Ak máte správne povolenie, môžete pomocou aplikácie Outlook na webe upravovať kalendáre ostatných ľudí, a dokonca odosielať žiadosti o schôdzu a odpovedať na ne v ich mene.

Poznámka: Ak sa pokyny nezhodujú s tým, čo sa vám zobrazuje, možno používate staršiu verziu programu Outlook na webe. Vyskúšajte pokyny pre klasickú službu Outlook na webe.

Skôr ako budete môcť vykonávať úpravy v kalendári iného používateľa, musí vám tento používateľ poskytnúť povolenie zdieľaním svojho kalendára. Ak chce daný požívateľ zistiť, ako zdieľať kalendár, môže postupovať podľa pokynov v téme Delegovanie kalendára v Outlooku na webe pre podniky. Ako editor môžete vytvárať alebo upravovať udalosti v kalendári. Ako delegát môžete aj odpovedať na pozvánky na schôdzu v mene vlastníka kalendára. Vlastník kalendára môže delegátom udeliť aj prístup k súkromným udalostiam.

Poznámka: Outlook Kalendár sa nedá použiť na vyžiadanie povolenia ku kalendáru niekoho iného.

Ak dostanete pozvánku na zdieľanie kalendára iného používateľa, daný kalendár pridáte do svojho zoznamu kalendárov výberom tlačidla Prijať.

Snímka obrazovky s tlačidlom Prijať

V súčasnosti vylepšujeme zdieľanie kalendára, aby bolo jednoduchšie a konzistentnejšie. Kým zmeny nedokončíme:

 • Pozvánky v niektorých aplikáciách Outlooku nebudú mať tlačidlo Prijať. Ak sa nezobrazuje tlačidlo Prijať, pozvánku môžete prijať pomocou Outlooku na webe.

 • Z niektorých aplikácií Outlooku sa pozvánky vôbec nemusia odoslať. Ak ste nedostali e-mail s pozvánkou na zdieľanie, požiadajte vlastníka kalendára, aby kalendár zdieľal opäť cez Outlook na webe.

Po pridaní kalendára ho môžete vybrať a pridať do svojho zobrazenia kalendára alebo ho odtiaľ odstrániť. Pomocou kontextovej ponuky ho môžete premenovať, zmeniť jeho farbu alebo ho odstrániť zo zobrazenia.

Snímka obrazovky s kontextovou ponukou kalendára s vybratou položkou Premenovať

Po získaní prístupu editora alebo delegovaného prístupu ku kalendáru iného používateľa a po jeho pridaní do vášho zoznamu kalendárov môžete naplánovať schôdze v mene tohto používateľa. Postupujte rovnako ako pri nastavovaní schôdze vo vlastnom kalendári, rozdiel je len v tom, že pri vytvorení schôdze použijete kalendár iného používateľa. Keď pozvánku na schôdzu odošlete, zobrazí sa ako vami vytvorená, avšak v mene vlastníka kalendára.

Naplánovanie schôdze v úlohe delegáta

 1. V službe Outlook na webe vyberte ikonu Kalendár v dolnej časti stránky.

 2. Uistite sa, že vo svojom zozname kalendárov vidíte kalendár daného používateľa. Ak sa vám nezobrazuje, prečítajte si sekciu vyššie o pridávaní kalendára iného používateľa do svojho zobrazenia kalendára.

 3. Ak chcete otvoriť formulár novej položky kalendára, kliknite na položku Nová udalosť v hornej časti alebo kliknite dvakrát na oblasť kalendára.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Nová udalosť

 4. V poli Uložiť do kalendára vyberte kalendár iného používateľa. Zobrazia sa iba kalendáre, ktoré sú pridané do vášho zoznamu kalendárov a máte na ne povolenia editora alebo delegáta.

 5. Podľa potreby vyplňte ostatné polia.

 6. Odošlite žiadosť o schôdzu.

Poznámky: 

 • Pomocou rozvrhového asistenta môžete schôdzu nastaviť ešte jednoduchšie.

 • Ak chcete pridať schôdzu do kalendára niekoho iného, postupujte podľa krokov vyššie a vyberte kalendár danej osoby, ale do schôdze nepridávajte ďalšie osoby. Udalosť sa pridá do kalendára danej osoby, ale pozvánka na schôdzu sa neodošle.

