Udržanie textu vcelku

Word pre Microsoft 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Vzhľad svojho dokumentu môžete často zlepšiť tak, že niektoré slová a odseky zviažete spolu na strane alebo cez zlomy riadkov. Na zlepšenie celkovej čitateľnosti môžete tiež použiť delenie slov.

Word automaticky zalamuje text, ak sa na konci riadka nachádza medzera alebo spojovník. Ak chcete zachovať dve slová alebo rozdelené slovo spolu v jednom riadku, môžete namiesto bežnej medzery alebo spojovníka použiť pevnú medzeru alebo pevný spojovník.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť pevnú medzeru.

 2. Na karte Vložiť v skupine Symboly kliknite na položku Symbol.

  Na karte Vložiť kliknite na položku Symbol.
 3. Otvorí sa okno a v ňom kliknite na položku Ďalšie symboly.

  V okne Symbol kliknite na položku Ďalšie symboly.
 4. V dialógovom okne Symbol na karte Špeciálne znaky kliknutím zvýraznite riadok Pevná medzera a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

  Na karte Špeciálne znaky kliknite na riadok Pevná medzera, zvýraznite ho a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.
 5. Kliknite na položku Zavrieť.

  Tip: Môžete tiež použiť klávesovú skratku. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť pevnú medzeru, a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + medzerník.

Niekedy môžete chcieť, aby slovo so spojovníkom zostalo spolu v jednom riadku, bez toho, aby sa rozdelilo do dvoch riadkov.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť pevný spojovník.

 2. Na karte Vložiť v skupine Symboly kliknite na položku Symbol.

  Na karte Vložiť kliknite na položku Symbol.
 3. Otvorí sa okno a v ňom kliknite na položku Ďalšie symboly.

  V okne Symbol kliknite na položku Ďalšie symboly.
 4. V dialógovom okne Symbol na karte Špeciálne znaky kliknutím zvýraznite riadok Pevný spojovník a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

  Na karte Špeciálne znaky kliknite na riadok Pevný spojovník, zvýraznite ho a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.
 5. Kliknite na položku Zavrieť.

  Tip: Môžete tiež použiť klávesovú skratku. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť pevný spojovník, a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + znamienko mínus.

Word automaticky zalamuje odseky na konci strany, takže odsek, ktorý sa začal na jednej strane, pokračuje na ďalšiu stranu. Ak chcete ponechať celý odsek na jednej strane, postupujte nasledovne.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na odsek, ktorý chcete zachovať spolu na jednej strane. V okne, ktoré sa otvorí, kliknite na položku Odsek.

  Kliknite na možnosť Odsek.
 2. V dialógovom okne Odsek kliknite na kartu Zlomy riadkov a strán.

 3. V časti Stránkovanie začiarknite políčko Zviazať riadky dohromady a kliknite na tlačidlo OK.

Ak dva po sebe idúce odseky alebo podnadpis a odsek spolu úzko súvisia, môže sa stať, že ich budete chcieť ponechať na rovnakej strane.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na odsek alebo podnadpis, ktoré chcete ponechať spojené s obsahom, ktorý za nimi nasleduje. V okne, ktoré sa otvorí, kliknite na položku Odsek.

  Kliknite na možnosť Odsek.
 2. V dialógovom okne Odsek kliknite na kartu Zlomy riadkov a strán.

 3. V časti Stránkovanie začiarknite políčko Zviazať riadky dohromady a kliknite na tlačidlo OK.

  Tip: Najlepšia voľba je nepridávať ďalší zlom riadkov medzi odseky, pretože Word interpretuje každý zlom riadka ako začiatok nového odseku a zlomy strán sa môžu porušiť. Ak chcete, aby sa medzi odseky vložili medzery, použite ovládacie prvky Medzery medzi odsekmi. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena rozstupu medzi odsekmi.

Ak má odsek zlom strany uprostred tak, že v hornej časti nasledujúcej strany sa zobrazuje iba posledný riadok, takýto osamotený riadok sa nazýva osamotený horný riadok. Ak má odsek zlom strany uprostred tak, že v dolnej časti strany sa nachádza iba jeden riadok a zvyšok odseku sa zobrazuje na nasledujúcej strane, takýto osamotený riadok sa nazýva osamotený dolný riadok.

Ak sa vo svojom dokumente chcete vyhnúť osamoteným riadkom, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Kliknite pravým tlačidlom na odsek, v ktorom chcete zabrániť vzniku osamotených riadkov. V okne, ktoré sa otvorí, kliknite na položku Odsek.

