Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti obojstranné inverzné Studentovo t-rozdelenie.

Syntax

T.INV.2T(pravdepodobnosť;stupeň_voľnosti)

Syntax funkcie T.INV.2T obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pravdepodobnosť     Povinný argument. Pravdepodobnosť súvisiaca so Studentovým t-rozdelením.

  • Stupeň_voľnosti     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti, ktorými je možné rozdelenie charakterizovať.

Poznámky

  • Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia T.INV.2T vráti #VALUE! .

  • Ak pravdepodobnosť <= 0 alebo ak pravdepodobnosť > 1, funkcia T.INV.2T vráti #NUM! .

  • Ak argument stupeň_voľnosti nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak deg_freedom < 1, funkcia T.INV.2T vráti #NUM! .

  • Funkcia T.INV.2T vracia takú hodnotu t, že platí P(|X| > t) = pravdepodobnosť, kde X je náhodná premenná, ktorá je v súlade s t-rozložením a vyhovuje rovnici P(|X| > t) = P(X < -t alebo X > t).

  • Jednostranná t-hodnota sa môže vrátiť nahradením pravdepodobnosti 2*pravdepodobnosťou. Pri pravdepodobnosti 0,05 a stupňoch voľnosti 10 sa obojstranná hodnota vypočíta pomocou funkcie T.INV.2T(0,05;10), ktorá vráti hodnotu 2,28139. Jednostranná hodnota pre rovnakú pravdepodobnosť a stupne voľnosti sa dá vypočítať pomocou funkcie T.INV.2T(2*0,05;10), ktorá vráti hodnotu 1,812462.

    Pri danej hodnote pravdepodobnosti vyhľadá funkcia T.INV.2T hodnotu x, pre ktorú platí T.DIST.2T(x, stupeň_voľnosti, 2) = pravdepodobnosť. To znamená, že presnosť funkcie T.INV.2T závisí od presnosti funkcie T.DIST.RT.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,546449

Pravdepodobnosť spojená s obojstranným Studentovým t-rozdelením.

60

Počet stupňov voľnosti

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=T.INV.2T(A2;A3)

Hodnota t Studentovho t-rozdelenia pri podmienkach uvedených vyššie (0,606533076)

0,606533

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×