Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie STDEVA v Microsoft Exceli.

Popis

Odhadne smerodajnú odchýlku podľa výberového súboru. Smerodajná odchýlka vyjadruje, ako sa hodnoty líšia od priemernej hodnoty (strednej hodnoty).

Syntax

STDEVA(hodnota1; [hodnota2]; ...)

Syntax funkcie STDEVA obsahuje nasledovné argumenty:

 • Hodnota1; hodnota2; ...    Argument hodnota1 je povinný, nasledujúce argumenty sú voliteľné. 1 až 255 hodnôt zodpovedajúcich výberovému súboru. Namiesto argumentov oddelených bodkočiarkami môžete použiť jedno pole alebo odkaz na pole.

Poznámky:

 • Pri použití funkcie STDEVA predpokladáme, že jej argumenty predstavujú výberový súbor. Ak údaje reprezentujú celý súbor, musíte na výpočet smerodajnej odchýlky použiť funkciu STDEVPA.

 • Na výpočet smerodajnej odchýlky sa používa metóda „n-1“.

 • Argumentmi môžu byť: čísla, mená, polia alebo odkazy obsahujúce čísla, textové vyjadrenia čísel alebo logické hodnoty, ako napríklad TRUE alebo FALSE, v odkaze.

 • Argumentom, ktoré obsahujú hodnotu TRUE, sa priradí hodnota 1, argumentom s hodnotou FALSE sa priradí hodnota 0 (nula).

 • Ak je argumentom pole alebo odkaz, použijú sa len hodnoty v tom poli alebo odkaze. Prázdne bunky a textové hodnoty v poli alebo odkaze sa neberú do úvahy.

 • Argument, ktorý je chybovou hodnotou, alebo text, ktorý sa nedá preložiť na čísla, zapríčiní chybu.

 • Ak nechcete do výpočtu zahrnúť logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel v odkaze, použite funkciu STDEV.

 • Funkcia STDEVA sa počíta podľa vzorca:

  Vzorec

  kde x je stredná hodnota vzorky AVERAGE(hodnota1;hodnota2;…) a n je veľkosť vzorky.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Pevnosť

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=STDEVA(A3:A12)

Smerodajná odchýlka pevnosti pre všetky nástroje (27,46391572)

27,46391572

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×