Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie TBILLPRICE v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti cenu za každých 100 EUR nominálnej hodnoty štátnej pokladničnej poukážky.

Syntax

TBILLPRICE(vyrovnanie; splatnosť; zľava)

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie TBILLPRICE obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania štátnej pokladnične. Dátum vyrovnania emisie je dátum po dátume emisie, kedy sa štátna pokladničná poukážka obchoduje s kupujúcem.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti štátnej pokladničnej poukážky. Je to dátum, keď sa končí platnosť štátnej pokladničnej poukážky.

 • Zľava    Povinný argument. Diskontná sadzba štátnej pokladničnej poukážky.

Poznámky

 • Microsoft Excel dátumy ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 má poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39 448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Hodnoty argumentov vyrovnanie a splatnosť sú skrátené na celé čísla.

 • Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné dátumy, funkcia TBILLPRICE vráti #VALUE! .

 • Ak je ≤ 0, funkcia TBILLPRICE vráti #NUM! .

 • Ak je dátum > splatnosti alebo ak dátum splatnosti je viac ako jeden rok po dátume vyrovnania, funkcia TBILLPRICE vráti #NUM! .

 • Funkcia TBILLPRICE sa počíta nasledujúcim spôsobom:

  Rovnica

  , kde:

  • DSM = počet dní od dátumu vyrovnania do dátumu splatnosti s vylúčením dátumov splatnosti viac než jeden kalendárny rok po dátume vyrovnania.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

31.3.2008

Dátum vyrovnania

1.6.2008

Dátum splatnosti

9,0 %

Diskontná sadzba v percentách

Vzorec

Popis

Výsledok

=TBILLPRICE(A2;A3;A4)

Cena štátnej pokladničnej poukážky pri podmienkach stanovených v bunkách A2, A3 a A4.

98,45 EUR

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×