Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Popis

Funkcia ROUND zaokrúhli číslo na zadaný počet číslic. Ak napríklad bunka A1 obsahuje číslo 23,7825 a chcete túto hodnotu zaokrúhliť na dve desatinné miesta, môžete použiť nasledujúci vzorec:

=ROUND(A1;2)

Výsledkom funkcie je hodnota 23,78.

Syntax

ROUND(číslo; počet_číslic)

Syntax funkcie ROUND obsahuje nasledovné argumenty:

  • číslo    Povinný argument. Číslo, ktoré sa má zaokrúhliť.

  • počet_číslic    Povinný argument. Počet číslic, na ktorý chcete zaokrúhliť argument číslo.

Poznámky

  • Ak je argument počet_číslic väčší ako 0 (nula), číslo sa zaokrúhli na zadaný počet desatinných miest.

  • Ak má argument počet_číslic hodnotu 0, číslo sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo.

  • Ak je argument počet_číslic menší ako 0, číslo sa zaokrúhli doľava od desatinnej čiarky.

  • Ak chcete vždy zaokrúhľovať smerom nahor (od nuly), použite funkciu ROUNDUP.

  • Ak chcete vždy zaokrúhľovať smerom nadol (smerom k nule), použite funkciu ROUNDDOWN.

  • Ak chcete zaokrúhliť určité číslo na konkrétny násobok (napríklad zaokrúhliť na najbližší násobok hodnoty 0,5), použite funkciu MROUND.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=ROUND(2,15; 1)

Zaokrúhli číslo 2,15 na jedno desatinné miesto

2,2

=ROUND(2,149; 1)

Zaokrúhli číslo 2,149 na jedno desatinné miesto

2,1

=ROUND(-1,475; 2)

Zaokrúhli číslo -1,475 na dve desatinné miesta

-1,48

=ROUND(21,5; -1)

Zaokrúhli číslo 21,5 na jedno miesto naľavo od desatinnej čiarky

20

=ROUND(626,3;-3)

Zaokrúhli číslo 626,3 na najbližší násobok čísla 1000

1000

=ROUND(1,98;-1)

Zaokrúhli číslo 1,98 na najbližší násobok čísla 10

0

=ROUND(-50,55;-2)

Zaokrúhli číslo -50,55 na najbližší násobok čísla 100

-100

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×