Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Tlač rôznych vizitiek na rovnaký hárok v Publisheri

Najlepším spôsobom tlače vizitiek je použitie šablóny vizitiek. Položky typu Avery a iné perforované prázdne hárky fungujú s mnohými šablónami vizitiek, ktoré nájdete v Publisheri alebo online.

Ak chcete nastaviť hromadnú korešpondenciu na tlač rôznych mien alebo adries na hárok vizitiek, pozrite si tému Vytváranie štítkov s rôznymi adresami. V poslednom kroku procesu hromadnej korešpondencie nájdete pokyny na tlač hárkov.

Ak však tlačíte iba pár rôznych vizitiek a nevadí vám, že do týchto jednotlivých vizitiek musíte zadať informácie, môžete namiesto vytvorenia hromadnej korešpondencie postupovať podľa krokov v tomto článku.

 1. Kliknite na položky Súbor > Nové.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz vizitky a vyhľadajte šablónu online.

  Tip:  Do vyhľadávacieho poľa zadajte číslo karty položky Avery (napríklad Avery 8871) alebo iné číslo výrobcu položky a vyhľadajte šablóny navrhnuté pre túto akciu.

 3. Vyhľadajte šablónu s viacerými vizitkami na jeden hárok a kliknite na položku Vytvoriť alebo vyberte jednu vizitku, kliknite na položku Vytvoriť a potom pridajte nasledovným spôsobom ďalšie vizitky:

  1. Kliknite na položku Návrh strany a rozbaľte pole Nastavenie strany.

  2. V zozname Typ rozloženia vyberte veľkosť hárka a potom vyberte položku Viac strán na hárok. Zapíšte si počet strán, ktoré sa na hárok zmestia.

  3. Kliknite na položky Vložiť > Strana a pridajte vizitku na hárok. Opakujte, kým sa hárok vizitkami nezaplní.

 4. Na každú vizitku zadajte požadované informácie.

 5. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 6. Ak ste vybrali šablónu s jednou kartou a pridali ste na ňu strany, skontrolujte, či sa položka Viac strán na hárok zobrazí v skupine Nastavenie v časti Strany. V časti Možnosti rozloženia skontrolujte správnu veľkosť papiera a jeho orientáciu.

  Možnosti tlače vizitiek

 7. Kliknite na položku Tlačiť.

 1. Kliknite na položky Súbor > Nové.

 2. Kliknite na položku Vizitky.

 3. V zozname Dostupné šablóny vyberte možnosť Nainštalované a online šablóny, prípadne kliknutím na položku Nainštalované šablóny alebo Online šablóny zúžte vyhľadávanie.

 4. Kliknutím vyberte šablónu a potom kliknite na položku Vytvoriť.

 5. Kliknite na položku Návrh strany a rozbaľte pole Nastavenie strany.

 6. V zozname Typ rozloženia vyberte veľkosť hárka a potom vyberte položku Viac strán na hárok. Zapíšte si počet strán, ktoré sa na hárok zmestia. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite na položky Vložiť > Strana a pridajte vizitku na hárok. Opakujte, kým sa hárok vizitkami nezaplní.

 8. Na každú stranu zadajte podrobnosti o vizitke.

 9. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 10. V časti Strany nezabudnite vybrať možnosť Viac strán na hárok a potom kliknite na položku Tlačiť.

 1. Kliknite na položky Súbor > Nové.

 2. Kliknite na položku Vizitky.

 3. Kliknutím vyberte šablónu a potom kliknite na položku Vytvoriť.

 4. Kliknite na položky Vložiť > Strana.

 5. V dialógovom okne Vložiť stranu zadajte počet strán, ktoré chcete pridať. Ak chcete napríklad vytlačiť 10 rôznych vizitiek na jednom hárku, vložte 9 strán.

 6. Kliknite na položku Pred aktuálnu stranu alebo Za aktuálnu stranu a potom skontrolujte, či je vybratá možnosť Vložiť prázdne strany.

 7. Na každú stranu zadajte podrobnosti o vizitke. Prípadne môžete vytvoriť samostatné súbory na každú vizitku a potom skopírovať vizitky do primárneho súboru nasledujúcim spôsobom:

  1. Kliknite na položky Upraviť > Vybrať všetko alebo v zdrojovom súbore stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C.

  2. V primárnom súbore kliknite na prázdne strany, ktoré ste vložili.

  3. Kliknite na položky Upraviť > Prilepiť alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V.

  4. Zopakujte kroky a až c pre každú vizitku, ktorú ste pridali.

 8. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 9. Na karte Nastavenie papiera a publikácie v časti Možnosti tlače nezabudnite vybrať možnosť Viac strán na hárok a potom kliknite na položku Tlačiť.

Poznámky: 

 • Ak primárna publikácia používa predlohu, musíte túto predlohu na stranách s kopírovanými publikáciami ignorovať. V primárnej publikácii prejdite na stranu s objektmi predlohy, ktoré chcete skryť, a potom kliknite na položku Zobraziť > Ignorovať predlohu.

 • Ak chcete vytlačiť publikáciu na konkrétne miesto v hárku, úpravou možností riadka a stĺpca a hodnôt vodorovnej a zvislej medzery v časti Ďalšie možnosti tlače zmeňte umiestnenie publikácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Tlač štítkov, pohľadníc, menoviek alebo vizitiek na konkrétnom mieste v hárku.

 • Ak chcete publikáciu zarovnať s konkrétnym produktom výrobcu alebo vytlačiť viacero strán publikácie na jednom hárku, zapnite značky orezania a potom vytlačte skúšobný hárok na hárok obyčajného papiera. Pri skúšobnej tlači prekryte produkt výrobcu so skúšobným hárkom, podržte ich oproti svetlu, aby ste videli, či sú správne zarovnané, v časti Ďalšie možnosti tlače vykonajte akékoľvek potrebné úpravy v nastaveniach a potom opäť vykonajte skúšobnú tlač, aby ste overili, či je zarovnanie správne. Po zarovnaní publikácie na hárku papiera môžete značky orezania vypnúť. 

Pozrite tiež

Vytvorenie a tlač vlastných vizitiek v Publisheri

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×