V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie SECOND v Microsoft Exceli.

Popis

Vracia sekundy časovej hodnoty. Sekunda je daná ako celé číslo z intervalu od 0 (nuly) do 59.

Syntax

SECOND(poradové_číslo)

Syntax funkcie SECOND obsahuje nasledovné argumenty:

  • Poradové_číslo    Povinný argument. Časový údaj obsahujúci sekundu, ktorú chcete vyhľadať. Čas možno zadať ako textový reťazec v úvodzovkách (napríklad "18:45"), ako desatinné číslo (napríklad 0,78125, čo predstavuje čas 18:45) alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií (napríklad TIMEVALUE("18:45")).

Poznámka

Program Excel pre Windows používa iný predvolený kalendárny systém než program Excel pre platformu Macintosh. Časové hodnoty sú súčasťou dátumovej hodnoty a zobrazujú sa ako desatinné čísla (napríklad čas 12:00 sa zobrazí ako 0,5, pretože to je polovica dňa).

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Čas

16:48:18

16:48

Vzorec

Popis

V ýsledok

=SECOND(A3)

Sekundy v prvom uvedenom čase (18)

18

=SECOND(A4)

Sekundy v druhom uvedenom čase (0)

0

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×