Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Podľa predvoleného nastavenia sa mriežka nezobrazuje vo vytlačených hárkoch ani zošitoch Microsoft Excelu. V článku je uvedený postup, ako zobraziť mriežky vo vytlačených hárkoch.

 1. Vyberte jeden alebo viac hárkov, ktoré chcete vytlačiť. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber jedného alebo viacerých hárkov.

  Tip: Ak vyberiete viacero hárkov, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [Skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom kliknite na položku Oddeliť hárky.

 2. Na karte Rozloženie strany v skupine Možnosti hárka začiarknite v časti Mriežka políčko Tlačiť.

  Skupina Možnosti hárka na karte Rozloženie strany

  Poznámka: Ak sa začiarkavacie políčka v skupine Možnosti hárka zobrazia ako neaktívne, môže to byť preto, že máte v hárku vybratý graf, obrázok alebo iný objekt. Keď zrušíte výber, budete môcť použiť začiarkavacie políčka.

 3. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Tlačiť.

  Klávesová skratka   Taktiež môžete stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + P.

 4. Kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Ďalšie kroky

Po začiarknutí políčka Tlačiť možno budete chcieť vykonať tieto kroky:

 • Ukážka mriežky    – Ak chcete zistiť, ako sa mriežka vytlačí, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F2 otvorte kartu Súbor , na ktorej sa zobrazí ukážka vytlačeného hárka. Otvorí sa karta Súbor a zobrazí sa ukážka vytlačeného hárka. Mriežka sa v hárku vytlačí iba okolo skutočných údajov. Ak chcete vytlačiť mriežku aj okolo prázdnych buniek, nastavte TE000127092 tak, aby zahŕňala aj tieto bunky, alebo požadované bunky orámujte. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v téme Definovanie alebo vymazanie oblasti tlače v hárku alebo Použitie alebo odstránenie orámovania buniek v hárku.

 • Riešenie problémov s tlačou mriežky    – Ak sa mriežka nezobrazuje pri tlači hárka alebo ak sa nezobrazujú v okne Ukážka pred tlačou, začiarknite políčko Konceptová kvalita nie je začiarknuté. Začiarkavacie políčko Konceptová kvalita sa zobrazuje na karte Hárok v dialógovom okne Nastavenie strany. Dialógové okno Nastavenie strany je možné otvoriť aj stlačením klávesov Alt + P, S, P.

  Karta Hárok v dialógovom okne Nastavenie strany

  Ak sa mriežka napriek tomu nevytlačí, môže ísť o problém s ovládačom tlačiarne. V takom prípade skúste stiahnuť najnovší ovládač z webovej lokality výrobcu tlačiarne. Ak problém stále pretrváva, môžete bunky, ktoré chcete vytlačiť, orámovať. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie alebo odstránenie orámovania buniek v hárku.

Tlač mriežky nie je podporovaná v Excel pre web, ale môžete imitovať mriežku použitím orámovania, ako je to znázornené na tomto obrázku:

Tlač s orámovaním

 1. Ak chcete pridať orámovanie okolo všetkých buniek, kliknutím a presunutím vyberte požadované bunky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Písmo na položku Orámovanie > Všetky orámovania.

  Oblasti s orámovaním sa teraz zobrazia s tmavšími čiarami.

  pridanie orámovania do tabuľky alebo rozsahu údajov

 3. Ak chcete zobraziť ukážku pred tlačou, kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 4. Vyberte možnosť tlače, ktorej ukážku chcete zobraziť, a kliknite na tlačidlo Tlačiť.

  Obrazovka nastavenia tlače

 5. V ukážke skontrolujte, či mriežka vyzerá tak, ako chcete, a potom kliknite na tlačidlo Tlačiť.

  Tlač s orámovaním

  Ak chcete vykonať zmeny pred tlačou, kliknutím na tlačidlo x zatvorte ukážku a vráťte sa do hárka.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

Zobrazenie alebo skrytie mriežky v hárku

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×