Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Pri práci s dvoma formátmi súboru, napríklad .xlsx a .ods, sa možno stretnete s rozdielmi vo formátovaní a niektoré funkcie nebudú k dispozícii. Budete môcť skonvertovať údaje a obsah, ale spôsob práce s obsahom môže byť v závislosti od použitého formátu odlišný.

Prepnutie predvoleného formátu súboru

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. V časti Uložiť zošity kliknite v zozname Uložiť súbory vo formáte na formát súboru, ktorý chcete používať ako predvolený.

Čo je podporované pri uložení excelového tabuľkového hárka ako tabuľkového hárka vo formáte OpenDocument?

V tabuľke nižšie je uvedené, ktoré funkcie Excelu sú podporované úplne, ktoré sú podporované iba čiastočne a ktoré nie sú v tabuľkových hárkoch vo formáte OpenDocument (.ods) podporované vôbec.

 • Podporované.     Daná funkcia je podporovaná v Exceli aj v tabuľkových hárkoch vo formáte OpenDocument. Obsah, formátovanie ani funkčnosť sa nestratia.

 • Čiastočne podporované.     Daná funkcia je podporovaná v Exceli aj v tabuľkových hárkoch vo formáte OpenDocument, no môže sa zmeniť formátovanie a funkčnosť. Nedochádza k žiadnym stratám textu alebo údajov, no formátovanie a možnosti, ktoré sú k dispozícii pri práci s textom alebo grafickými prvkami, môžu byť odlišné.

 • Nepodporované.     Daná funkcia v Exceli nie je podporovaná vo formáte OpenDocument Spreadsheet. Ak plánujete uložiť excelový hárok vo formáte OpenDocument Spreadsheet, nepoužívajte danú funkciu, pretože by ste mohli stratiť obsah, formátovanie a funkčnosť danej časti hárka.

 • Nie je k dispozícii.    Daná funkcia bola zavedená v novšej verzii Excelu pre Windows.

Informácie o grafických funkciách nájdete v tabuľke grafických prvkov na konci tohto článku.

Oblasť

Podoblasť

Úroveň podpory

Úroveň podpory

Excel pre Microsoft 365 a Excel 2021

Excel 2013 – 2019

Formátovanie

Výška riadkov alebo šírka stĺpcov

Podporované

Vzhľad by mal byť podobný.

Podporované

Vzhľad by mal byť podobný.

Formátovanie

Bunka

Podporované

Podporované

Hypertextové prepojenia

Podporované

Môžu sa vyskytnúť problémy so štýlmi hypertextových prepojení.

Podporované

Môžu sa vyskytnúť problémy so štýlmi hypertextových prepojení.

Formátovanie

Štýly buniek

Podporované

Podporované

Dátumy

Dátumy do 1. 1. 1900

Nepodporované

Ak uložíte zošit obsahujúci dátumy pred 1. 1. 1900 ako súbor .ods, tieto dátumy sa neuložia správne.

Nepodporované

Ak uložíte zošit obsahujúci dátumy pred 1. 1. 1900 ako súbor .ods, tieto dátumy sa neuložia správne.

Tlač

Rozsahy tlače

Podporované

Podporované

Tlač

Opakovanie riadkov alebo stĺpcov

Nepodporované

Nepodporované

Tlač

Zlomy strán

Podporované

Podporované

Tlač

Hlavička alebo päta

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, možnosti pre obrázok, prvú stranu alebo párne a nepárne strany nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, možnosti pre obrázok, prvú stranu alebo párne a nepárne strany nie sú podporované.

Vzorce

Podporované

Podporované

Vzorce

Názvy

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, lokálne názvy, pomenované výrazy a názvy nesúvislých rozsahov nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, lokálne názvy, pomenované výrazy a názvy nesúvislých rozsahov nie sú podporované.

Vzorce

Regulárne výrazy (RegEx)

Nepodporované

Použite namiesto nich rozšírené filtre.

Nepodporované

Použite namiesto nich rozšírené filtre.

Komentáre k bunke (alebo poznámky)

Čiastočne podporované

Komentáre s obsahom sa celé obchádzajú. Formátovanie komentára nemusí byť podporované, ak súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli.

Čiastočne podporované

Komentáre s obsahom sa celé obchádzajú. Formátovanie komentára nemusí byť podporované, ak súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli.

Komentáre so zreťazeným obsahom buniek

Nepodporované

Zreťazené komentáre sa pri uložení súboru vo formáte .ods a opätovnom otvorení v Exceli skonvertujú na staršie komentáre.

Nepodporované

Zreťazené komentáre sa pri uložení súboru vo formáte .ods a opätovnom otvorení v Exceli skonvertujú na staršie komentáre.

