Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie SERIESSUM v Microsoft Exceli.

Popis

Mnohé funkcie je možné aproximovať rozvojom mocninového radu.

Vráti hodnotu súčtu mocninového radu na základe vzorca:

Rovnica

Syntax

SERIESSUM(x; n; m; koeficienty)

Syntax funkcie SERIESSUM obsahuje nasledovné argumenty:

  • X    Povinný argument. Vstupná hodnota mocninového radu.

  • N    Povinný argument. Počiatočná hodnota, na ktorú chcete umocniť hodnotu x.

  • M    Povinný argument. Hodnota, o ktorú sa zvyšuje hodnota n pre každý člen radu.

  • Koeficienty    Povinný argument. Množina koeficientov, ktorými sa vynásobí každá nasledujúca mocnina x. Počet hodnôt v koeficientoch určuje počet výrazov v mocninovom rade. Ak sú napríklad v koeficientoch tri hodnoty, v mocninovom rade budú tri výrazy.

Poznámka

Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia SERIESSUM vráti #VALUE! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Koeficienty ako čísla

Koeficienty ako vzorce

0,785398163

=PI()/4

1

1

-0,5

=-1/FACT(2)

0,041666667

=1/FACT(4)

-0,001388889

=-1/FACT(6)

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=SERIESSUM(A3;0;2;A4:A7)

Približná hodnota kosínusu pre Pi/4 radiánov, t. j. 45 stupňov (0,707103)

0,707103

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×