Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie TBILLYIELD v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti výnos štátnej pokladničnej poukážky

Syntax

TBILLYIELD(vyrovnanie; splatnosť; ss)

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie TBILLYIELD obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania štátnej pokladničnej poukážky. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum, ktorý nasleduje po dátume vystavenia štátnej pokladničnej poukážky, keď sa obchoduje s kupujúcim.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti štátnej pokladničnej poukážky. Je to dátum, keď sa končí platnosť štátnej pokladničnej poukážky.

 • Ss    Povinný argument. Cena štátnej pokladničnej poukážky s nominálnou hodnotou 100 €.

Poznámky

 • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. Predvolene je 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Položky vyrovnanie a splatnosť sú skrátené na celé čísla.

 • Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné kalendárne dátumy, funkcia TBILLYIELD vráti #VALUE! .

 • Ak ≤ pr 0, funkcia TBILLYIELD vráti #NUM! .

 • Ak vyrovnanie ≥ splatnosť alebo ak je splatnosť dlhšia ako jeden rok po vyrovnaní, funkcia TBILLYIELD vráti #NUM! .

 • Funkcia TBILLYIELD sa počíta nasledujúcim spôsobom:

  Rovnica

  , kde:

  • DSM = počet dní od dátumu vyrovnania do dátumu splatnosti s vylúčením dátumov splatnosti viac než jeden kalendárny rok po dátume vyrovnania.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

31.3.2008

Dátum vyrovnania

1.6.2008

Dátum splatnosti

98,45 EUR

Cena poukážky s nominálnou hodnotou 100 EUR

Vzorec

Popis

Výsledok

=TBILLYIELD(A2;A3;A4)

Výnos štátnej pokladničnej poukážky pri podmienkach stanovených v bunkách A2, A3 a A4 (0,0914 alebo 9,14 %).

9,14 %

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×