Nástroje pre údaje

Zoskupiť a sprehľadniť

Podporované

Podporované

Objekty OLE

Podporované

Podporované

Nastavenie

Nastavenie okien

Nepodporované

Nepodporované

Nastavenie

Nastavenie hárka alebo zošita

Nepodporované

Nepodporované

Ochrana

Ochrana hárka

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, ochrana bez hesla je podporovaná. Súbory s hárkami chránenými heslom však nie je možné otvoriť ani uložiť.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, ochrana bez hesla je podporovaná. Súbory s hárkami chránenými heslom však nie je možné otvoriť ani uložiť.

Ochrana

Správa prístupových práv k informáciám

Nepodporované

Súbory so zapnutou správou prístupových práv k informáciám nie je možné uložiť.

Nepodporované

Súbory so zapnutou správou prístupových práv k informáciám nie je možné uložiť.

Ochrana

Šifrovanie

Nepodporované

Súbory s ochranou tohto typu nie je možné uložiť.

Nepodporované

Súbory s ochranou tohto typu nie je možné uložiť.

Ochrana

Označenia citlivosti

Nepodporované

Označenia sa neuložia.

Nepodporované

Označenia sa neuložia.

Nástroje pre údaje

Overenie platnosti údajov

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, určité overenie platnosti údajov vzorca nie je možné uložiť.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, určité overenie platnosti údajov vzorca nie je možné uložiť.

Externé údaje

Webové dotazy

Podporované

Podporované

Externé údaje

Tabuľky dotazov

Čiastočne podporované

Niektoré nastavenia, ako sú napríklad vložené stĺpce, nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Niektoré nastavenia, ako sú napríklad vložené stĺpce, nie sú podporované.

Tabuľky

Riadky súčtu

Nepodporované

Nepodporované

Tabuľky

Štýly tabuliek

Nepodporované

Nepodporované

Nástroje pre údaje

Zoradenie

Čiastočne podporované

Niektoré rozšírené nastavenia nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Niektoré rozšírené nastavenia nie sú podporované.

Nástroje pre údaje

Medzisúčet

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, samotné vzorce sú podporované, ale nastavenia na opätovné použitie nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, samotné vzorce sú podporované, ale nastavenia na opätovné použitie nie sú podporované.

Nástroje pre údaje

Filtrovanie

Čiastočne podporované

Základné filtrovanie je podporované, ale funkcie filtra, ktoré sú pridané do Excelu 2013, nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Základné filtrovanie je podporované, ale funkcie filtra, ktoré sú pridané do Excelu 2013, nie sú podporované.

Kontingenčná tabuľka

Štýly

Nepodporované

Nepodporované

Kontingenčná tabuľka

Rozloženie

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré rozloženia, ako napríklad kompaktná os, nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré rozloženia, ako napríklad kompaktná os, nie sú podporované.

Kontingenčná tabuľka

Vypočítavané polia

Nepodporované

Nepodporované

Kontingenčná tabuľka

Zoskupenie

Čiastočne podporované

Čiastočne podporované

Kontingenčná tabuľka

Kontingenčné tabuľky IMBI

Nepodporované

Nepodporované

Kontingenčné tabuľky

Kontingenčné tabuľky OLAP

Nepodporované

Nepodporované

Nástroje pre údaje

Zlučovanie

Nepodporované

Nepodporované

Zdieľané zošity

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Menovky údajov

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré označenia údajov nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré označenia údajov nie sú podporované.

Grafy

Tabuľky údajov

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Trendové čiary

Podporované

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré trendové spojnice nie sú podporované.

Grafy

Chybové úsečky

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré chybové úsečky nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré chybové úsečky nie sú podporované.

Grafy

Vynášacie čiary

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Spojnice extrémov

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Vodiace čiary na menovkách údajov

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Radarové grafy s výplňou

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Legendy

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré nastavenia nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré nastavenia nie sú podporované.

Grafy

Kontingenčné grafy

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Hárky s grafmi

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Koláčový graf s čiastkovými výsečami alebo koláčový graf s čiastkovými pruhmi

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Škatuľový graf

Nevzťahuje sa

Nepodporované

Grafy

Histogram

Nevzťahuje sa

Nepodporované

Grafy

Paretov graf

Nevzťahuje sa

Nepodporované

Grafy

Lúčový graf

Nevzťahuje sa

Nepodporované

Grafy

Stromová mapa

Nevzťahuje sa

Nepodporované

Grafy

Vodopádový graf

Nevzťahuje sa

Nepodporované

Vzorce OLAP

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Tvary na grafoch

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré typy tvarov nie sú podporované.

