TBILLEQ (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie TBILLEQ v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti výnos ekvivalentný obligácii za štátnu pokladničnú poukážku.

Syntax

TBILLEQ(vyrovnanie; splatnosť; zľava)

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie TBILLEQ obsahuje nasledovné argumenty:

  • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania štátnej pokladničnej poukážky. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum, ktorý nasleduje po dátume vydania, kedy sa na kupujúceho obchoduje faktúra za štátnu pokladnicu.

  • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti štátnej pokladničnej poukážky. Je to dátum, keď sa končí platnosť štátnej pokladničnej poukážky.

  • Zľava    Povinný argument. Diskontná sadzba štátnej pokladničnej poukážky.

Poznámky

  • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. 1900 je na základe predvoleného nastavenia poradové číslo 1 a Január 1, 2008 je poradové číslo 39448, pretože je 39 448 dní po 1. januári, 1900.

  • Hodnoty argumentov vyrovnanie a splatnosť sú skrátené na celé čísla.

  • Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie je platným dátumom, TBILLEQ vráti #VALUE. .

  • Ak je zľava ≤ 0, TBILLEQ vráti #NUM! .

  • Ak je vyrovnanie > splatnosť alebo ak splatnosť trvá viac ako jeden rok po vyplatení, TBILLEQ vráti #NUM! .

  • Funkcia TBILLEQ sa počíta ako TBILLEQ = (365 x sadzba)/(360-(sadzba x DSM)), kde DSM je počet dní medzi dátumom vyrovnania a dátumom splatnosti vypočítaných pre model „360 dní za rok".

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

31.3.2008

Dátum vyrovnania

1.6.2008

Dátum splatnosti

9,14 %

Diskontná sadzba v percentách

Vzorec

Popis

Výsledok

=TBILLEQ(A2;A3;A4)

Výnos ekvivalentný obligácii za štátnu pokladničnú poukážku pri podmienkach stanovených v bunkách A2, A3 a A4 (0,09415 alebo 9,42 %).

9,42 %

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×