Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak sa zobrazí toto hlásenie, pozrite si možné príčiny nižšie, postupom podľa pokynov problém vyriešte a skúste znova spustiť synchronizáciu.

Aplikácie Pošta alebo Kalendár v počítači

Počítač musí spĺňať požiadavky zabezpečenia nastavené správcom e-mailov

Informujte sa u správcu na politiky, ktoré sa vzťahujú na vašu poštovú schránku. Väčšina politík sa môže v aplikáciách Pošta a Kalendár použiť automaticky, v určitých prípadoch však treba najprv vykonať konkrétne akcie, napríklad tieto uvedené nižšie:

 • Skontrolujte, či vaše používateľské konto v počítači má oprávnenia správcu.

 • Nastavenie silných hesiel pre všetky kontá správcov v počítači.

 • Kontrola, či majú všetci používatelia počítača možnosť zmeniť si heslo.

 • Zrušenie hosťovských kont.

 • Šifrovanie všetkých oblastí v počítači pomocou šifrovacieho softvéru.

Reštartujte počítač a skúste spustiť synchronizáciu znova po vykonaní týchto zmien.

Dĺžka a zložitosť hesla podporovaná jednotlivými typmi kont

Informujte sa u správcu e-mailov na hodnoty politiky hesiel pre vašu poštovú schránku. Rôzne typy kont majú rôzne úrovne podpory pre politiku dĺžky a zložitosti hesiel.

 • Politika MinDevicePasswordLength definuje minimálnu dĺžku hesla.

 • Politika MinDevicePasswordComplexCharacters definuje minimálny počet typov znakov, ktoré musí heslo obsahovať, aby spĺňalo požiadavky zabezpečenia. Typy znakov sú definované takto:

  • malé písmená abecedy,

  • veľké písmená abecedy,

  • čísla,

  • iné ako alfanumerické znaky.

Ak je napríklad hodnota politiky MinDevicePasswordComplexCharacters 2, stačilo by heslo s veľkými písmenami abecedy a malými písmenami abecedy, rovnako by stačilo aj heslo s malými písmenami abecedy a s číslami.

Rôzne typy kont majú rôzne úrovne podpory pre politiku dĺžky a zložitosti hesiel, ako je vysvetlené nižšie.

 • Lokálne kontá

  Lokálne kontá môžu podporovať politiku úplnej dĺžky hesla, môžu však podporovať aj iba tri typy znakov, nie celú štvoricu, ktorú možno určiť v protokole Exchange Active Sync (EAS). Ak je politika služby EAS nastavená tak, aby vyžadovala štyri typy znakov, všetky lokálne kontá stratia kompatibilitu. Dôvodom je, že operačný systém Windows explicitne nepodporuje výber počtu komplexných znakov v hesle. Namiesto toho vyžaduje, aby heslo spĺňalo určitú úroveň zložitosti. Táto zložitosť je reprezentovaná tromi typmi znakov, preto sa politika EAS, ktorá vyžaduje hodnotu MinDevicePasswordComplexCharacters väčšiu ako 3, v kontách Windows nepodporuje.

 • Kontá Microsoft

  Konto Microsoft (predtým známe ako Windows Live ID) je konto, ktoré používate so zariadeniami a službami spoločnosti Microsoft. Kontá Microsoft vyžadujú minimálnu dĺžku hesla 8 znakov a heslo musí obsahovať 2 typy znakov. Z tohto dôvodu spĺňajú kontá Microsoft požiadavky v prípade, že politika MinDevicePasswordLength je nastavená na maximálne 8 znakov a politika MinDevicePasswordComplexCharacters je nastavená maximálne na hodnotu 2.

  Ak sú politiky EAS nastavené prísnejšie ako na hodnoty, ktoré dokáže vynútiť konto Microsoft, zobrazia sa chyby nekompatibility. Ak potrebujete v takomto prípade synchronizovať e-maily, prejdite do nastavení kont a odpojte všetky kontá Microsoft.

 • Doménové kontá a kontá Azure Active Directory

  V doménových kontách a kontách Azure Active Directory sa politiky hesiel nastavené službou EAS nevyhodnocujú lokálne, pretože sa predpokladá, že politiky EAS a politiky doménových kont patria po rovnakú autoritu konta. Tieto politiky zahŕňajú zložitosť, dĺžku, uplynutie platnosti a nastavenia histórie.

Aplikácie Outlook Pošta alebo Outlook Kalendár v mobilnom zariadení

Vaše zariadenie musí spĺňať požiadavky zabezpečenia nastavené správcom e-mailov

Informujte sa u správcu, ktoré politiky sa vzťahujú na vašu poštovú schránku. Väčšina politík sa môže v aplikáciách Pošta a Kalendár použiť automaticky, v určitých prípadoch však treba urobiť akciu. Nezabudnite napríklad:

 • Šifrovanie všetkých oblastí v mobilnom zariadení pomocou šifrovacieho softvéru.

 • Reštartovanie zariadenia a pokus o synchronizáciu po vykonaní tejto zmeny.

Posledná aktualizácia 19. novembra 2015

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×