Nepodporované

Power Query

Nepodporované

Nepodporované

Grafické prvky

V tabuľke nižšie je uvedené, ktoré grafické funkcie Excelu sú podporované úplne, ktoré sú podporované iba čiastočne a ktoré nie sú vo formáte OpenDocument (.ods) podporované vôbec.

 • Podporované     Táto funkcia je podporovaná vo formáte Excelu aj vo formáte OpenDocument. Grafické prvky, ktoré používajú túto funkciu, sa vo všeobecnosti zobrazujú a správajú rovnako v oboch formátoch.

 • Čiastočne podporované     Táto funkcia je podporovaná vo formáte Excelu aj vo formáte OpenDocument, ale vzhľad grafických prvkov môže byť v jednotlivých formátoch odlišný. Pri prechode z jedného formátu do druhého nedochádza vo všeobecnosti k žiadnym stratám údajov, ale formátovanie a možnosti pri práci s týmito grafickými prvkami sa môžu líšiť.

 • Nepodporované     V dôsledku jedinečných rozdielov vo funkciách a implementácii medzi formátom Excelu a formátom OpenDocument nie je táto funkcia vo formáte OpenDocument podporovaná. Ak plánujete uložiť zošit vo formáte OpenDocument, tieto funkcie nepoužívajte.

Základné tvary

Úroveň podpory

Úroveň podpory

Excel pre Microsoft 365 a Excel 2021

Excel 2013 – 2019

Tvary

Podporované

Podporované

Bloky textu

Podporované

Podporované okrem objektov v blokoch textu. Objekty vo vnútri textového poľa sa pri otvorení súboru vo formáte OpenDocument vynechajú.

Podporované

Podporované okrem objektov v blokoch textu. Objekty vo vnútri bloku textu sa pri otvorení súboru vo formáte OpenDocument vynechajú.

Objekt WordArt

Čiastočne podporované

Formát OpenDocument nepodporuje možnosti pre objekty WordArt v Exceli. Ak použijete objekty WordArt, pri uložení sa skonvertujú na textové pole. Text a farba základného textu sa zachovajú, ale efekty objektov WordArt a formátovanie sa stratia.

Čiastočne podporované

Formát OpenDocument nepodporuje možnosti pre objekty WordArt v Exceli. Ak použijete objekty WordArt, pri uložení sa skonvertujú na textové pole. Text a farba základného textu sa zachovajú, ale efekty objektov WordArt a formátovanie sa stratia.

Možnosti priestorových tvarov

Nepodporované

Nepodporované

Obrázky

Podporované

Podporované okrem možnosti vloženia a prepojenia, ktoré nie sú podporované vo formáte ODF.

Podporované

Podporované okrem možnosti vloženia a prepojenia, ktoré nie sú podporované vo formáte ODF.

Diagramy SmartArt

Podporované

Konvertujú sa na skupiny tvarov.

Podporované

Konvertujú sa na skupiny tvarov.

Ovládacie prvky ActiveX

Nepodporované

Nepodporované

Ovládacie prvky formulárov Excelu

Nepodporované

Nepodporované

Objekty v tvaroch

Podporované

Konvertujú sa na skupinu obsahujúcu graf a objekty.

Podporované

Konvertujú sa na skupinu obsahujúcu graf a objekty.

Objekt riadka podpisu

Nepodporované

Nepodporované

Objekt nástroja fotoaparátu alebo prilepenia prepojenia na obrázok

Nepodporované

Nepodporované

Poznámky rukou

Podporované

Poznámky rukou sa skonvertujú na obrázok vo formáte rozšíreného metasúboru (EMF).

Podporované

Poznámky rukou sa skonvertujú na obrázok vo formáte rozšíreného metasúboru (EMF).

Skupina objektov

Podporované

Niektoré objekty nie je možné v Exceli 2013 zoskupiť, takže objekty sú pri otvorení súboru vo formáte OpenDocument oddelené. Týka sa to grafu, obrázku, tvaru alebo bloku textu zoskupeného s objektom OLE.

Podporované

Niektoré objekty nie je možné v Exceli 2016 zoskupiť, takže objekty sú pri otvorení súboru vo formáte OpenDocument oddelené. Týka sa to grafu, obrázka, tvaru alebo textového poľa zoskupeného s objektom OLE.

Viditeľnosť objektov

Nepodporované

Po uložení súboru vo formáte .ods a opätovnom otvorení v Exceli 2013 sa neviditeľné objekty stanú viditeľnými.

Nepodporované

Po uložení súboru vo formáte .ods a opätovnom otvorení v Exceli 2016 sa neviditeľné objekty stanú viditeľnými.

Orámovanie objektov

Podporované

Nie všetky štýly orámovania sú podporované. Nepodporované štýly orámovania sa uložia ako predvolený štýl orámovania (čierna súvislá čiara).

