Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie TODAY v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti poradové číslo aktuálneho dátumu. Poradové číslo je kód dátumu a času, ktorý sa v programe Excel používa vo výpočtoch dátumu a času. Ak mala bunka pred zadaním funkcie formát Všeobecné, program Excel zmení formát bunky na hodnotu Dátum. Ak chcete zobraziť poradové číslo, je nutné zmeniť formát bunky na hodnotu Všeobecné alebo Číslo.

Funkcia TODAY je užitočná, ak potrebujete v hárku zobraziť aktuálny dátum bez ohľadu na to, kedy zošit otvoríte. Je vhodná aj na intervaly výpočtu. Ak napríklad viete, že sa niekto narodil v roku 1963, môžete pomocou nasledujúceho vzorca zistiť vek danej osoby k dátumu tohoročných narodenín:

= YEAR( TODAY())-1963

Tento vzorec používa funkciu TODAY ako argument pre funkciu YEAR na získanie aktuálneho roku, od ktorého potom odpočíta hodnotu 1963. Výsledkom je vek danej osoby.

Poznámka: Ak funkcia TODAY neaktualizuje dátum podľa očakávania, pravdepodobne bude potrebné zmeniť nastavenie, ktoré riadi prepočítavanie hodnôt v zošite alebo v hárku. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti a v kategórii Vzorce v časti Možnosti výpočtu overte, či je vybratá možnosť Automaticky.

Syntax

TODAY()

Syntax funkcie TODAY neobsahuje žiadne argumenty.

Poznámka: Excel ukladá dátumy ako poradové čísla tak, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Predvolene je 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39448, pretože je to 39 447 dní po 1. januári 1900.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=TODAY()

Vráti aktuálny dátum.

1.12.2011

=TODAY()+5

Vráti aktuálny dátum plus 5 dní. Ak je napríklad aktuálny dátum 1. 1. 2012, tento vzorec vráti dátum 6. 1. 2012.

6.12.2011

=DATEVALUE("1.1.2030")-TODAY()

Vráti počet dní medzi aktuálnym dátumom a 1. 1. 2030. Všimnite si, že bunka A4 musí byť formátovaná ako Všeobecné alebo Číslo, aby sa výsledok zobrazil správne.

31.1.1918

=DAY(TODAY())

Vráti aktuálny deň mesiaca (od 1 do 31).

1

=MONTH(TODAY())

Vráti aktuálny mesiac roka (od 1 do 12). Ak je aktuálny mesiac napríklad máj, vzorec vráti hodnotu 5.

12

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×