Pomocou programov balíka Office môžete uložiť alebo konvertovať svoje súbory do formátu PDF, aby ste tieto súbory mohli zdieľať alebo tlačiť prostredníctvom komerčných tlačiarní. Nebudete potrebovať žiadny iný softvér ani doplnky.

Použite formát PDF, ak chcete mať súbor, ktorý:

 • vyzerá rovnako vo väčšine počítačov,

 • má malú veľkosť,

 • vyhovuje priemyselnému formátu.

Sú to napríklad životopisy, právne dokumenty, bulletiny, súbory určené na čítanie (neupravené) a tlač a súbory určené na profesionálnu tlač.

Dôležité: Mnohé programy vrátane Microsoft Word súborov PDF môžu otvárať a upravovať. Jednoduché zdieľanie súboru vo formáte PDF nestačí na to, aby príjemca nemôže súbor upraviť.

Ak chcete súbor exportovať alebo uložiť vo formáte PDF, v súbore balíka Office kliknite v ponuke Súbor na položku Exportovať alebo Uložiť ako. Výberom programu balíka Office z rozbaľovacieho zoznamu zobrazíte podrobné pokyny.

 1. Otvorte tabuľku alebo zostavu, ktorú chcete publikovať vo formáte PDF.

 2. Na karte Externé údaje v skupine Exportovať kliknite na položku PDF alebo XPS

  Obrázok tlačidla PDF alebo XPS

 3. V zozname Názov súboru zadajte alebo vyberte názov dokumentu.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF (*.pdf).

  • Ak dokument vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

  • Ak je dôležitejšia veľkosť súboru ako kvalita tlače, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

 5. Kliknite na tlačidlo Možnosti a nastavte strany na tlač, vyberte, či sa majú tlačiť značky, a vyberte možnosti výstupu. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Tieto informácie sa týkajú aj programu Microsoft Excel Starter 2010.

Poznámka: Hárky Power View nie je možné uložiť ako PDF súbory.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.
  Ak chcete zobraziť dialógové okno Uložiť ako v Excel 2013 alebo Excel 2016, musíte vybrať umiestnenie a priečinok.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre súbor, ak ste tak neurobili už skôr.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF (*.pdf).

  • Ak chcete otvoriť súbor vo vybratom formáte hneď po jeho publikovaní, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní.

  • Ak dokument vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

  • Ak je dôležitejšia veľkosť súboru ako kvalita tlače, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

 5. Kliknite na tlačidlo Možnosti a nastavte strany na tlač, vyberte, či sa majú tlačiť značky, a vyberte možnosti výstupu. Ďalšie informácie o dialógovom okne Možnosti v Exceli nájdete v téme Ďalšie možnosti PDF súboru. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

OneNote 2013 a OneNote 2016

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Exportovať.

 3. V časti Exportovať aktuálnu časť kliknite na tú časť poznámkového bloku, ktorú chcete uložiť ako PDF.

 4. V sekcii Vyberte formát kliknite na položku Súbor PDF (*.pdf) a potom na položku Exportovať

 5. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte do poľa Názov súboru názov poznámkového bloku.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

OneNote 2010

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako a potom kliknite na možnosť predstavujúcu časť poznámkového bloku, ktorú chcete uložiť vo formáte PDF.

 3. V zozname Uložiť sekciu ako kliknite na možnosť PDF (*.pdf) a potom kliknite na tlačidlo Uložiť ako.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov poznámkového bloku.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.
  Ak chcete zobraziť dialógové okno Uložiť ako v NetworkSolutionsBP-Overenie-1-3 a PowerPoint 2016, musíte vybrať umiestnenie a priečinok.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre súbor, ak ste tak neurobili už skôr.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF (*.pdf).

  • Ak chcete otvoriť súbor vo vybratom formáte hneď po jeho publikovaní, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní.

  • Ak dokument vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

  • Ak je dôležitejšia veľkosť súboru ako kvalita tlače, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

 5. Kliknite na tlačidlo Možnosti a nastavte strany na tlač, vyberte, či sa majú tlačiť značky, a vyberte možnosti výstupu. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 1. Na karte Súbor vyberte položku Uložiť ako.
  Ak chcete zobraziť dialógové okno Uložiť ako v Project 2013 alebo Project 2016, musíte vybrať umiestnenie a priečinok.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre súbor, ak ste tak neurobili už skôr.

 3. V zozname Uložiť vo formáte vyberte položku Súbory formátu PDF (*.pdf) alebo Súbory formátu XPS (*.xps) a potom vyberte tlačidlo Uložiť.

 4. V dialógovom okne Export dokumentu – možnosti vyberte podľa uváženia možnosti Rozsah publikovania, Zahrnúť netlačiteľné informácie a Kompatibilný so štandardom ISO 19500-1 (iba PDF).

Tipy na formátovanie

Project nepodporuje všetky funkcie formátovania súborov PDF alebo XPS, ale vzhľad finálneho dokumentu môžete zmeniť pomocou niektorých možností tlače.