Podporované

Nie všetky štýly orámovania sú podporované. Nepodporované štýly orámovania sa uložia ako predvolený štýl orámovania (čierna súvislá čiara).

Výplne objektov

Podporované

Podporované okrem toho, že v prípade farebných prechodov s viac ako dvoma koncami sa stratia všetky konce za prvými dvoma koncami.

Podporované

Podporované okrem toho, že v prípade farebných prechodov s viac ako dvoma koncami sa stratia všetky konce za prvými dvoma koncami.

Formátovanie čiar

Podporované

Vo formáte ODF nie sú podporované všetky štýly čiar a čiar. Nepodporované štýly sa uložia ako predvolený typ čiernej plnej čiary a otvorenej šípky.

Podporované

Vo formáte ODF nie sú podporované všetky štýly čiar a čiar. Nepodporované štýly sa uložia ako predvolený typ čiernej plnej čiary a otvorenej šípky.

Orezávanie obrázkov

Podporované

Pravidelné orezanie obrázka je podporované. Orezanie obrázka s tvarom však nie je podporované.

Podporované

Pravidelné orezanie obrázka je podporované. Orezanie obrázka s tvarom však nie je podporované.

Prefarbovanie obrázkov

Čiastočne podporované

Určité prefarbenie obrázkov má svoj ekvivalent vo formáte OpenDocument (napríklad čierna a biela). Iné prefarbenie obrázkov nemá ekvivalent a farby zmatnejú. Obrázok sa zobrazuje rovnako, ale prefarbenie nie je možné zmeniť ani odstrániť.

Čiastočne podporované

Určité prefarbenie obrázkov má svoj ekvivalent vo formáte OpenDocument (napríklad čierna a biela). Iné prefarbenie obrázkov nemá ekvivalent a farby zmatnejú. Obrázok sa zobrazuje rovnako, ale prefarbenie nie je možné zmeniť ani odstrániť.

Možnosti pre trojrozmerné obrázky

Nepodporované

Nepodporované

Štýly obrázkov

Čiastočne podporované

Orámovanie je čiastočne podporované, ale nemusí vyzerať rovnako.

Čiastočne podporované

Orámovanie je čiastočne podporované, ale nemusí vyzerať rovnako.

Motívy

Nepodporované

Nepodporované

Hypertextové prepojenie na tvare

Nepodporované

Nepodporované

Dôležité:  Office 2010 už nie je podporovaný. Inovujte na Microsoft 365 a pracujte odkiaľkoľvek z ľubovoľného zariadenia a naďalej dostávajte podporu.

Inovovať teraz

Prepnutie predvoleného formátu súboru

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office > excelové možnosti.

 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. V časti Uložiť zošity kliknite v zozname Uložiť súbory vo formáte na formát súboru, ktorý chcete používať ako predvolený.

Čo je podporované pri uložení excelového hárka ako tabuľkového hárka vo formáte OpenDocument?

V tabuľke nižšie je uvedené, ktoré funkcie Excelu sú podporované úplne, ktoré sú podporované iba čiastočne a ktoré nie sú v tabuľkových hárkoch vo formáte OpenDocument (.ods) podporované vôbec.

 • Podporované.     Daná funkcia je podporovaná vo formáte Excelu aj v tabuľkových hárkoch vo formáte OpenDocument. Obsah, formátovanie ani použiteľnosť sa nestratia.

 • Čiastočne podporované.     Daná funkcia je podporovaná vo formáte Excelu aj v tabuľkových hárkoch vo formáte OpenDocument, no môže sa zmeniť formátovanie a použiteľnosť. Nedochádza k žiadnym stratám textu alebo údajov, no formátovanie a možnosti, ktoré sú k dispozícii pri práci s textom alebo grafickými prvkami, môžu byť odlišné.

 • Nepodporované.     Daná funkcia vo formáte Excelu nie je podporovaná v tabuľkových hárkoch vo formáte OpenDocument. Ak plánujete uložiť zošit Excelu ako tabuľkový hárok vo formáte OpenDocument, nepoužívajte danú funkciu, pretože by ste mohli stratiť obsah, formátovanie a použiteľnosť danej časti zošita.

Informácie o grafických funkciách nájdete v časti Grafické prvky na konci tohto článku.

Poznámka: Ak používate Program Microsoft Excel Starter 2010, nie všetky funkcie uvedené pre Excel 2010 sú podporované v programe Excel Starter. 

Oblasť

Podoblasť

Úroveň podpory

Excel 2007

Excel 2010

Formátovanie

Výška riadkov alebo šírka stĺpcov

Podporované

Vzhľad by mal byť podobný.