Ak ste delegátom pre inú osobu, žiadosti o schôdzu a aktualizácie sa budú odosielať vám. Zobrazia sa vo vašom priečinku Doručená pošta ako všetky ostatné žiadosti, s tým rozdielom, že sa vo formulári schôdze zobrazí poznámka s informáciou, pre koho je táto žiadosť o schôdzu určená.

Snímka obrazovky s pozvánkou na schôdzu odoslanou delegátovi

Odpoveď na žiadosť o schôdzu

 1. Vyberte možnosť Áno, Možno alebo Nie.

 2. Ak chcete, aby organizátor vedel vašu odpoveď, vyberte prepínač Oznámenie organizátorovi.

  Snímka obrazovky s prepínačom Oznámenie organizátorovi

 3. Do odpovede môžete pridať správu.

 4. Ak pozvánku prijmete, schôdza sa vo vlastníkovom kalendári zobrazí so stavom Nemám čas. Ak sa rozhodnete odoslať odpoveď, organizátor schôdze uvidí, že odpoveď ste odoslali vy v mene vlastníka kalendára.

Poznámka: Ak vlastník kalendára používa službu Outlook na webe, v doručenej pošte neuvidí, že ste v jeho mene odpovedali na pozvánku na schôdzu. Vaša odpoveď, prípadne odpoveď iného delegáta, a daná udalosť sa mu zobrazí v kalendári.

Ako delegát môžete v mene vlastníka kalendára schôdzu upravovať alebo zrušiť. Stačí otvoriť udalosť v kalendári, urobiť zmeny a vybrať možnosť s odoslaním aktualizovanej alebo zrušenej pozvánky na schôdzu. Oznámenie o aktualizácii alebo zrušení schôdze sa odošle od vás v mene vlastníka kalendára.

Poznámka: Po odoslaní pozvánky na schôdzu už nemôžete zmeniť kalendár, z ktorého bola naplánovaná.

Pokyny pre klasickú službu Outlook na webe

Skôr ako budete môcť vykonávať úpravy v kalendári iného používateľa, musí vám tento používateľ poskytnúť povolenie zdieľaním svojho kalendára. Ak chce daný požívateľ zistiť, ako zdieľať kalendár, môže postupovať podľa pokynov v téme Delegovanie kalendára v Outlooku na webe pre podniky. Ako editor môžete vytvárať alebo upravovať udalosti v kalendári. Ako delegát môžete aj odpovedať na pozvánky na schôdzu v mene vlastníka kalendára. Vlastník kalendára môže delegátom udeliť aj prístup k súkromným udalostiam.

Poznámka: Outlook Kalendár sa nedá použiť na vyžiadanie povolenia ku kalendáru niekoho iného.

Ak dostanete pozvánku na zdieľanie kalendára iného používateľa, daný kalendár pridáte do svojho zoznamu kalendárov výberom tlačidla Prijať.

Snímka obrazovky s pozvánkou na zdieľanie kalendára.

V súčasnosti vylepšujeme zdieľanie kalendára, aby bolo jednoduchšie a konzistentnejšie. Kým zmeny nedokončíme:

 • Pozvánky v niektorých aplikáciách Outlooku nebudú mať tlačidlo Prijať. Ak sa nezobrazuje tlačidlo Prijať, pozvánku môžete prijať pomocou Outlooku na webe.

 • Z niektorých aplikácií Outlooku sa pozvánky vôbec nemusia odoslať. Ak ste nedostali e-mail s pozvánkou na zdieľanie, požiadajte vlastníka kalendára, aby kalendár zdieľal opäť cez Outlook na webe.

Po pridaní kalendára ho môžete vybrať a pridať do svojho zobrazenia kalendára alebo ho odtiaľ odstrániť. Pomocou kontextovej ponuky ho môžete premenovať, zmeniť jeho farbu alebo ho odstrániť zo zobrazenia.

Snímka obrazovky s kontextovou ponukou Iné kalendáre.

