Súbory vo formáte OpenDocument (.odt) sú kompatibilné s Wordom a open-source aplikáciami, akými sú aplikácie balíka OpenOffice alebo LibreOffice, môžu sa však vyskytnúť rozdiely vo formátovaní a niektoré funkcie Wordu nie sú v súboroch .odt dostupné. Dokumenty Wordu (.docx) sú kompatibilné s väčšinou aplikácií.

Prepnutie predvoleného formátu súboru

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. V časti Ukladanie dokumentov kliknite v zozname Uložiť súbory vo formáte na formát súboru, ktorý chcete používať ako predvolený.

Čo je podporované pri uložení wordového dokumentu ako textu vo formáte OpenDocument?

V tabuľke nižšie je uvedené, ktoré funkcie Wordu sú podporované úplne, ktoré sú podporované iba čiastočne a ktoré nie sú vo formáte OpenDocument (.odt) podporované vôbec.

 • Podporované     Daná funkcia je podporovaná vo formáte Wordu aj v texte vo formáte OpenDocument. Obsah, formátovanie ani použiteľnosť sa nestratia.

 • Čiastočne podporované.     Daná funkcia je podporovaná vo formáte Wordu aj v texte vo formáte OpenDocument, no môže sa zmeniť formátovanie a použiteľnosť. Nedochádza k žiadnym stratám textu alebo údajov, ale formátovanie a možnosti, ktoré sú k dispozícii pri práci s textom alebo grafickými prvkami, môžu byť odlišné.

 • Nepodporované     Táto funkcia nie je podporovaná vo formáte OpenDocument Text. Ak plánujete uložiť dokument Wordu ako text vo formáte OpenDocument, nepoužívajte danú funkciu, pretože by ste mohli stratiť obsah, formátovanie a použiteľnosť časti dokumentu, ktorú funkcia ovplyvní.

Ďalšie informácie o grafických funkciách nájdete v tabuľke grafických prvkov na konci tohto článku.

Oblasť

Podoblasť

Úroveň podpory

Spolupráca

Adresár

Podporované

Spolupráca

Blog

Podporované

Spolupráca

Komentáre

Čiastočne podporované

Keď dokument uložíte vo formáte .odt a potom ho znova otvoríte vo Worde 2007, z komentárov k skupine slov sa stane jeden bod. Jeden bod sa zvyčajne nachádza na konci skupiny slov.

Tabuľky nie sú v komentároch podporované. Obsah tabuľky sa v komentári zachová, ale štruktúra sa stratí.

Vo Microsoft 365 a Office 2021 sa iniciály používateľa uložia aj s komentárom.

Spolupráca

Porovnanie a zlúčenie dokumentov

Podporované

Spolupráca

Ochrana dokumentu

Nepodporované

Keď uložíte súbor programu Word 2007 vo formáte .odt, funkcia sa odstráni a súbory .odt s touto funkciou nie je možné otvoriť.

Spolupráca

Správa prístupových práv k informáciám

Nepodporované

Keď uložíte dokument programu Word 2007 vo formáte .odt, funkcia sa odstráni a súbory .odt s touto funkciou nie je možné otvoriť.

Spolupráca

Hromadná korešpondencia

Podporované

Polia ADDRESSBLOCK a RECIPIENT sa skonvertujú na obyčajný text.

Ak sa dokument upravuje pomocou aplikácie podporujúcej formát OpenDocument, pripojenie ku zdroju údajov je potrebné znova obnoviť.

Spolupráca

Tabla revízií

Podporované

Spolupráca

Sledovanie zmien

Nepodporované

Keď uložíte dokument programu Word 2007 vo formáte .odt, všetky zmeny sa prijmú.

Obsah

Bibliografia

Nepodporované

Sekcia bibliografie sa skonvertuje na obyčajný text.

Obsah

Popisy

Nepodporované

Polia SEQ sa skonvertujú na obyčajný text.

Keď pridáte nové popisy, počet popisov sa nezvýši automaticky.

Obsah

Ovládacie prvky obsahu

Čiastočne podporované

Microsoft 365 a Office 2021 uložte Drop-Down obsahových ovládacích prvkov zoznamu.