Podporované

Vzhľad by mal byť podobný.

Formátovanie

Bunka

Podporované

Podporované

Hypertextové prepojenia

Podporované

Môžu sa vyskytnúť problémy so štýlmi hypertextových prepojení.

Podporované

Môžu sa vyskytnúť problémy so štýlmi hypertextových prepojení.

Formátovanie

Štýly buniek

Podporované

Podporované

Dátumy

Dátumy do 1. 1. 1900

Nepodporované

Ak uložíte zošit obsahujúci dátumy pred 1. 1. 1900 ako súbor .ods, tieto dátumy sa neuložia správne.

Nepodporované

Ak uložíte zošit obsahujúci dátumy pred 1. 1. 1900 ako súbor .ods, tieto dátumy sa neuložia správne.

Tlač

Rozsahy tlače

Podporované

Podporované

Tlač

Opakovanie riadkov alebo stĺpcov

Nepodporované

Nepodporované

Tlač

Zlomy strán

Podporované

Podporované

Tlač

Hlavička alebo päta

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, možnosti pre obrázok, prvú stranu alebo párne a nepárne strany nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, možnosti pre obrázok, prvú stranu alebo párne a nepárne strany nie sú podporované.

Vzorce

Podporované

Podporované

Vzorce

Názvy

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, lokálne názvy, pomenované výrazy a názvy nesúvislých rozsahov nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, lokálne názvy, pomenované výrazy a názvy nesúvislých rozsahov nie sú podporované.

Komentáre k bunke

Čiastočne podporované

Komentáre s obsahom sa celé obchádzajú. Formátovanie komentára nemusí byť podporované, ak súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli.

Čiastočne podporované

Komentáre s obsahom sa celé obchádzajú. Formátovanie komentára nemusí byť podporované, ak súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli.

Nástroje pre údaje

Zoskupiť a sprehľadniť

Podporované

Podporované

Objekty OLE

Podporované

Podporované

Nastavenie

Nastavenie okien

Nepodporované

Nepodporované

Nastavenie

Nastavenie hárka alebo zošita

Nepodporované

Nepodporované

Ochrana

Ochrana hárka

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, ochrana bez hesla je podporovaná. Súbory s hárkami chránenými heslom však nie je možné otvoriť ani uložiť.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, ochrana bez hesla je podporovaná. Súbory s hárkami chránenými heslom však nie je možné otvoriť ani uložiť.

Ochrana

Správa prístupových práv k informáciám

Nepodporované

Súbory so zapnutou správou prístupových práv k informáciám nie je možné uložiť.

Nepodporované

Súbory so zapnutou správou prístupových práv k informáciám nie je možné uložiť.

Ochrana

Šifrovanie

Nepodporované

Súbory s ochranou tohto typu nie je možné uložiť.

Nepodporované

Súbory s ochranou tohto typu nie je možné uložiť.

Ochrana

Označenia citlivosti

Nepodporované

Označenia sa neuložia.

Nepodporované

Označenia sa neuložia.

Nástroje pre údaje

Overenie platnosti údajov

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, určité overenie platnosti údajov vzorca nie je možné uložiť.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, určité overenie platnosti údajov vzorca nie je možné uložiť.

Externé údaje

Webové dotazy

Podporované

Podporované

Externé údaje

Tabuľky dotazov

Čiastočne podporované

Niektoré nastavenia, ako sú napríklad vložené stĺpce, nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Niektoré nastavenia, ako sú napríklad vložené stĺpce, nie sú podporované.

Tabuľky

Riadky súčtu

Nepodporované

Nepodporované

Tabuľky

Štýly tabuliek

Nepodporované

Nepodporované

Nástroje pre údaje

Zoradenie

Čiastočne podporované

Niektoré rozšírené nastavenia nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Niektoré rozšírené nastavenia nie sú podporované.

Nástroje pre údaje

Medzisúčet

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, samotné vzorce sú podporované, ale nastavenia na opätovné použitie nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, samotné vzorce sú podporované, ale nastavenia na opätovné použitie nie sú podporované.

Nástroje pre údaje

Filtrovanie

Čiastočne podporované

Základné filtrovanie je podporované, ale funkcie filtra, ktoré sú pridané do Excelu 2007, nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Základné filtrovanie je podporované, ale funkcie filtra pridané v Exceli 2010 nie sú podporované.

Kontingenčná tabuľka

Štýly

Nepodporované

Nepodporované

Kontingenčná tabuľka

Rozloženie

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré rozloženia, ako napríklad kompaktná os, nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré rozloženia, ako napríklad kompaktná os, nie sú podporované.

