SERIESSUM (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie SERIESSUM v Microsoft Exceli.

Popis

Mnohé funkcie je možné aproximovať rozvojom mocninového radu.

Vráti hodnotu súčtu mocninového radu na základe vzorca:

Rovnica

Syntax

SERIESSUM(x; n; m; koeficienty)

Syntax funkcie SERIESSUM obsahuje nasledovné argumenty:

  • X    Povinný argument. Vstupná hodnota mocninového radu.

  • N    Povinný argument. Počiatočná hodnota, na ktorú chcete umocniť hodnotu x.

  • M    Povinný argument. Hodnota, o ktorú sa zvyšuje hodnota n pre každý člen radu.

  • Koeficienty    Povinný argument. Množina koeficientov, podľa ktorých sa násobí každá nasledujúca Power x. Počet hodnôt v koeficientoch určuje počet výrazov v sérii Power. Ak napríklad existujú tri hodnoty v koeficientoch, potom budú tri výrazy v sérii Power.

Poznámka

Ak niektorý z argumentov nemá číselný formát, funkcia SERIESSUM vráti #VALUE. .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Koeficienty ako čísla

Koeficienty ako vzorce

0,785398163

=PI()/4

1

1

-0,5

=-1/FACT(2)

0,041666667

=1/FACT(4)

-0,001388889

=-1/FACT(6)

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=SERIESSUM(A3;0;2;A4:A7)

Približná hodnota kosínusu pre Pi/4 radiánov, t. j. 45 stupňov (0,707103)

0,707103

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×