Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie SLOPE v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti sklon lineárnej regresnej čiary cez údajové body v known_y a known_x. Smernica je zvislá vzdialenosť rozdelená vodorovnou vzdialenosťou medzi ľubovoľnými dvoma bodmi na čiare, čo je rýchlosť zmeny pozdĺž regresnej čiary.

Syntax

SLOPE(známe_y; známe_x)

Syntax funkcie SLOPE obsahuje nasledovné argumenty:

 • Známe_y    Povinný argument. Pole alebo rozsah buniek s číselnými závislými údajovými bodmi.

 • Známe_x    Povinný argument. Množina nezávislých údajových bodov.

Poznámky

 • Argumenty musia byť čísla, názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla.

 • Ak pole alebo argument, ktorý je odkazom, obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa ignorujú. Bunky, ktoré obsahujú nulu, sa však započítavajú.

 • Ak sú argumenty známe_y a známe_x prázdne, alebo ak obsahujú rozdielny počet údajových bodov, funkcia SLOPE vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

 • Rovnica pre výpočet smernice regresnej priamky je:

  Rovnica

  kde x a y sú stredné hodnoty vzorky AVERAGE(známe_x) a AVERAGE(známe_y).

 • Algoritmus používaný funkciami SLOPE a INTERCEPT sa líši od algoritmu používaného vo funkcii LINEST. V prípade nedeterminovaných a kolineárnych údajov môže rozdiel medzi týmito algoritmami viesť k odlišným výsledkom. Ak napríklad údajové body argumentu známe_y sú 0 a údajové body argumentu známe_x sú 1:

  • Funkcia SLOPE a INTERCEPT vrátia #DIV/0! Ak je zadané umiestnenie pred prvou alebo za poslednou položkou v poli, výsledkom vzorca bude chybová hodnota #ODKAZ!. Algoritmus SLOPE a INTERCEPT je navrhnutý tak, aby hľadal jednu a len jednu odpoveď, a v tomto prípade môže existovať viac ako jedna odpoveď.

  • Funkcia LINEST vráti hodnotu 0. Algoritmus LINEST vráti primerané výsledky pre kolineárne údaje a v takomto prípade je možné získať najmenej jednu odpoveď.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Známa hodnota y

Známa hodnota x

1/2/1900

6

1/3/1900

5

1/9/1900

11

1/1/1900

7

1/8/1900

5

1/7/1900

4

1/5/1900

4

Vzorec

Popis

Výsledok

=SLOPE(A3:A9;B3:B9)

Gradient priamky lineárnej regresie údajových bodov v rozsahoch A3:A9 a B3:B9.

0,305556

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×