Kontingenčná tabuľka

Vypočítavané polia

Nepodporované

Nepodporované

Kontingenčná tabuľka

Zoskupenie

Čiastočne podporované

Čiastočne podporované

Kontingenčná tabuľka

Kontingenčné tabuľky IMBI

Kontingenčné tabuľky

Kontingenčné tabuľky OLAP

Nepodporované

Nepodporované

Nástroje pre údaje

Zlučovanie

Nepodporované

Nepodporované

Tlačidlo Zdieľať zošit (karta Revízia)

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Menovky údajov

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré označenia údajov nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré označenia údajov nie sú podporované.

Grafy

Tabuľky údajov

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Trendové čiary

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré trendové spojnice nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré trendové spojnice nie sú podporované.

Grafy

Chybové úsečky

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré chybové úsečky nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré chybové úsečky nie sú podporované.

Grafy

Vynášacie čiary

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Spojnice extrémov

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Vodiace čiary na menovkách údajov

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Radarové grafy s výplňou

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Legendy

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré nastavenia nie sú podporované.

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré nastavenia nie sú podporované.

Grafy

Kontingenčné grafy

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Hárky s grafmi

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Koláčový graf s čiastkovými výsečami alebo koláčový graf s čiastkovými pruhmi

Nepodporované

Nepodporované

Vzorce OLAP

Nepodporované

Nepodporované

Grafy

Tvary na grafoch

Nepodporované

Nepodporované

Power Query

Nepodporované

Nepodporované

Grafické prvky

V tabuľke nižšie je uvedené, ktoré grafické funkcie Excelu sú podporované úplne, ktoré sú podporované iba čiastočne a ktoré nie sú vo formáte OpenDocument (.ods) podporované vôbec.

 • Podporované     Táto funkcia je podporovaná vo formáte Excelu aj vo formáte OpenDocument. Grafické prvky, ktoré používajú túto funkciu, sa vo všeobecnosti zobrazujú a správajú rovnako v oboch formátoch.

 • Čiastočne podporované     Táto funkcia je podporovaná vo formáte Excelu aj vo formáte OpenDocument, ale vzhľad grafických prvkov môže byť v jednotlivých formátoch odlišný. Pri prechode z jedného formátu do druhého nedochádza vo všeobecnosti k žiadnym stratám údajov, ale formátovanie a možnosti pri práci s týmito grafickými prvkami sa môžu líšiť.

 • Nepodporované     V dôsledku jedinečných rozdielov vo funkciách a implementácii medzi formátom Excelu a formátom OpenDocument nie je táto funkcia vo formáte OpenDocument podporovaná. Ak plánujete uložiť zošit vo formáte OpenDocument, tieto funkcie nepoužívajte.

Základné tvary

Úroveň podpory

Excel 2007

Excel 2010

Tvary

Podporované

Podporované

Bloky textu

Podporované

Podporované okrem objektov v blokoch textu. Objekty vo vnútri textového poľa sa pri otvorení súboru vo formáte OpenDocument vynechajú.

Podporované

Podporované okrem objektov v blokoch textu. Objekty vo vnútri bloku textu sa pri otvorení súboru vo formáte OpenDocument vynechajú.

Objekt WordArt

Čiastočne podporované

Formát OpenDocument nepodporuje možnosti pre objekty WordArt v Exceli. Ak použijete objekty WordArt, pri uložení sa skonvertujú na textové pole. Text a farba základného textu sa zachovajú, ale efekty objektov WordArt a formátovanie sa stratia.

Čiastočne podporované

Formát OpenDocument nepodporuje možnosti pre objekty WordArt v Exceli. Ak použijete objekty WordArt, pri uložení sa skonvertujú na textové pole. Text a farba základného textu sa zachovajú, ale efekty objektov WordArt a formátovanie sa stratia.

Možnosti priestorových tvarov

Nepodporované

Nepodporované

Obrázky

Podporované

Podporované okrem možnosti vloženia a prepojenia, ktoré nie sú podporované vo formáte ODF.

Podporované

Podporované okrem možnosti vloženia a prepojenia, ktoré nie sú podporované vo formáte ODF.

Diagramy SmartArt

Podporované

Konvertujú sa na skupiny tvarov.

Podporované

Konvertujú sa na skupiny tvarov.

Ovládacie prvky ActiveX

Nepodporované

Nepodporované

Ovládacie prvky formulárov Excelu

Nepodporované

Nepodporované

Objekty v tvaroch

Podporované

Konvertujú sa na skupinu obsahujúcu graf a objekty.

Podporované

Konvertujú sa na skupinu obsahujúcu graf a objekty.

Objekt riadka podpisu

Nepodporované

Nepodporované

Objekt nástroja fotoaparátu alebo prilepenia prepojenia na obrázok

Nepodporované

Nepodporované

Poznámky rukou

Podporované

Poznámky rukou sa skonvertujú na voľný tvar.