Všetky ostatné ovládacie prvky nie sú podporované

Obsah

Krížové odkazy

Podporované

Obsah

Preddefinované bloky dokumentu

Nepodporované

Obsah

Editor rovníc

Podporované

Obsah

Rovnice

Podporované

Obsah

Poznámky pod čiarou a vysvetlivky

Podporované

Vlastné oddeľovače nie sú podporované.

Obsah

Rámy

Čiastočne podporované

Keď uložíte dokument programu Word 2007 vo formáte .odt:

 • rámy sa skonvertujú na bloky textu,

 • ukotvenia na určité oblasti na okraji nie sú podporované,

Obsah, ktorý nie je podporovaný, spôsobuje, že sa rámy stratia, ale nie obsah. Obsah, ktorý nie je podporovaný, zahŕňa tabuľky, automatické tvary, textové polia, rámy a grafické prvky SmartArt.

Obsah

Skupiny rámov

Nepodporované

Obsah

Hlavička a päta

Podporované

Obsah

Index

Podporované

Viacstĺpcové indexy aktuálne nie sú podporované.

Obsah

Vkladanie zlomov

Čiastočne podporované

Keď uložíte dokument programu Word 2007 vo formáte .odt, môže dôjsť k strate niektorých vlastností priebežných zlomov sekcií, ako je napríklad horný alebo dolný okraj, hlavičky a päty, orámovanie a číslovanie riadkov.

Obsah

Objekt Office Art

Podporované

Podrobnosti nájdete v tabuľke grafických prvkov.

Obsah

Číslovanie strán

Podporované

Obsah

Obrázky

Podporované

Obrázky z dokumentu vytvoreného v balíku OpenOffice sa nezobrazujú.

Obsah

Tabuľky

Čiastočne podporované

Nepodporujú sa tabuľky s viac ako 64 stĺpcami.

Formátovanie na úrovni motívu sa skonvertuje na formátovanie na úrovni bunky.

Obsah

Šablóny a sprievodcovia

Podporované

Obsah

Bloky textu

Čiastočne podporované

Bloky textu nemôžu byť vnorené.

Obsah

Obsah

Čiastočne podporované

Z obsahu sa stratia položky s označením poľa SEQ.

Obsah

Zoznam citácií

Nepodporované

Obsah

Zoznam obrázkov

Nepodporované

Obsah

E2O

Podporované

Podrobnosti nájdete v tabuľke grafických prvkov.

Úprava

Automatické dokončovanie

Podporované

Úprava

Automatické opravy

Podporované

Úprava

Automatický súhrn

Nepodporované

Úprava

Automatický text

Podporované

Položky automatického textu sa uchovávajú v šablónach programu Word (.dotx). Ak uložíte šablónu programu Word s položkami automatického textu vo formáte .odt, položky automatického textu sa vo verzii .odt neuložia.

Úprava

Zmena veľkosti písmen

Podporované

Úprava

Kliknutie a zadanie

Podporované

Úprava

Vystrihovanie, kopírovanie a prilepovanie

Podporované

Úprava

Presúvanie myšou

Podporované

Úprava

Obálky a označenia

Podporované

Úprava

Výber

Podporované

Úprava

Zoradenie

Podporované

Úprava

Vrátenie, opätovné vykonanie a opakovanie

Podporované

Úprava

Počet slov

Podporované

Operácie so súbormi

Binárny formát súborov

Podporované

Ukladanie vo formáte binárnych súborov .doc a .dot je možné.

Operácie so súbormi

Odrážky

Podporované

Operácie so súbormi

Šifrovanie

Nepodporované

Operácie so súbormi

Pevný formát súborov

Podporované

Ukladanie vo formáte súborov .pdf a .xps je možné.

Operácie so súbormi

Formát súborov HTML

Podporované

Ukladanie vo formáte súborov .html je možné.

Operácie so súbormi

Nadradené dokumenty

Nepodporované

Operácie so súbormi

Formát súborov Open XML

Podporované

Ukladanie vo formáte súborov .docx a .dotx je možné.

Operácie so súbormi

Organizátor

Podporované

Operácie so súbormi

Formát súborov RTF

Podporované

Ukladanie vo formáte súborov .rtf je možné.

