Správca otázok a odpovedí pre Lync predstavuje štruktúrované prostredie na zodpovedanie otázok počas schôdze. Táto funkcia je veľmi užitočná najmä pri veľkých schôdzach, kedy môže jeden prezentujúci odpovedať na otázky, kým niekto ďalší prezentuje obsah schôdze.

Účastníci môžu klásť otázky, ale iba prezentujúci na ne môžu odpovedať.

Spustenie Správcu otázok a odpovedí

Ľubovoľný prezentujúci na schôdzi môže spustiť Správcu otázok a odpovedí a odpovedať na otázky. Ak ste účastníkom schôdze, pozrite si časť Používanie Správcu otázok a odpovedí z pohľadu účastníka.

  1. V schôdzi cez Lync ukážte na ikonu prezentácie (monitora) a kliknite na položku Otázky a odpovede.

Snímka obrazovky Správcu otázok a odpovedí

Ak sa neprezentuje žiadny iný obsah, všetkým účastníkom sa otvorí okno so zdieľaným obsahom a zobrazí sa Správca otázok a odpovedí. Ak je aktívny iný obsah, vedľa karty Prezentácia sa zobrazí nová karta Otázky a odpovede.

Okamžité správy schôdze sa automaticky vypnú a zostanú vypnuté, až kým neukončíte Správcu otázok a odpovedí.

Snímka obrazovky s oknom Správcu otázok a odpovedí

  1. Po odoslaní otázky môže na otázku odpovedať ľubovoľný prezentujúci kliknutím na tlačidlo Odpovedať a napísaním odpovede. Stlačením klávesu Enter na klávesnici sa odpoveď uverejní.

Snímka obrazovky otázky

Ak počas vášho prezentovania niekto položí otázku, budete na to upozornení oznámením. Kedykoľvek potom môžete kliknúť na kartu Otázky a odpovede, zodpovedať otázku, vrátiť sa späť na kartu Prezentácia a pokračovať v prezentácii.

  1. Ak sa počas písania odpovede rozhodnete na otázku neodpovedať, kliknite na tlačidlo Zrušiť. Odpovedať môžete neskôr alebo môžete otázku prenechať inému prezentujúcemu.

  2. Ak chcete vidieť iba tie otázky, na ktoré zatiaľ nikto neodpovedal, kliknite na kartu Nezodpovedané.

  3. Na konci relácie kliknite na tlačidlo Zastaviť otázky a odpovede. Keď sa v aplikácii Lync zobrazí výzva s dotazom, či chcete povoliť okamžité správy, kliknite na možnosť Povoliť všetky okamžité správy na schôdzi alebo ich kliknutím na tlačidlo X ponechajte vypnuté.

Snímka obrazovky s oznámením o zavretej relácii otázok a odpovedí

  1. Ak chcete reláciu otázok a odpovedí zaznamenať, kliknite na položku Uložiť ako, zadajte názov a uložte súbor v počítači. Otázky a odpovede sa uložia do Poznámkového bloku a obsahujú otázky, odpovede, časové pečiatky a mená účastníkov a prezentujúcich.

Používanie Správcu otázok a odpovedí z pohľadu účastníka

Ak prezentujúci zdieľa reláciu otázok a odpovedí, všetci účastníci schôdze si môžu otázky prezerať a klásť ďalšie. Počas schôdze môžete kedykoľvek prepínať medzi kartami Otázky a odpovede a Prezentácia.

  1. Napíšte otázku do poľa Položte otázku.

  2. Po zodpovedaní otázky uvidíte odpoveď pod otázkou.

  3. Ak chcete vidieť iba svoje otázky, kliknite na kartu Moje otázky.

  4. Ak potrebujete uložiť lokálnu kópiu otázok a odpovedí, kliknite na položku Uložiť ako… a vyberte umiestnenie vo svojom počítači.

Snímka obrazovky Správcu otázok a odpovedí

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×