Vyberte položky Súbor > Tlačiť a potom zmeňte ľubovoľnú možnosť spomedzi možností:

 • Dátumy

 • Orientácia

 • Veľkosť papiera

 • Nastavenie strany

V dialógovom okne Nastavenie strany môžete zmeniť možnosti na týchto kartách:

 • Okraje

 • Legenda

 • Zobrazenie

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.
  Ak chcete zobraziť dialógové okno Uložiť ako v Publisher 2013 alebo Publisher 2016, musíte vybrať umiestnenie a priečinok.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre súbor, ak ste tak neurobili už skôr.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF (*.pdf).

 5. Ak chcete zmeniť spôsob optimalizácie dokumentu, kliknite na položku Zmeniť. (V programe Publisher 2013 alebo Publisher 2016 kliknite na položku Možnosti.)

  • Vykonajte požadované zmeny rozlíšenia obrázkov a netlačiteľných informácií.

  • Ak chcete zmeniť možnosti tlače pre daný dokument, kliknite na tlačidlo Možnosti tlače.

  • Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete otvoriť súbor vo vybratom formáte hneď po jeho publikovaní, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní.

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.
  Ak chcete zobraziť dialógové okno Uložiť ako vo Visio 2013 alebo Visio 2016, musíte vybrať umiestnenie a priečinok.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre súbor, ak ste tak neurobili už skôr.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF (*.pdf).

  • Ak chcete otvoriť súbor vo vybratom formáte hneď po jeho uložení, začiarknite políčko Automaticky zobraziť súbor po uložení.

  • Ak dokument vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

  • Ak je dôležitejšia veľkosť súboru ako kvalita tlače, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

 5. Kliknite na tlačidlo Možnosti a nastavte strany na tlač, vyberte, či sa majú tlačiť značky, a vyberte možnosti výstupu. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Word 2013 a novšia verzia

 1. Vyberte kartu Súbor > položky Exportovať > Vytvoriť dokument PDF alebo XPS.

  Tlačidlo Vytvoriť dokument PDF alebo XPS na karte Exportovať vo Worde 2016.
 2. Ak vlastnosti dokumentu programu Word obsahujú informácie, ktoré nechcete zahrnúť do súboru PDF, vyberte položku Možnosti v okne Publikovať vo formáte PDF alebo XPS. Potom vyberte položku Dokument a zrušte začiarknutie políčka Vlastnosti dokumentu. Nastavte ďalšie požadované možnosti a vyberte tlačidlo OK.

  Zrušte začiarknutie položky Vlastnosti dokumentu, aby sa zabránilo zdieľaniu týchto informácií v PDF súbore.

  Ďalšie informácie o vlastnostiach dokumentu nájdete v téme Zobrazenie alebo zmena vlastností súboru balíka Office 2016.

 3. V okne Publikovať vo formáte PDF alebo XPS prejdite na miesto, kde chcete súbor uložiť. Môžete tiež upraviť názov súboru, ak potrebujete iný názov.

 4. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Ďalšie možnosti PDF súboru

 • Ak chcete PDF súbor vytvoriť iba z niekoľkých strán dokumentu, vyberte požadovanú možnosť v časti Rozsah strán.

 • Ak chcete do PDF súboru zahrnúť aj sledované zmeny, vyberte v časti Publikovať položku Dokument so značkami. V opačnom prípade vyberte položku Dokument.

 • Ak chcete v PDF súbore vytvoriť skupinu záložiek, začiarknite položku Vytvárať záložky pomocou:. Potom vyberte možnosť Nadpisy alebo, ak ste do dokumentu pridali záložky, možnosť Záložky v programe Word.

 • Ak chcete do PDF súboru zahrnúť vlastnosti dokumentu, začiarknite položku Vlastnosti dokumentu.

 • Ak chcete, aby sa dokument jednoduchšie čítal pomocou softvéru na čítanie obrazovky, začiarknite položku Značky štruktúry dokumentu na zjednodušenie ovládania.

 • Kompatibilný so štandardom ISO 19005-1 (PDF/A) Prostredníctvom tejto možnosti sa PDF dokument vytvorí ako verzia 1.7 PDF, čo je štandard archivácie. Štandard PDF/A pomôže zabezpečiť, aby pri budúcom otvorení v inom počítači vyzeral dokument rovnako.

 • Ak písmo nie je vložené, vytvoriť z textu bitovú mapu Ak do dokumentu nie je možné vložiť písmo, v PDF súbore sa použijú bitové mapy textu a PDF súbor bude vyzerať rovnako ako pôvodný dokument. Ak táto možnosť nie je začiarknutá a v súbore je použité písmo, ktoré sa nedá vložiť, čítačka PDF súborov ho môže nahradiť iným písmom.

 • Šifrovať dokument heslom Túto možnosť začiarknite, ak chcete prístup k PDF súboru obmedziť a povoliť ho iba ľuďom, ktorí majú heslo. Po kliknutí na tlačidlo OK sa vo Worde otvorí okno Šifrovanie dokumentu vo formáte PDF, kde môžete zadať a potvrdiť heslo.

