Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie TBILLEQ v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti výnos ekvivalentný obligácii za štátnu pokladničnú poukážku.

Syntax

TBILLEQ(vyrovnanie; splatnosť; zľava)

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie TBILLEQ obsahuje nasledovné argumenty:

  • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania štátnej pokladničnej poukážky. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum, ktorý nasleduje po dátume vystavenia štátnej pokladničnej poukážky, keď sa obchoduje s kupujúcim.

  • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti štátnej pokladničnej poukážky. Je to dátum, keď sa končí platnosť štátnej pokladničnej poukážky.

  • Zľava    Povinný argument. Diskontná sadzba štátnej pokladničnej poukážky.

Poznámky

  • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. Predvolene je 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

  • Hodnoty argumentov vyrovnanie a splatnosť sú skrátené na celé čísla.

  • Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné dátumy, funkcia TBILLEQ vráti #VALUE! .

  • Ak ≤ zľava 0, funkcia TBILLEQ vráti #NUM! .

  • Ak vyrovnanie > splatnosť alebo ak je splatnosť dlhšia ako jeden rok po vyrovnaní, funkcia TBILLEQ vráti #NUM! .

  • Funkcia TBILLEQ sa počíta ako TBILLEQ = (365 x sadzba)/(360-(sadzba x DSM)), kde DSM je počet dní medzi dátumom vyrovnania a dátumom splatnosti vypočítaných pre model „360 dní za rok".

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

31.3.2008

Dátum vyrovnania

1.6.2008

Dátum splatnosti

9,14 %

Diskontná sadzba v percentách

Vzorec

Popis

Výsledok

=TBILLEQ(A2;A3;A4)

Výnos ekvivalentný obligácii za štátnu pokladničnú poukážku pri podmienkach stanovených v bunkách A2, A3 a A4 (0,09415 alebo 9,42 %).

9,42 %

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×