Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcií SEARCH a SEARCHB v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcie SEARCHSEARCHB vyhľadávajú jeden textový reťazec v rámci druhého textového reťazca a vrátia číslo počiatočnej pozície prvého textového reťazca od prvého znaku druhého textového reťazca. Ak napríklad chcete vyhľadať umiestnenie písmena r v slove tlačiareň, môžete použiť nasledujúcu funkciu:

=SEARCH("r";"tlačiareň")

Funkcia vráti hodnotu 7, pretože znak r je siedmym znakom v slove tlačiareň.

Môžete vyhľadávať aj slová v iných slovách. Napríklad funkcia

=SEARCH("báza";"databáza")

vráti hodnotu 5, pretože slovo báza začína piatym písmenom slova databáza. Funkcie SEARCHSEARCHB môžete použiť na zistenie umiestnenia znaku alebo textového reťazca v rámci iného textového reťazca a potom použiť funkcie MIDMIDB na vrátenie textu alebo použiť funkcie REPLACEREPLACEB na zmenu textu. Ukážka týchto funkcií sa nachádza v príklade číslo 1.

Dôležité: 

 • Tieto funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

 • Funkcia SEARCHB započíta každý znak ako dvojbajtový iba vtedy, ak ste jazyk DBCS nastavili ako predvolený. V opačnom prípade sa funkcia SEARCHB správa rovnako ako funkcia SEARCH a započíta každý znak ako jednobajtový.

Medzi jazyky podporujúce dvojbajtovú tabuľku znakov DBCS patrí japončina, čínština (zjednodušená), čínština (tradičná) a kórejčina.

Syntax

SEARCH(nájsť_text;v_texte;[pozícia_začiatku])

SEARCHB(nájsť_text;v_texte;[pozícia_začiatku])

Funkcie SEARCH a SEARCHB obsahujú nasledovné argumenty:

 • nájsť_text    Povinný argument. Text, ktorý chcete vyhľadať.

 • v_texte    Povinný argument. Text, v ktorom chcete vyhľadať hodnotu argumentu nájsť_text.

 • pozícia_začiatku    Voliteľný argument. Číslo znaku v argumente v_texte, od ktorého sa má začať vyhľadávanie.

Poznámka

 • Funkcie SEARCHSEARCHB nerozlišujú malé a veľké písmená. Ak chcete, aby sa pri vyhľadávaní rozlišovali malé a veľké písmená, môžete použiť funkcie FINDFINDB.

 • V argumente nájsť_text je možné použiť zástupné znaky, ako je napríklad otáznik (?) alebo  hviezdička (*). Otáznik zastupuje ľubovoľný jeden znak a hviezdička ľubovoľnú sekvenciu znakov. Ak chcete vyhľadať skutočný otáznik alebo hviezdičku, zadajte pred znakom vlnovku (~).

 • Ak sa hodnota find_text nenájde, #VALUE! vrátená chybová hodnota.

 • Ak argument pozícia_začiatku nezadáte, použije sa hodnota 1.

 • Ak start_num nie je väčšia ako 0 (nula) alebo je väčšia ako dĺžka argumentu within_text , #VALUE! vrátená chybová hodnota.

 • Argument pozícia_začiatku slúži na preskočenie zadaného počtu znakov. Napríklad pri použití funkcie SEARCH predpokladajme, že pracujete s textovým reťazcom „AYF0093.YoungMensApparel“. Ak chcete vyhľadať prvý znak „Y“ v popisnej časti textového reťazca, priraďte argumentu pozícia_začiatku hodnotu 8, aby sa neprehľadávala časť reťazca obsahujúca poradové číslo. Funkcia SEARCH začne vyhľadávanie na ôsmom znaku, nájde hodnotu znaku, ktorá je zadaná ako argument nájsť_text na ďalšej pozícii, a vráti číslo 9. Funkcia SEARCH vždy vráti počet znakov od začiatku argumentu v_texte a započíta preskočené znaky, ak je argument pozícia_začiatku väčší ako 1.

Príklady

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Výpisy

Marža zisku

marža

„Šéf“ je tu.

Vzorec

Popis

Výsledok

=SEARCH("p";A2;2)

Pozícia prvého znaku p v reťazci v bunke A2 od druhého znaku.

7

=SEARCH(A4;A3)

Pozícia slova marža (reťazec, ktorý sa má vyhľadať, je v bunke A4) v reťazci Marža zisku (bunka, v ktorej sa má vyhľadať, je bunka A3).

8

=REPLACE(A3;SEARCH(A4;A3);1;"výška")

Nahradí slovo marža slovom výška. Najskôr vyhľadá umiestnenie slova marža v bunke A3 a potom daný znak a ďalšie štyri znaky za ním nahradí reťazcom výška.

výška zisku

=MID(A3;SEARCH(" ";A3)+1;4)

Vráti prvé štyri znaky, ktoré nasledujú po prvej medzere v reťazci Marža zisku (bunka A3).

zisk

=SEARCH("""";A5)

Pozícia prvých dvojitých úvodzoviek (") v bunke A5.

5

=MID(A5;SEARCH("""";A5)+1;SEARCH("""";A5;SEARCH("""";A5)+1)-SEARCH("""";A5)-1)

Vráti len text uzavretý dvojitými úvodzovkami v bunke A5.

šéf

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×