Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak váš Outlook vyzerá ako nižšie uvedený obrázok, nachádzate sa v zjednodušenej verzii aplikácie Outlook. To znamená, že používate starý prehliadač, ktorý nie je kompatibilný s novými službami Outlook.com a Outlook na webe alebo s aplikáciou Outlook Web App. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, aktualizujte prehliadač na najnovšiu verziu.

Snímka obrazovky s priečinkom doručenej pošty v zjednodušenej verzii aplikácie Outlook Web App

Informácie o tom, ktoré prehliadače podporujú nové služby Outlook.com a Outlook na webe, nájdete v téme Ktoré prehliadače fungujú so službou Office Online.

Informácie o tom, ktoré prehliadače podporujú aplikáciu Outlook Web App, nájdete v téme Prehliadače podporované aplikáciou Outlook Web App.

Pomocou kontaktov môžete ukladať informácie o ľuďoch, s ktorými komunikujete, vrátane ich e-mailových adries, poštových adries, telefónnych čísel a iných údajov.

 1. Na paneli s nástrojmi v časti Kontakty kliknite na položku Nový kontakt.

 2. Na stránke nového kontaktu zadajte požadované informácie o kontakte.
  Rozbaľovacie zoznamy môžete použiť na zaznamenanie viacerých položiek v niektorých poliach. Rozbaľovací zoznam vedľa položky E-mail napríklad umožňuje uložiť až tri rozličné e-mailové adresy kontaktu (E-mail, E-mail 2 a E-mail 3). Môžete tiež uložiť viacero adries ulíc alebo telefónnych čísel.

 3. Ak chcete určiť, ako sa kontakt zobrazí, použite zoznam Zaradiť ako. Každý kontakt môžete zobraziť podľa mena a priezviska, začínajúc priezviskom, alebo podľa názvu spoločnosti.

 4. Ak ste pri danom kontakte uviedli viac než jednu adresu, môžete určiť, ktorá z nich bude poštovou adresou. Vyberte adresu v rozbaľovacom zozname a v dolnej časti stránky začiarknite políčko Toto je poštová adresa.

 5. Kontakt uložte kliknutím na položku Uložiť a zavrieť. Ak chcete zmeny zahodiť, kliknite na položku Zrušiť.

Ku kontaktom môžete tiež pripájať súvisiace súbory, napríklad wordové dokumenty. Ďalšie informácie nájdete v téme Čítanie a odosielanie pošty v odľahšenej verzii Outlook.

 1. V časti Kontakty kliknite na meno kontaktu, ktorý chcete zobraziť alebo upraviť.

 2. Ak chcete kontakt upraviť, na paneli s nástrojmi kliknite na položku Upraviť kontakt.

 3. Vykonajte požadované zmeny kontaktu.

 4. Ak chcete zmeny uložiť, kliknite na položku Uložiť a zavrieť. Ak ich chcete zahodiť, kliknite na položku Zrušiť.

 1. V časti Kontakty začiarknite políčko vedľa kontaktu, ktorý chcete odstrániť. Môžete vybrať viacero kontaktov.

 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku Odstrániť. Jednotlivé kontakty môžete odstrániť aj tak, že ho otvoríte a kliknete na položku Odstrániť.

Existuje niekoľko spôsobov zoradenia kontaktov. V časti Kontakty kliknite na názov položky v hornej časti zoznamu kontaktov, podľa ktorej ich chcete zoradiť:

 • Zaradiť ako

 • E-mail

 • Telefón

 • Funkcia

 • Spoločnosť

Priečinky tiež môžete použiť na usporiadanie kontaktov a nastaviť priečinky podľa potreby. Môžete mať napríklad jeden priečinok pre osobné kontakty a jeden pre pracovné kontakty.

Zobrazenie priečinkov a obsahu priečinka

 • Na navigačnej table kliknite na požadovaný priečinok.

Vytvorenie nového priečinka

 1. Na navigačnej table kliknite na položku Manažment priečinkov kontaktov.

 2. V časti Vytvoriť nový priečinok s kontaktmi zadajte do poľa Názov priečinka požadovaný názov nového priečinka.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

 4. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Presun kontaktu do iného priečinka

 1. Kontakt na presunutie vyberiete začiarknutím políčka vedľa daného kontaktu v zozname kontaktov alebo otvorením kontaktu, ktorý chcete presunúť.

 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Presunúť.

 3. Otvorí sa obrazovka Presunúť do priečinka Kontakty. Zo zoznamu Presunúť do vyberte priečinok, do ktorého chcete kontakt presunúť.

 4. Kliknutím na položku Presunúť presuňte kontakt do vybratého priečinka.

Ak sa rozhodnete kontakt nepresunúť, kliknutím na tlačidlo Zavrieť na paneli s nástrojmi danú obrazovku zavriete a vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku.

Premenovanie alebo odstránenie priečinka

Po výbere položky Manažment priečinkov kontaktov sa okrem možnosti vytvorenia nových priečinkov zobrazia možnosti PremenovaťOdstrániť priečinky.

Nie je možné skopírovať kontakt do iného priečinka.

 1. V časti Kontakty môžete začiarknuť políčko vedľa kontaktov, ktorým chcete poslať správu alebo žiadosť o schôdzu, alebo môžete otvoriť konkrétny kontakt.

 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na ikonu Odoslať e-mail alebo Odoslať žiadosť o schôdzu.

 3. V závislosti od vybratej ikony sa zobrazí formulár novej správy alebo novej žiadosti o schôdzu určený daným kontaktom.

 4. Vyplňte správu alebo žiadosť o schôdzu a kliknite na tlačidlo Odoslať.

V zjednodušenej verzii nemôžete vykonávať tieto úlohy:

 • Vytvoriť novú skupinu kontaktov ani pridať kontakty do existujúcej skupiny. Skupinu kontaktov však môžete vytvoriť alebo upraviť v štandardnej verzii programu Outlook alebo v inom e-mailovom programe, ako je napríklad Outlook for Windows, a potom tejto skupine odoslať poštu alebo pozvánky.

 • Importovať kontakt alebo zoznam kontaktov. Kontakty však môžete importovať pomocou iného e-mailového programu, ako je napríklad Outlook na Windows, a potom tieto kontakty upraviť.

 • Kliknutím pravým tlačidlom myši na odosielateľa e-mailu pridať túto osobu ku kontaktom.

 • Vytlačiť kartu kontaktu.

Ďalšie informácie o light version of Outlook, napríklad ako sa dostať späť na plnú verziu alebo aké sú funkcie a obmedzenia, nájdete v téme Ďalšie informácie o light version of Outlook.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×