Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie SUBTOTAL v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti medzisúčet údajov v zozname alebo databáze. Vo všeobecnosti je jednoduchšie vytvoriť zoznam medzisúčtov v počítačovej aplikácii Excel pomocou príkazu Medzisúčet v skupine Prehľad na karte Údaje. Po vytvorení zoznamu medzisúčtov môžete tento zoznam upravovať zmenami vo vzorci pre funkciu SUBTOTAL.

Syntax

SUBTOTAL(číslo_funkcie;odk1;[odk2];...])

Syntax funkcie SUBTOTAL obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo_funkcie.     Povinné. Číslo 1-11 alebo 101-111 určujúce funkciu, ktorá sa má použiť pre medzisúčet. 1 až 11 obsahuje manuálne skryté riadky, zatiaľ čo 101-111 ich vylučuje; filtrované bunky sú vždy vylúčené.


Function_num(obsahuje skryté riadky)


Function_num(ignoruje skryté riadky)

Funkcia

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP

  • Odk1     Povinný argument. Prvý menovaný rozsah alebo odkaz, ktorého medzisúčet chcete zistiť.

  • Odk2;...     Voliteľné argumenty. Menované rozsahy alebo odkazy 2 až 254, ktorých medzisúčet chcete zistiť.

Poznámky

  • Ak sú v rámci odk1 iné medzisúčty, odk2,... (alebo vnorené medzisúčty) sa tieto vnorené medzisúčty ignorujú, aby sa zabránilo dvojitému započítaniu.

  • Pre konštanty číslo_funkcie od 1 do 11 funkcia SUBTOTAL započíta hodnoty riadkov, ktoré sú skryté po použití príkazu Skryť riadky vo vedľajšej ponuke Skryť a odkryť príkazu Formát v skupine Bunky na karte Domov v počítačovej aplikácii Excel. Tieto konštanty použite, ak chcete vypočítať medzisúčty skrytých a neskrytých čísel v zozname. Pre konštanty číslo_funkcie od 101 do 111 funkcia SUBTOTAL ignoruje hodnoty riadkov skrytých pomocou príkazu Skryť riadky. Tieto konštanty použite, ak chcete vypočítať medzisúčty len pre čísla v zozname, ktoré nie sú skryté.

  • Funkcia SUBTOTAL ignoruje riadky, ktoré nie sú zahrnuté do výsledku filtra bez ohľadu na to, ktorú hodnotu číslo_funkcie používate.

  • Funkcia SUBTOTAL je určená pre stĺpce údajov alebo zvislé rozsahy. Nie je určená pre riadky údajov alebo vodorovné rozsahy. Ak napríklad vypočítate medzisúčet vodorovného rozsahu s použitím hodnoty číslo_funkcie s hodnotou 101 alebo vyššou, napríklad SUBTOTAL(109;B2:G2), skrytie stĺpca nemá vplyv na medzisúčet. Skrytie riadka v medzisúčte zvislého rozsahu však medzisúčet ovplyvňuje.

  • Ak niektorý z odkazov obsahuje priestorové odkazy, funkcia SUBTOTAL vráti #VALUE! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

120

10

150

23

Vzorec

Popis

Výsledok

=SUBTOTAL(9;A2:A5)

Súčet medzisúčtu buniek A2:A5 s použitím čísla 9 ako prvého argumentu.

303

=SUBTOTAL(1;A2:A5)

Priemer medzisúčtu buniek A2:A5 s použitím čísla 1 ako prvého argumentu.

75,75

Poznámky

Funkcia SUBTOTAL vždy vyžaduje ako prvý argument číselný argument (1 až 11, 101 až 111). Tento číselný argument sa použije na medzisúčet hodnôt, napríklad rozsahov buniek alebo pomenovaných rozsahov, ktoré sú zadané ako argumenty za týmto číselným argumentom.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×