Podporované

Poznámky rukou sa skonvertujú na obrázok vo formáte rozšíreného metasúboru (EMF).

Skupina objektov

Podporované

Niektoré objekty nie je možné v Exceli 2007 zoskupiť, takže objekty sú pri otvorení súboru vo formáte OpenDocument oddelené. Týka sa to grafu, obrázku, tvaru alebo bloku textu zoskupeného s objektom OLE.

Podporované

Niektoré objekty nie je možné v programe Excel 2010 zoskupiť, takže objekty sú pri otvorení súboru vo formáte OpenDocument oddelené. Týka sa to grafu, obrázku, tvaru alebo bloku textu zoskupeného s objektom OLE.

Viditeľnosť objektov

Nepodporované

Po uložení vo formáte .ods a opätovnom otvorení v Exceli 2007 sa neviditeľné objekty stanú viditeľnými.

Nepodporované

Po uložení súboru vo formáte .ods a opätovnom otvorení v Exceli 2010 sa neviditeľné objekty stanú viditeľnými.

Orámovanie objektov

Podporované

Nie všetky štýly orámovania sú podporované. Nepodporované štýly orámovania sa uložia ako predvolený štýl orámovania (čierna súvislá čiara).

Podporované

Nie všetky štýly orámovania sú podporované. Nepodporované štýly orámovania sa uložia ako predvolený štýl orámovania (čierna súvislá čiara).

Výplne objektov

Podporované

Podporované okrem toho, že v prípade farebných prechodov s viac ako dvoma koncami sa stratia všetky konce za prvými dvoma koncami.

Podporované

Podporované okrem toho, že v prípade farebných prechodov s viac ako dvoma koncami sa stratia všetky konce za prvými dvoma koncami.

Formátovanie čiar

Podporované

Vo formáte ODF nie sú podporované všetky štýly čiar a čiar. Nepodporované štýly sa uložia ako predvolený typ čiernej plnej čiary a otvorenej šípky.

Podporované

Vo formáte ODF nie sú podporované všetky štýly čiar a čiar. Nepodporované štýly sa uložia ako predvolený typ čiernej plnej čiary a otvorenej šípky.

Orezávanie obrázkov

Podporované

Pravidelné orezanie obrázka je podporované. Orezanie obrázka s tvarom však nie je podporované.

Podporované

Pravidelné orezanie obrázka je podporované. Orezanie obrázka s tvarom však nie je podporované.

Prefarbovanie obrázkov

Čiastočne podporované

Určité prefarbenie obrázkov má svoj ekvivalent vo formáte OpenDocument (napríklad čierna a biela). Iné prefarbenie obrázkov nemá ekvivalent a farby zmatnejú. Obrázok sa zobrazuje rovnako, ale prefarbenie nie je možné zmeniť ani odstrániť.

Čiastočne podporované

Určité prefarbenie obrázkov má svoj ekvivalent vo formáte OpenDocument (napríklad čierna a biela). Iné prefarbenie obrázkov nemá ekvivalent a farby zmatnejú. Obrázok sa zobrazuje rovnako, ale prefarbenie nie je možné zmeniť ani odstrániť.

Možnosti pre trojrozmerné obrázky

Nepodporované

Nepodporované

Štýly obrázkov

Čiastočne podporované

Orámovanie je čiastočne podporované, ale nemusí vyzerať rovnako.

Čiastočne podporované

Orámovanie je čiastočne podporované, ale nemusí vyzerať rovnako.

Motívy

Nepodporované

Nepodporované

Hypertextové prepojenie na tvare

Nepodporované

Nepodporované

Čo sa stane, keď upravím tabuľkový hárok vo formáte OpenDocument Spreadsheet?

V tabuľke nižšie je uvedené, ktoré Excel pre web funkcie sú vo formáte OpenDocument Spreadsheet (.ods) podporované úplne, čiastočne alebo nie.

 • Podporované    Daná funkcia je podporovaná vo formáte Excel pre web aj tabuľkového hárka vo formáte OpenDocument. Obsah, formátovanie a použiteľnosť sa nestratia.

 • Čiastočne podporované:    Daná funkcia je podporovaná vo formáte Excel pre web aj tabuľkového hárka vo formáte OpenDocument, no môže to mať vplyv na formátovanie a použiteľnosť. Nedochádza k žiadnym stratám textu alebo údajov, no formátovanie a možnosti práce s textom alebo grafickými prvkami sa môžu líšiť.