Operácie so súbormi

Textové konvertory

Podporované

Operácie so súbormi

Kódovanie textu

Podporované

Operácie so súbormi

Centrum dôveryhodnosti

Podporované

Operácie so súbormi

Konvertor do formátu Word

Podporované

Operácie so súbormi

Formát súborov WordML

Podporované

Ukladanie vo formáte súborov WordML je možné.

Operácie so súbormi

Interakcia so službami WSS

Podporované

Formátovanie

Pozadie

Nepodporované

Formátovanie

Orámovanie a podfarbenie

Podporované

Vzory podfarbenia nie sú podporované.

Štýly orámovania obrázkov nie sú podporované. Skonvertujú sa na plnú čiaru.

Formátovanie

Odrážky a číslovanie

Podporované

Rozstupy medzi číslami alebo odrážkami a textom môžu byť mierne odlišné.

Rozstupy medzi položkami zoznamu sa zvýšia tak, aby sa zhodovali s riadkovaním dokumentu.

Keď sa súbor .odt otvorí vo Worde 2007, predvolené odrážky v balíku OpenOffice zmenia vzhľad.

Formátovanie

Iniciály

Podporované

Ukotvenia na určité oblasti na okraji nie sú podporované.

Formátovanie

Kontrola konzistencie formátu

Podporované

Formátovanie

Kopírovanie formátu

Podporované

Formátovanie

Zvýrazňovač

Podporované

Keď dokument uložíte vo formáte .odt, zvýraznenie sa skonvertuje na farbu pozadia znakov.

Formátovanie

Vodorovné čiary

Podporované

Formátovanie

Odsek

Podporované

Formátovanie

Zobrazenie formátovania

Podporované

Formátovanie

Štýly

Podporované

Po uložení dokumentu vo formáte .odt sa zvýši počet štýlov a všetko formátovanie OpenDocument je založené na štýloch.

Formátovanie

Zarážky

Podporované

Polohové zarážky nie sú podporované.

Formátovanie

Textové stĺpce

Podporované

Niektoré vlastnosti, ktoré sú priradené k sekcii (napríklad horný a dolný okraj, hlavičky a päty, orámovanie alebo číslovanie riadkov), sa môžu stratiť.

Formátovanie

Orientácia textu

Čiastočne podporované

Podporované sú tieto formáty orientácie textu:

 • sprava doľava, zhora nadol,

 • zľava doprava, zhora nadol,

 • zhora nadol, sprava doľava.

 • Orientácia textu v bunke tabuľky nie je podporovaná.

Formátovanie

Motívy

Nepodporované

Formátovanie

Vodotlač

Nepodporované

Formátovanie

Živá ukážka

Podporované

Formátovanie

Umiestnenie

Čiastočne podporované

Umiestnenie niektorých blokov textu, rámov a tvarov sa môže zmeniť podľa toho, aký typ ukotvenia bol použitý.

Infraštruktúra

Ovládacie prvky obsahu

Podporované

Keď uložíte súbor vo formáte .odt, obsah s ovládacím prvkami obsahu sa skonvertuje na bežný text.

Infraštruktúra

Záložky

Podporované

Infraštruktúra

Zavedenie a ukončenie

Podporované

Infraštruktúra

Cicero - rozpoznávanie rukou písaného textu a reči

Podporované

Infraštruktúra

Viazanie údajov

Nepodporované

Infraštruktúra

Dynamická výmena údajov

Nepodporované

Obsah poľa sa skonvertuje na obyčajný text.

Prepojenie na zdroj údajov sa nezachová.

Infraštruktúra

Polia

Čiastočne podporované

Nepodporované polia sa skonvertujú na obyčajný text.

Podporované polia sa zachovajú ako polia.

Polia SEQ nie sú podporované a ovplyvňujú správanie obsahov a popisov.

Infraštruktúra

Ovládacie prvky ActiveX alebo formuláre

Nepodporované

Infraštruktúra

Kód Freeze Dry

Podporované

Infraštruktúra

Pomocník

Podporované

Infraštruktúra

Hypertextové prepojenia

Podporované

Dokumenty balíka OpenOffice nemajú priradený štýl hypertextových prepojení, ale tieto prepojenia sú aj napriek tomu funkčné.

