Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti hodnotu Studentovo ľavostranného t-rozdelenia. T-rozdelenie sa používa pri testovaní hypotéz pre malé vzorky údajov. Túto funkciu môžete použiť namiesto tabuľky kritických hodnôt t-rozdelenia.

Syntax

T.DIST(x;stupeň_voľnosti; kumulatívne)

Syntax funkcie T.DIST obsahuje nasledovné argumenty:

  • X     Povinný argument. Číselná hodnota, pre ktorú sa zisťuje hodnota rozdelenia.

  • Stupeň_voľnosti     Povinný argument. Celé číslo určujúce počet stupňov voľnosti.

  • Kumulatívne     Povinný argument. Logická hodnota, ktorá určuje tvar funkcie. Ak má kumulatívne hodnotu TRUE, funkcia T.DIST vráti kumulatívnu distribučnú funkciu. ak má hodnotu FALSE, vráti funkciu hustoty pravdepodobnosti.

Poznámky

  • Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia T.DIST vráti #VALUE! .

  • Ak je argument stupeň_voľnosti < 1, funkcia T.DIST vráti chybovú hodnotu. Stupeň_voľnosti musí byť minimálne 1.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=T.DIST(60;1;TRUE)

Studentovo ľavostranné rozdelenie pre hodnotu 60, funkcia ho vracia ako kumulatívnu funkciu rozdelenia s použitím 1 stupňa voľnosti.

0,99469533

=T.DIST(8;3;FALSE)

Studentovo ľavostranné rozdelenie pre hodnotu 8, funkcia ho vracia ako funkciu hustoty pravdepodobnosti s použitím 3 stupňov voľnosti.

0,00073691

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×