SIN (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie SIN v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti sínus daného uhla.

Syntax

SIN(číslo)

Syntax funkcie SIN obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Uhol v radiánoch, pre ktorý chcete vypočítať sínus.

Poznámka

Ak je argument zadaný v stupňoch, skonvertujte ho na radiány vynásobením argumentu hodnotou PI()/180 alebo pomocou funkcie RADIANS.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=SIN(PI())

Sínus zodpovedajúci pí radiánom (0, približne).

0,0

=SIN(PI()/2)

Sínus zodpovedajúci pí/2 radiánom.

1,0

=SIN(30*PI()/180)

Sínus 30 stupňov.

0,5

=SIN(RADIANS(30))

Sínus 30 stupňov.

0,5

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×