Po získaní prístupu editora alebo delegovaného prístupu ku kalendáru iného používateľa a po jeho pridaní do vášho zoznamu kalendárov môžete naplánovať schôdze v mene tohto používateľa. Postupujte rovnako ako pri nastavovaní schôdze vo vlastnom kalendári, rozdiel je len v tom, že pri vytvorení schôdze použijete kalendár iného používateľa. Keď pozvánku na schôdzu odošlete, zobrazí sa ako vami vytvorená, avšak v mene vlastníka kalendára.

Naplánovanie schôdze v úlohe delegáta

 1. V hornej časti stránky vyberte spúšťač aplikácií Počítač, škatuľa s priečinkami, správami a potom vyberte položku Kalendár.

 2. Uistite sa, že vo svojom zozname kalendárov vidíte kalendár daného používateľa. Ak sa vám nezobrazuje, prečítajte si sekciu vyššie o pridávaní kalendára iného používateľa do svojho zobrazenia kalendára.

  Snímka obrazovky so zdieľaným kalendárom.

 3. Ak chcete otvoriť formulár novej položky kalendára, kliknite na položku NovéNové v hornej časti alebo kliknite dvakrát na oblasť kalendára.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Nové

 4. V poli Uložiť do kalendára vyberte kalendár iného používateľa. Zobrazia sa iba kalendáre, ktoré sú pridané do vášho zoznamu kalendárov a máte na ne povolenia editora alebo delegáta.

  Snímka obrazovky s ponukou Uložiť do kalendára.

 5. Podľa potreby vyplňte ostatné polia.

 6. Odošlite žiadosť o schôdzu.

Poznámky: 

 • Pomocou rozvrhového asistenta môžete schôdzu nastaviť ešte jednoduchšie.

 • Ak chcete pridať schôdzu do kalendára niekoho iného, postupujte podľa krokov vyššie a vyberte kalendár danej osoby, ale do schôdze nepridávajte ďalšie osoby. Udalosť sa pridá do kalendára danej osoby, ale pozvánka na schôdzu sa neodošle.

Ak ste delegátom pre inú osobu, žiadosti o schôdzu a aktualizácie sa budú odosielať vám. Zobrazia sa vo vašom priečinku Doručená pošta ako všetky ostatné žiadosti, s tým rozdielom, že sa vo formulári schôdze zobrazí poznámka s informáciou, pre koho je táto žiadosť o schôdzu určená.

Snímka obrazovky s pozvánku na schôdzu odoslanou do zdieľaného kalendára.

Odpoveď na žiadosť o schôdzu

 1. Vyberte položky Prijať, Nezáväzne alebo Odmietnuť.

 2. Ak chcete, aby organizátor vedel vašu odpoveď, odošlite ju.

 3. Ak pozvánku prijmete, schôdza sa vo vlastníkovom kalendári zobrazí so stavom Nemám čas. Ak sa rozhodnete odoslať odpoveď, organizátor schôdze uvidí, že odpoveď ste odoslali vy v mene vlastníka kalendára.

  Snímka obrazovky s pozvánku na schôdzu, ktorú prijal delegát.

Poznámky: 

 • Vlastník kalendára nedostane oznámenie, keď odpoviete na pozvanie na schôdzu, ale po zobrazení udalosti vo svojom zobrazení kalendára uvidí, že na schôdzu niekto odpovedal.

 • Snímka obrazovky zobrazujúca, že udalosť v kalendári bola prijatá.

Ako delegát môžete v mene vlastníka kalendára schôdzu upravovať alebo zrušiť. Stačí otvoriť udalosť v kalendári, urobiť zmeny a vybrať možnosť s odoslaním aktualizovanej alebo zrušenej pozvánky na schôdzu. Oznámenie o aktualizácii alebo zrušení schôdze sa odošle od vás v mene vlastníka kalendára.

Poznámka: Po odoslaní pozvánky na schôdzu už nemôžete zmeniť kalendár, z ktorého bola naplánovaná.

Pozrite tiež

Delegovanie kalendára v Outlooku na webe pre podniky

Spravovanie pošty a položiek kalendára inej osoby

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?

Čo sa vám páčilo a čo nie?

Máte nejaké ďalšie pripomienky? (nepovinné)

Ďakujem za vaše pripomienky!

×