Otvorenie a kopírovanie obsahu z PDF súboru pomocou Wordu

Zo súboru PDF môžete kopírovať ľubovoľný obsah a to tak, že ho otvoríte vo Worde.

Prejdite na položky Súbor > Otvoriť a prejdite na súbor PDF. Word otvorí obsah PDF súboru v novom súbore. Odtiaľto môžete skopírovať ľubovoľný obsah vrátane obrázkov a diagramov.

Word 2010

Tieto informácie sa týkajú aj programu Microsoft Word Starter 2010.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.
  Ak chcete zobraziť dialógové okno Uložiť ako v Word 2013 a Word 2016, musíte vybrať umiestnenie a priečinok.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre súbor, ak ste tak neurobili už skôr.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Súbor PDF (*.pdf).

  • Ak chcete otvoriť súbor vo vybratom formáte hneď po jeho publikovaní, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní.

  • Ak dokument vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

  • Ak je dôležitejšia veľkosť súboru ako kvalita tlače, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

 5. Kliknite na tlačidlo Možnosti a nastavte strany na tlač, vyberte, či sa majú tlačiť značky, a vyberte možnosti výstupu. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete v Office pre Mac uložiť súbor ako PDF, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

 1. Vybrať súbor

 2. Vyberte položku Uložiť ako.

 3. Výber položky Formát súboru v dolnej časti okna

  Použitie nástroja Formát súboru v ponuke Uložiť ako vo Worde na výber iných formátov uloženia dokumentu, ako napríklad PDF
 4. Zo zoznamu dostupných formátov súborov vyberte možnosť PDF

 5. Ak súbor ešte nemá názov, pomenujte ho a potom vyberte položku Exportovať.

Poznámka: Pri použití možnosti Najlepšie na tlačsa hypertextové prepojenia nemusia správne konvertovať. Toto je známy problém v Word pre Mac. 

Dôležité: 

Pomocou Wordu, PowerPoint a OneNote na webe môžete skonvertovať dokument na PDF súbor.

 1. Vyberte položku > Tlačiť > tlačiť (PowerPoint vyberiete jeden z troch formátov).

 2. V rozbaľovacej ponuke v časti Tlačiareň vybertepoložku Uložiť ako PDF súbor a potom vyberte položku Uložiť.

  Možnosť Uloženie vo formáte PDF na tlač.

 3. Potom v ponuke Prieskumníka, ktorá sa otvorí, môžete PDF súbor pomenovať, vybrať, kam sa má uložiť, a potom vybrať položku Uložiť.

Vygeneruje sa základný PDF súbor, ktorý zachová rozloženie a formát pôvodného dokumentu.

Ak potrebujete väčšiu kontrolu nad možnosťami PDF súboru, ako je napríklad pridávanie záložiek, dokument skonvertujte na PDF súbor pomocou počítačovej aplikácie. Kliknite na položku Otvoriť v počítačovej aplikácii na paneli s nástrojmi aplikácie PowerPoint OneNote a začnite používať počítačovú aplikáciu. Vo Worde najprv vyberte rozbaľovací zoznam Úpravy a potom vyberte položku Otvoriť v počítačovej aplikácii.

Obrázok príkazu Otvoriť v počítačovej aplikácii

Ak počítačovú aplikáciu ne vlastníte, môžete vyskúšaťalebo kúpiť najnovšiu verziu balíka Office teraz.

Máte návrh pre túto funkciu?

Hlasujte za nápady alebo sa podeľte o nové v našom okne pre návrhy na lokalite word.uservoice.com.

Ak chcete v systéme iOS exportovať wordový dokument alebo excelový zošit do formátu PDF, ťuknite na tlačidlo Súbor nachádzajúce sa úplne vľavo hore, vyberte položku Exportovať a potom položku PDF.

Ťuknite na položky Súbor > Exportovať a exportujte dokument do PDF formátu

Formát PDF (Portable Document Format)    zachováva formátovanie dokumentu a umožňuje zdieľanie súborov. Pri zobrazovaní súboru PDF v režime online alebo pri jeho tlači sa zachováva požadovaný formát. Formát PDF je vhodný aj pre dokumenty určené na rozmnoženie komerčnými tlačiarenskými metódami. Formát PDF akceptujú ako platný formát mnohé orgány a organizácie a zobrazovače takýchto dokumentov sú dostupné pre väčšie množstvo platforiem než v prípade formátu XPS.

Formát XPS (XML Paper Specification)    je formát elektronických súborov, ktorý zachováva formátovanie dokumentov a umožňuje zdieľanie súborov. Formát XPS zabezpečuje presné zachovanie požadovaného formátu pri zobrazení súboru online alebo pri tlači a zároveň zabraňuje ľahkému vykonávaniu zmien údajov v súbore.

Dôležité: Väčšina moderných webových prehliadačov dokáže otvoriť a zobraziť PDF súbor. Ak však máte starší operačný systém, možno budete potrebovať mať v zariadení nainštalovaný program na čítanie PDF súborov, ako je napríklad program Acrobat Reader, ktorý je k dispozícii od spoločnosti Adobe Systems.

Pozrite tiež

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×