Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie TDIST v Microsoft Exceli.

Popis

Vracia hladinu významnosti (pravdepodobnosť) pre funkciu Studentovho t-rozdelenia, kde x je vypočítaná číselná hodnota parametra t, pre ktorú sa zisťuje hladina významnosti. T-rozdelenie sa používa pri testovaní hypotéz o malých vzorkách údajov. Funkcia sa používa namiesto tabuľky kritických hodnôt t-rozdelenia.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o tejto novej funkcii nájdete v témach T.DIST.2T (funkcia) a T.DIST.RT (funkcia).

Syntax

TDIST(x;stupeň_voľnosti;strany)

Syntax funkcie TDIST obsahuje nasledovné argumenty:

  • X     Povinný argument. Číselná hodnota, pre ktorú sa zisťuje hodnota rozdelenia.

  • Stupeň_voľnosti     Povinný argument. Celé číslo určujúce počet stupňov voľnosti.

  • Strany     Povinný argument. Určuje, či ide o jednostranné alebo obojstranné rozdelenie. Ak strany = 1, funkcia TDIST vracia jednostranné rozdelenie. Ak strany = 2, funkcia TDIST vracia obojstranné rozdelenie.

Poznámky

  • Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia TDIST vráti #VALUE! .

  • Ak Deg_freedom < číslo 1, funkcia TDIST vráti #NUM! .

  • Argumenty stupeň_voľnosti a strany sa skrátia na celé čísla.

  • Ak tails je ľubovoľná hodnota iná ako 1 alebo 2, funkcia TDIST vráti #NUM! .

  • Ak je x < 0, funkcia TDIST vráti #NUM! .

  • Ak strany = 1, TDIST sa vypočíta ako TDIST = P( X>x ), kde X je náhodná premenná, ktorá je v súlade s t-rozložením. Ak strany = 2, TDIST sa vypočíta ako TDIST = P(|X| > x) = P(X > x alebo X < -x).

  • Keďže x < 0 nie je povolené, ak chcete použiť TDIST pre x < 0, vypočíta sa ako TDIST(–x,df,1) = 1 – TDIST(x,df,1) = P(X > –x) a TDIST(–x,df,2) = TDIST(x df,2) = P(|X| > x).

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

1,959999998

Hodnota, pre ktorú sa počíta rozdelenie

60

Počet stupňov voľnosti

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=TDIST(A2;A3;2)

Obojstranné rozdelenie (0,054644930 alebo 5,46 percenta)

5,46 %

=TDIST(A2;A3;1)

Jednostranné rozdelenie (0,027322465 alebo 2,73 percenta)

2,73 %

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×