 • Nepodporované    Funkcia v Excel pre web nie je podporovaná vo formáte OpenDocument Spreadsheet. Pri použití formátu OpenDocument Spreadsheet riskujete stratu obsahu, formátovania a použiteľnosti danej časti tabuľkového hárka.

 • Nie je k dispozícii. Daná funkcia bola zavedená v novšej verzii Excelu pre Windows.

Oblasť

Podoblasť

Úroveň podpory

Komentáre

Objekt riadka podpisu

Nepodporované

Digitálny podpis sa odstráni hneď po úpravách v súbore. Uloženie kópie na úpravu a odstránenie podpisu zo skopírovaného súboru

Formátovanie

Výška riadkov alebo šírka stĺpcov

Podporované

Vzhľad by mal byť podobný.

Formátovanie

Bunka

Podporované

Formátovanie

Štýly buniek

Podporované

Hypertextové prepojenia

Podporované

Štýly hypertextových prepojení sa môžu zmeniť.

Vzorce

Podporované

Vzorce

Názvy

Čiastočne podporované

Keď otvoríte súbor formátu .ods v Excel pre web, lokálne názvy, pomenované výrazy a názvy nesúvislých rozsahov nie sú podporované.

Vzorce

Regulárne výrazy

Nepodporované

Namiesto toho použite rozšírené filtre.

Dátumy

Dátumy do 1. 1. 1900

Nepodporované

 Ak uložíte zošit obsahujúci dátumy pred 1. 1. 1900 ako súbor .ods, tieto dátumy sa neuložia správne.

Nástroje pre údaje

Zoskupiť a sprehľadniť

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, samotné vzorce sú podporované, ale nastavenia na opätovné použitie nie sú podporované.

Nástroje pre údaje

Zoradenie

Čiastočne podporované

Niektoré rozšírené nastavenia nie sú podporované.

Nástroje pre údaje

Filtrovanie

Čiastočne podporované

Základné filtrovanie je podporované, ale zložitejšie filtre, ako sú napríklad filtre dátumu, nie sú podporované.
 

Nástroje pre údaje

Medzisúčet

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, samotné vzorce sú podporované, ale nastavenia na opätovné použitie nie sú podporované.

Grafy

Trendové čiary

Podporované

Grafy

Legendy

Čiastočne podporované

Keď otvoríte súbor vo formáte .ods v Excel pre web, niektoré nastavenia nie sú podporované.

Grafy

Chybové úsečky

Čiastočne podporované

Keď otvoríte súbor vo formáte .ods v Excel pre web, niektoré chybové úsečky nie sú podporované.

Grafy

Menovky údajov

Nepodporované

Keď otvoríte súbor vo formáte .ods v Excel pre web, niektoré označenia údajov nie sú podporované.

Grafy

Tvary na grafoch

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, niektoré typy tvarov nie sú podporované.

Grafy

Tabuľky údajov

Nepodporované

Grafy

Vynášacie čiary

Nepodporované

Grafy

Spojnice extrémov

Podporované

Grafy

Vodiace čiary na menovkách údajov

Nepodporované

Grafy

Radarové grafy s výplňou

Podporované

Grafy

Kontingenčné grafy

Nepodporované

Grafy

Hárky s grafmi

Nepodporované

Grafy

Koláčový graf s čiastkovými výsečami alebo koláčový graf s čiastkovými pruhmi

Nepodporované

Grafy

Škatuľový graf

Nevzťahuje sa

Grafy

Histogram

Nevzťahuje sa

Grafy

Paretov graf

Nevzťahuje sa

Grafy

Lúčový graf

Nevzťahuje sa

Grafy

Stromová mapa

Nevzťahuje sa

Grafy

Vodopádový graf

Nevzťahuje sa

Spolupráca

Spolutvorba

Nepodporované

Komentáre k bunke

Čiastočne podporované

Komentáre s obsahom sa celé obchádzajú. Formátovanie komentára nemusí byť podporované, ak súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli.

Ochrana

Ochrana hárka

Čiastočne podporované

Keď súbor uložíte vo formáte .ods a potom ho znova otvoríte v Exceli, ochrana bez hesla je podporovaná. Súbory s hárkami chránenými heslom však nie je možné otvoriť ani uložiť.

Ochrana

Označenia citlivosti

Nepodporované

Označenia sa neuložia.

Nepodporované

Označenia sa neuložia.

Tabuľky

Štýly tabuliek

Nepodporované

Štýly tabuliek sa neukladajú pre súbory otvorené vo formáte .ods.

Tabuľky

Total Row

Čiastočne podporované

Riadky tabuľky pridané do súborov vo formáte .ods v Excel pre web sa pri opätovnom otvorení súboru skonvertujú na vzorce.

Tlač

Rozsahy tlače

Podporované

Power Query

Nepodporované

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×