Typy súborov titulkov podporované PowerPointom

Niektoré videá obsahujú viacero súborov, napríklad skryté titulky alebo skryté titulky. Ak do aplikácie PowerPoint vložíte video a kontajner videa obsahuje skryté titulky, prehrávač médií aplikácie PowerPoint môže, ale nemusí podporovať prehrávanie skrytých špeciálnych titulkov v závislosti od formátu súboru PowerPoint verzie aplikácie, ktorú používate.

V nasledujúcej tabuľke nájdete podporované formáty súborov pre skryté titulky v PowerPoint. Podpora formátu súboru sa zakladá na tom, ktoré formáty súboru môže operačný systém dekódovať a/alebo analyzovať. Informácie v tabuľke nie sú vyčerpávajúce a môžu sa meniť.

Poznámky: 

  • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

PowerPoint pre Windows

PowerPoint pre Mac

PowerPoint pre iPad alebo iPhone

PowerPoint Mobile

MPEG-4 s formátom CTA 608-E (R2014)

MPEG-4 s formátom ISO/IEC0 14496-17:2006 (MPEG-4 Timed Text)

MPEG-4 s formátom ISO/IEC0 14496-17:2006 (MPEG-4 Timed Text)

MPEG-4 s formátom CTA 608-E (R2014)

MPEG-4 s formátom CTA 708-E

MPEG-4 s formátom CTA 708-E

MKV srôznymi formátmi titulkov

MKV srôznymi formátmi titulkov

WebVTT

Ďalšie informácie nájdete v článku Pridanie titulkov v PowerPoint

Pozrite tiež

Funkcie na zjednodušenie ovládania pri prehrávaní videa v PowerPointe

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×