Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie TTEST v Microsoft Exceli.

Vráti pravdepodobnosť súvisiacu so Studentovým t-testom. Funkcia TTEST sa používa na určenie pravdepodobnosti pôvodu dvoch vzoriek z dvoch základných súborov s rovnakou priemernou hodnotou.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o tejto novej funkcii nájdete v téme T.TEST (funkcia).

Syntax

TTEST(pole1;pole2;strany;typ)

Syntax funkcie TTEST obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole1     Povinný argument. Prvá množina údajov.

  • Pole2     Povinný argument. Druhá množina údajov.

  • Strany     Povinný argument. Určuje, či ide o jednostranné alebo obojstranné rozdelenie. Ak strany = 1, funkcia TTEST vracia jednostranné rozdelenie. Ak strany = 2, funkcia TTEST vracia obojstranné rozdelenie.

  • Typ     Povinný argument. Druh vykonaného t-testu.

Ak sa argument typ rovná

Vykoná sa tento test

1

Párový

2

Dvojvýberový test rovnosti rozptylov

3

Dvojvýberový test nerovnosti rozptylov

Poznámky

  • Ak majú argumenty pole1 a pole2 rozličný počet údajových bodov a argument typ = 1 (párový), funkcia TTEST vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

  • Argumenty strany a typ sa skrátia na celé čísla.

  • Ak strany alebo typ nie sú číselné, funkcia TTEST vráti #VALUE! .

  • Ak strany majú inú hodnotu ako 1 alebo 2, funkcia TTEST vráti #NUM! .

  • Funkcia TTEST používa údaje v argumentoch pole1 a pole2 na výpočet hodnoty nezápornej t-štatistiky. Ak argument strany = 1, funkcia TTEST vráti pravdepodobnosť vyššej hodnoty t-štatistiky za predpokladu, že hodnoty argumentov pole1 a pole2 sú vzorky zo základných súborov s rovnakou priemernou hodnotou. Hodnota vrátená funkciou TTEST, ak argument strany = 2, je dvojnásobok vrátenej hodnoty v prípade, ak argument strany = 1, a zodpovedá pravdepodobnosti vyššej absolútnej hodnoty t-štatistiky za predpokladu „rovnakého priemeru základného súboru“.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje 1

Údaje 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=TTEST(A2:A10;B2:B10;2;1)

Pravdepodobnosť podľa Studentovho párového t-testu s obojstranným rozdelením. Používa hodnoty v rozsahoch A2:A10 a B2:B10.

0,19602

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×