 2. Kliknite na kartu Zlomy riadkov a strán.

 3. V časti Stránkovanie začiarknite políčko Kontrola osamotených riadkov.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak je slovo príliš dlhé na to, aby sa zmestilo na koniec riadka, Microsoft Office Word 2007 presunie slovo na začiatok nasledujúceho riadka a nebude ho rozdeľovať. Môžete však použiť funkciu Rozdeľovanie slov a automaticky alebo manuálne rozdeľovať text, vkladať voliteľné alebo pevné spojovníky a nastaviť maximálnu povolenú veľkosť medzery medzi slovom pravým okrajom bez toho, aby sa slovo rozdeľovalo.

Pomocou automatického delenia slov Office Word 2007 automaticky vkladá spojovníky na miesta, kde je to potrebné. Ak dokument neskôr upravíte a zmeníte zlomy riadka, Office Word 2007 znova vykoná delenie slov v dokumente.

 1. Uistite sa, že nie je vybratý žiaden text.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Delenie slov a potom kliknite na položku Automatické.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

Voliteľný spojovník je spojovník, ktorý sa používa na určenie, kde sa má slovo alebo fráza rozdeliť, ak sa nachádza na konci riadka. Môžete napríklad určiť, že slovo netlačiteľné sa rozdelí ako ne-tlačiteľné a nie ako netlači-teľné. Keď vložíte voliteľný spojovník do slova, ktoré nie je na konci riadka, spojovník bude viditeľný iba vtedy, ak zapnete možnosť Zobraziť alebo skryť.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Zobraziť alebo skryť.

  Pás s nástrojmi programu Word

 2. Kliknite v slove na miesto, kam chcete vložiť voliteľný spojovník.

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + SPOJOVNÍK.

Ak chcete automaticky deliť slová v časti dokumentu, postupujte takto:

 1. Vyberte text, v ktorom chcete deliť slová.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Delenie slov a potom kliknite na položku Automatické.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

Ak robíte manuálne delenie slov, Office Word 2007 vyhľadáva text, v ktorom sa majú rozdeliť slová. Keď určíte, kde v texte chcete vykonať delenie slov, Word vloží voliteľný spojovník. Ak neskôr upravujete dokument a zmeníte zlomy riadkov, Office Word 2007 zobrazí a vytlačí iba voliteľné spojovníky, ktoré stále spadajú na koniec riadkov. Word nevykonáva opätovné delenie slov v dokumente.

 1. Vyberte text, v ktorom chcete deliť slová.

 2. Na karte Rozloženie strany v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Delenie slov a potom kliknite na položku Manuálne.

 3. Ak Office Word identifikuje slovo alebo frázu, ktorú treba rozdeliť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vložiť voliteľný spojovník na miesto, ktoré navrhuje Office Word, kliknite na položku Áno.

  • Ak chcete voliteľný spojovník vložiť do inej časti slova, premiestnite kurzor na dané miesto a potom kliknite na položku Áno.

Pri zlomení pomlčky sa slová, čísla alebo frázy nezlomia, ak sa na konci čiary textu nevzťahujú. Môžete napríklad zabrániť lámaniu 555-0123. namiesto toho sa celá položka presunie na začiatok ďalšieho riadkovania.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť pevný spojovník.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + SPOJOVNÍK.

Šírka oblasti pre delenie slov predstavuje maximálnu veľkosť medzery, ktorú Office Word 2007 povoľuje medzi slovom a pravým okrajom bez toho, aby sa slovo rozdelilo. Šírku oblasti pre delenie slov môžete zmeniť a nastaviť ju širšiu alebo užšiu. Ak chcete obmedziť počet spojovníkov, rozšírte šírku oblasti pre rozdeľovanie slov. Ak chcete zmenšiť nerovnosť pravého okraja, zúžte šírku oblasti pre rozdeľovanie slov.

 1. Na karte Rozloženie strany v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Delenie slov a potom kliknite na položku Možnosti delenia slov.

 2. V časti Šírka oblasti pre delenie slov zadajte veľkosť požadovanej medzery.

Môžete odstrániť všetky automatické rozdelenia slov a každý prípad manuálneho rozdelenia slov, ako sú napríklad voliteľné a pevné spojovníky.

 • Ak chcete odstrániť automatické delenie slov, na karte Rozloženie strany v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Delenie slov a potom kliknite na položku Žiadne.

Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 1. Ak chcete odstrániť manuálne delenie slov, na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Nahradiť.

 2. Ak sa nezobrazuje tlačidlo Špeciálne, kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti.

 3. Kliknite na položku Špeciálne a potom kliknutím buď na položku Voliteľný spojovník odstráňte manuálne spojovníky, alebo kliknutím na položku Pevný spojovník odstráňte pevné spojovníky.

 4. Pole Nahradiť nechajte prázdne.

 5. Kliknite na položky Opraviť ďalší, Nahradiť alebo Nahradiť všetko.

Pozrite tiež

Zlomy riadkov a strán

Vloženie zlomu strany

Zmena rozstupu medzi odsekmi

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×