Funkcia SUMIF sa používa na sčítané hodnoty v rozsah, ktoré spĺňajú vami stanovené kritériá. Predpokladajme napríklad, že v stĺpci obsahujúcom čísla chcete sčítať iba hodnoty väčšie ako 5. Môžete použiť nasledujúci vzorec: =SUMIF(B2:B25;">5")

Váš prehliadač nepodporuje video.

Toto video je súčasťou školiaceho kurzu s názvom Sčísiel v Excel.

Tipy: 

 • Ak chcete, môžete kritériá použiť na jeden rozsah a zodpovedajúce hodnoty sčítať v inom rozsahu. Vzorec =SUMIF(B2:B5; "Ján"; C2:C5) napríklad sčíta len tie hodnoty v rozsahu C2:C5, kde sa zodpovedajúce bunky v rozsahu B2:B5 rovnajú hodnote Ján.

 • Ak chcete vypočítať súčet obsahu buniek na základe viacerých kritérií, pozrite si tému SUMIFS (funkcia).

Dôležité: Funkcia SUMIF vráti nesprávne výsledky, ak ju použijete na zhodu reťazcov s viac než 255 znakmi alebo s reťazcom #VALUE!.

Syntax

SUMIF(rozsah; kritériá; [rozsah_súhrnu])

Syntax funkcie SUMIF obsahuje nasledovné argumenty:

 • rozsah   Povinný argument. Rozsah buniek, pre ktorý sa má na základe kritéria vykonať výpočet. Bunky v každom rozsahu musia byť zadefinované ako čísla alebo mená, polia alebo odkazy, ktoré obsahujú čísla. Prázdne a textové hodnoty sa ignorujú. Vybratý rozsah môže obsahovať údaje v štandardnom excelovom formáte (príklady nižšie).

 • kritérium   Povinný argument. Kritérium v podobe čísla, výrazu, odkazu na bunku, textu alebo funkcie, ktorá definuje bunky na sčítanie. Zástupné znaky môžu byť zahrnuté – otáznik (?) zodpovedajúce ľubovoľnému samostatnému znaku, hviezdička (*), ktorá zodpovedá ľubovoľnej postupnosti znakov. Ak chcete vyhľadať skutočný otáznik alebo hviezdičku, zadajte pred znakom vlnovku (~).

  Kritériá môžu byť vyjadrené napríklad ako 32, ">32", B5, "3?", "apple*", "*~?", alebo TODAY().

  Dôležité: Všetky textové kritériá alebo všetky kritériá, ktoré obsahujú logické alebo matematické symboly, musia byť uzavreté do dvojitých úvodzoviek ("). Ak ide o numerické kritérium, dvojité úvodzovky sa nevyžadujú.

 • rozsah_súhrnu   Voliteľný argument. Skutočné bunky, ktoré sa sčítajú v prípade, ak chcete sčítať iné bunky ako tie, ktoré sú zadané v argumente rozsah. Ak sa argument rozsah_súhrnu vynechá, Excel sčíta bunky zadané v argumente rozsah (rovnaké bunky, pre ktoré je použité kritérium).

  Sum_range mala mať rovnakú veľkosť a tvar ako rozsah. Ak nie, môže sa vyskytnúť problém s výkonom a vzorec sčíta rozsah buniek, ktorý sa začína prvou bunkou v bunke sum_range má však rovnaké rozmery ako rozsah. Napríklad:

  rozsah

  rozsah_súhrnu

  Skutočné sčítané bunky

  A1:A5

  B1:B5

  B1:B5

  A1:A5

  B1:K5

  B1:B5

Príklady

Príklad 1

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Cena nehnuteľnosti

Provízia

Údaje

100 000 EUR

7 000 EUR

250 000 EUR

200 000 EUR

14 000 EUR

300 000 EUR

21 000 EUR

400 000 EUR

28 000 EUR

Vzorec

Popis

Výsledok

=SUMIF(A2:A5;">160000";B2:B5)

Súčet provízií pre ceny nehnuteľností nad 160 000 EUR.

63 000 EUR

=SUMIF(A2:A5;">160000")

Súčet cien nehnuteľností na 160 000 EUR.

900 000 EUR

=SUMIF(A2:A5;300000;B2:B5)

Súčet provízií pre ceny nehnuteľností, ktoré sa rovnajú hodnote 300 000 EUR.

21 000 EUR

=SUMIF(A2:A5;">" & C2;B2:B5)

Súčet provízií pre ceny nehnuteľností s hodnotou vyššou ako hodnota v bunke C2.

49 000 EUR

Príklad 2

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Kategória

Potravina

Predaj

Zelenina

Rajčiny

2 300 EUR

Zelenina

Zeler

5 500 EUR

Ovocie

Banány

800 EUR

Maslo

400 EUR

Zelenina

Mrkva

4 200 EUR

Ovocie

Hrušky

1 200 EUR

Vzorec

Popis

Výsledok

=SUMIF(A2:A7;"Ovocie";C2:C7)

Súčet predaja všetkých potravín v kategórii Ovocie.

2 000 EUR

=SUMIF(A2:A7;"Zelenina";C2:C7)

Súčet predaja všetkých potravín v kategórii Zelenina.

12 000 EUR

=SUMIF(B2:B7;"*y";C2:C7)

Súčet predaja všetkých potravín končiacich na y (rajčiny, banány a hrušky).

4 300 EUR

=SUMIF(A2:A7;"";C2:C7)

Súčet predaja všetkých potravín, ktoré nemajú zadanú kategóriu.

400 EUR

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech alebo získať podporu v rámci komunity lokality Answers.

Pozrite tiež

Funkcia SUMIFS pridá všetky argumenty, ktoré spĺňajú viaceré kritériá

Funkcia SUMSQ vykoná súčet druhých mocnín viacerých hodnôt.

Funkcia COUNTIF spočíta len hodnoty, ktoré spĺňajú jedno kritérium

Funkcia COUNTIFS spočíta len hodnoty, ktoré spĺňajú viacero kritérií

Funkcia IFS (Office 365, Exceli 2016 a novšie verzie)

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Zisťovanie chýb vo vzorcoch

Matematické a trigonometrické funkcie

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×