB započíta každý znak ako 1.

Medzi jazyky podporujúce dvojbajtovú tabuľku znakov DBCS patrí japončina, čínština (zjednodušená), čínština (tradičná) a kórejčina.

Syntax

RIGHT(text;[počet_znakov])

RIGHTB(text;[počet_bajtov])

Syntax funkcií RIGHT a RIGHTB obsahuje nasledovné argumenty:

 • Text    Povinný argument. Textový reťazec obsahujúci znaky, ktoré chcete extrahovať.

 • Počet_znakov    Voliteľný argument. Určuje počet znakov, ktoré má funkcia RIGHT extrahovať.

  • Argument počet_znakov musí byť väčší alebo rovný nule.

  • Funkcia RIGHT vráti celý text, ak je argument počet_znakov väčší ako je dĺžka textu.

  • Ak nezadáte argument počet_znakov, použije sa hodnota 1.

 • Num_bytes    Voliteľný argument. Určuje počet znakov, ktoré má funkcia RIGHTB extrahovať (založené na bajtoch).

  • Num_bytes musí byť väčšie alebo rovné nule.

  • Ak je num_bytes väčšia ako dĺžka textu, funkcia RIGHT vráti celý text.

  • Ak num_bytes nezadáte, predpokladá sa hodnota 1.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

Predajná cena

Číslo akcie

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=RIGHT(A2;5)

Posledných 5 znakov prvého reťazca (cena)

cena

=RIGHT(A3)

Posledný znak druhého reťazca (e)

r

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×