Infraštruktúra

Komentáre písané perom

Nepodporované

Infraštruktúra

Prispôsobenie klávesnice

Nepodporované

Infraštruktúra

OCX

Nepodporované

Infraštruktúra

OLE

Čiastočne podporované

Objekty vložené v dokumente vytvorenom v balíku OpenOffice sa nezobrazujú. Typ obrázkov nie je podporovaný a prepojenie je relatívne.

Medzinárodné

IME

Podporované

Medzinárodné

Vkladanie symbolov

Podporované

Medzinárodné

Pripojiteľné používateľské rozhranie

Podporované

Medzinárodné

Dve čiary v jednej

Podporované

MODI

Optické rozpoznávanie znakov

Podporované

Navigácia

Štruktúra dokumentu

Podporované

Navigácia

Hľadanie a nahradenie

Podporované

Navigácia

Prechod na položku a prechod naspäť

Podporované

Tlač

Podporované

Tlač

Nastavenie strany

Podporované

Tlač

Ukážka pred tlačou

Podporované

Možnosti programovania

Doplnky

Čiastočne podporované

Možnosti programovania

C-API

Čiastočne podporované

Možnosti programovania

Doplnky COM

Čiastočne podporované

Možnosti programovania

Udalosti

Čiastočne podporované

Možnosti programovania

Makrá

Nepodporované

Možnosti programovania

Objektový model

Podporované

Možnosti programovania

Inteligentné dokumenty

Nepodporované

Možnosti programovania

Inteligentné značky

Funkcia nie je k dispozícii

Možnosti programovania

Zaznamenávanie vo formáte VBA

Podporované

Možnosti programovania

Integrácia formátu VBE

Podporované

Možnosti programovania

WordBasic

Podporované

Kontrola pravopisu a gramatiky

Vlastné slovníky

Podporované

Kontrola pravopisu a gramatiky

Gramatika

Podporované

Oblasti textu, ktoré sú označené tak, aby sa v nich nekontroloval pravopis ani gramatika, stratia toto svoje označenie. Pravopis a gramatika sa budú kontrolovať aj v tomto texte.

Kontrola pravopisu a gramatiky

Rozdeľovanie slov

Podporované

Kontrola pravopisu a gramatiky

Inteligentné automatické opravy

Podporované

Kontrola pravopisu a gramatiky

Automatické zisťovanie jazyka

Podporované

Kontrola pravopisu a gramatiky

Vlastnosti jazyka

Podporované

Kontrola pravopisu a gramatiky

Pravopis

Podporované

Oblasti textu, ktoré sú označené tak, aby sa v nich nekontroloval pravopis ani gramatika, stratia toto svoje označenie. Pravopis a gramatika sa budú kontrolovať aj v tomto texte.

Kontrola pravopisu a gramatiky

Synonymický slovník

Podporované

Kontrola pravopisu a gramatiky

Preklad

Podporované

Ochrana

Označenia citlivosti

Nepodporované

Zdroje informácií

Tabla Zdroje informácií

Podporované

Zobrazenie

Koncept

Podporované

Zobrazenie

Obrys

Podporované

Zobrazenie

Rozloženie pri tlači

Podporované

Zobrazenie

Predčítanie

Podporované

Zobrazenie

Pravítko

Podporované

Zobrazenie

Posúvanie

Podporované

Zobrazenie

Stavový riadok

Podporované

Zobrazenie

Miniatúry

Podporované

Zobrazenie

Webové rozloženie

Podporované

Zobrazenie

Okná

Podporované

Zobrazenie

Lupa

Nepodporované

WordMail

Automatické podpisy

Podporované

WordMail

Fax

Podporované

WordMail

Jazyk HTML

Podporované

WordMail

Možnosti

Nepodporované

WordMail

Obyčajný text

Podporované

WordMail

RFM

Podporované

WordMail

RTF

Podporované

XML

Priloženie schémy

Nepodporované

XML

Atribúty

Nepodporované

XML

Externý zdroj

Nepodporované

XML

Zahrnutie textu

Nepodporované

XML

Zlúčenie textu vo formáte XML

Nepodporované

XML

OOUI

Nepodporované

XML

Správanie výberu

Nepodporované

XML

Stromové zobrazenie

Nepodporované

XML

Overenie

Nepodporované

XML

XSLT

Nepodporované

Grafické prvky

V tabuľke nižšie je uvedené, ktoré grafické funkcie Wordu sú podporované úplne, ktoré sú podporované iba čiastočne a ktoré nie sú vo formáte OpenDocument (.odt) podporované vôbec.

