TBILLYIELD (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie TBILLYIELD v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti výnos štátnej pokladničnej poukážky

Syntax

TBILLYIELD(vyrovnanie; splatnosť; ss)

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie TBILLYIELD obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania štátnej pokladničnej poukážky. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum, ktorý nasleduje po dátume vydania, kedy sa na kupujúceho obchoduje faktúra za štátnu pokladnicu.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti štátnej pokladničnej poukážky. Je to dátum, keď sa končí platnosť štátnej pokladničnej poukážky.

 • Ss    Povinný argument. Cena štátnej pokladničnej poukážky s nominálnou hodnotou 100 €.

Poznámky

 • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. 1900 je na základe predvoleného nastavenia poradové číslo 1 a Január 1, 2008 je poradové číslo 39448, pretože je 39 448 dní po 1. januári, 1900.

 • Položky vyrovnanie a splatnosť sú skrátené na celé čísla.

 • Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie je platným dátumom, funkcia TBILLYIELD vráti #VALUE. .

 • Ak je PR ≤ 0, funkcia TBILLYIELD vráti #NUM! .

 • Ak je vyrovnanie ≥ splatnosť, alebo ak splatnosť trvá viac ako jeden rok po vyplatení, funkcia TBILLYIELD vráti #NUM. .

 • Funkcia TBILLYIELD sa počíta nasledujúcim spôsobom:

  Rovnica

  , kde:

  • DSM = počet dní od dátumu vyrovnania do dátumu splatnosti s vylúčením dátumov splatnosti viac než jeden kalendárny rok po dátume vyrovnania.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

31.3.2008

Dátum vyrovnania

1.6.2008

Dátum splatnosti

98,45 EUR

Cena poukážky s nominálnou hodnotou 100 EUR

Vzorec

Popis

Výsledok

=TBILLYIELD(A2;A3;A4)

Výnos štátnej pokladničnej poukážky pri podmienkach stanovených v bunkách A2, A3 a A4 (0,0914 alebo 9,14 %).

9,14 %

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×