Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Funkciu SUMIF použijete na sčítanie hodnôt v rozsah, ktoré spĺňajú zadané kritériá. Predpokladajme napríklad, že v stĺpci, ktorý obsahuje čísla, chcete sčítať iba hodnoty väčšie ako 5. Môžete použiť nasledujúci vzorec: =SUMIF(B2:B25;">5")

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Toto video je súčasťou školiaceho kurzu s názvom Sčítanie čísel v Exceli.

Tipy: 

 • Ak chcete, môžete kritériá použiť na jeden rozsah a zodpovedajúce hodnoty sčítať v inom rozsahu. Vzorec =SUMIF(B2:B5; "Ján"; C2:C5) napríklad sčíta len tie hodnoty v rozsahu C2:C5, kde sa zodpovedajúce bunky v rozsahu B2:B5 rovnajú hodnote Ján.

 • Ak chcete vypočítať súčet obsahu buniek na základe viacerých kritérií, pozrite si tému SUMIFS (funkcia).

Dôležité: Funkcia SUMIF vráti nesprávne výsledky, keď ju použijete na zhodu reťazcov dlhších ako 255 znakov alebo reťazca #VALUE!.

Syntax

SUMIF(rozsah; kritériá; [rozsah_súhrnu])

Syntax funkcie SUMIF obsahuje nasledovné argumenty:

 • rozsah   Povinný argument. Rozsah buniek, pre ktorý sa má na základe kritéria vykonať výpočet. Bunky v každom rozsahu musia byť zadefinované ako čísla alebo mená, polia alebo odkazy, ktoré obsahujú čísla. Prázdne a textové hodnoty sa ignorujú. Vybratý rozsah môže obsahovať údaje v štandardnom excelovom formáte (príklady nižšie).

 • kritérium   Povinný argument. Kritérium v podobe čísla, výrazu, odkazu na bunku, textu alebo funkcie, ktorá definuje bunky na sčítanie. Môžete zahrnúť aj zástupné znaky – otáznik (?), ktorý sa má zhodovať s ľubovoľným jedným znakom, hviezdičkou (*), ktorá sa má zhodovať s ľubovoľnou postupnosťou znakov. Ak chcete vyhľadať skutočný otáznik alebo hviezdičku, zadajte pred znakom vlnovku (~).

  Kritériá možno vyjadriť napríklad ako 32, ">32", B5, "3?", "jablko*", "*~?", alebo TODAY().

  Dôležité: Všetky textové kritériá alebo všetky kritériá, ktoré obsahujú logické alebo matematické symboly, musia byť uzavreté do dvojitých úvodzoviek ("). Ak ide o numerické kritérium, dvojité úvodzovky sa nevyžadujú.

 • rozsah_súhrnu   Voliteľný argument. Skutočné bunky, ktoré sa sčítajú v prípade, ak chcete sčítať iné bunky ako tie, ktoré sú zadané v argumente rozsah. Ak sa argument rozsah_súhrnu vynechá, Excel sčíta bunky zadané v argumente rozsah (rovnaké bunky, pre ktoré je použité kritérium).

  Sum_range by mali mať rovnakú veľkosť a tvar ako rozsah. Ak to tak nie je, výkon môže utrpieť a vzorec sčíta rozsah buniek, ktorý sa začína prvou bunkou v sum_range ale má rovnaké rozmery ako rozsah. Príklad:

  rozsah

  rozsah_súhrnu

  Skutočné sčítané bunky

  A1:A5

  B1:B5

  B1:B5

  A1:A5

  B1:K5

  B1:B5

Príklady

Príklad 1

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Cena nehnuteľnosti

Provízia

Údaje

100 000 EUR

7 000 EUR

250 000 EUR

200 000 EUR

14 000 EUR

300 000 EUR

21 000 EUR

400 000 EUR

28 000 EUR

Vzorec

Popis

Výsledok

=SUMIF(A2:A5;">160000";B2:B5)

Súčet provízií pre ceny nehnuteľností nad 160 000 EUR.

63 000 EUR

=SUMIF(A2:A5;">160000")

Súčet cien nehnuteľností na 160 000 EUR.

900 000 EUR

=SUMIF(A2:A5;300000;B2:B5)

Súčet provízií pre ceny nehnuteľností, ktoré sa rovnajú hodnote 300 000 EUR.

21 000 EUR

=SUMIF(A2:A5;">" & C2;B2:B5)

Súčet provízií pre ceny nehnuteľností s hodnotou vyššou ako hodnota v bunke C2.

49 000 EUR

Príklad 2

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Kategória

Potravina

Predaj

Zelenina

Rajčiny

2 300 EUR

Zelenina

Zeler

5 500 EUR

Ovocie

Banány

800 EUR

Maslo

400 EUR

Zelenina

Mrkva

4 200 EUR

Ovocie

Hrušky

1 200 EUR

Vzorec

Popis

Výsledok

=SUMIF(A2:A7;"Ovocie";C2:C7)

Súčet predaja všetkých potravín v kategórii Ovocie.

2 000 EUR

=SUMIF(A2:A7;"Zelenina";C2:C7)

Súčet predaja všetkých potravín v kategórii Zelenina.

12 000 EUR

=SUMIF(B2:B7;"*y";C2:C7)

Súčet predaja všetkých potravín končiacich na y (rajčiny, banány a hrušky).

4 300 EUR

=SUMIF(A2:A7;"";C2:C7)

Súčet predaja všetkých potravín, ktoré nemajú zadanú kategóriu.

400 EUR

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

SUMIFS (funkcia)

COUNTIF (funkcia)

Súčet hodnôt na základe viacerých podmienok

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

VLOOKUP (funkcia)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×