 • Podporované     Táto funkcia je podporovaná vo formáte Wordu aj vo formáte OpenDocument. Grafické prvky, ktoré používajú túto funkciu, sa vo všeobecnosti zobrazujú a správajú rovnako v oboch formátoch.

 • Čiastočne podporované     Formát Wordu aj formát OpenDocument podporujú túto funkciu, ale vzhľad grafických prvkov môže byť v jednotlivých formátoch odlišný. Pri prechode z jedného formátu do druhého nedochádza vo všeobecnosti k žiadnym stratám údajov, ale formátovanie a možnosti pri práci s týmito grafickými prvkami sa môžu líšiť.

 • Nepodporované     V dôsledku jedinečných rozdielov vo funkciách a implementácii medzi formátom Wordu a formátom OpenDocument nie je táto funkcia vo formáte OpenDocument podporovaná. Ak plánujete uložiť dokument vo formáte OpenDocument, tieto funkcie nepoužívajte.

Základné tvary

Úroveň podpory

Tvary

Podporované

Bloky textu

Podporované

Podporované okrem objektov v blokoch textu, ktoré sú čiastočne podporované. Grafické prvky SmartArt, tvary alebo bloky textu vnútri bloku textu nie sú podporované a pri otvorení súboru sa stratia.

Word Art

Podporované

Možnosti priestorových tvarov

Podporované

Obrázky

Podporované

Podporované okrem možnosti vloženia a prepojenia, ktoré nie sú podporované vo formáte ODF.

Diagramy SmartArt

Podporované

Konvertujú sa na skupiny tvarov.

Ovládacie prvky ActiveX

Nepodporované

Objekty v tvaroch

Podporované

Konvertujú sa na skupinu obsahujúcu graf a objekty. Word nemôže podporovať skupinu obsahujúcu graf, a preto sa zoskupenie objektov pri otvorení súboru vo Worde oddeľuje.

Objekt riadka podpisu

Nepodporované

Poznámky rukou

Podporované

Poznámky rukou sa skonvertujú do formátu rozšíreného metasúboru (EMF). (Vo Worde 2007 sa skonvertujú na voľný tvar.)

Skupina objektov

Čiastočne podporované

Niektoré objekty nie je možné vo Worde zoskupiť, takže objekty sú pri otvorení súboru vo formáte OpenDocument oddelené. Týka sa to všetkých objektov zoskupených s grafom a obrázku zoskupeného s tvarom, blokom textu alebo objektom OLE.

Viditeľnosť objektov

Čiastočne podporované

Po uložení súboru vo formáte .odt a opätovnom otvorení vo Worde sa neviditeľné objekty stanú viditeľnými.

Orámovanie objektov

Podporované

Nie všetky štýly orámovania sú podporované. Nepodporované štýly orámovania sa uložia ako predvolený štýl orámovania (čierna súvislá čiara).

Výplne objektov

Podporované

Podporované okrem toho, že v prípade farebných prechodov s viac ako dvoma koncami sa stratia všetky konce za prvými dvoma koncami.

Formátovanie čiar

Podporované

Nie všetky čiary a štýly čiar sú podporované vo formáte ODF. Podporované štýly sa uložia ako predvolené čierne súfarebné čiary a otvorené šípky.

Orezávanie obrázkov

Podporované

Pravidelné orezanie obrázka je podporované. Orezanie obrázka s tvarom však nie je podporované.

Prefarbovanie obrázkov

Čiastočne podporované

Určité prefarbenie obrázkov má svoj ekvivalent vo formáte OpenDocument (napríklad čierna a biela). Iné prefarbenie obrázkov nemá ekvivalent a farby zmatnejú. Obrázok sa zobrazuje rovnako, ale prefarbenie nie je možné zmeniť ani odstrániť.

Možnosti pre trojrozmerné obrázky

Nepodporované

Štýly obrázkov

Čiastočne podporované

Orámovanie je čiastočne podporované, ale nemusí vyzerať rovnako.

Motívy

Nepodporované

Hypertextové prepojenie na tvare

Nepodporované

Na začiatok stránky

Posledná aktualizácia: 17. 8. 2015

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×