Ak vaša organizácia povoľuje videohovory a konferencie, môžete pomocou videohovorov komunikovať so svojimi kontaktmi tvárou v tvár.

V závislosti od nastavení možností hovoru VoIP sa môže počas zvukového hovoru a videohovoru použiť Wi-Fi alebo mobilná údajová tarifa. Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie Wi-Fi pre možnosti VoIP.

Začatie videohovoru

Ak chcete uskutočniť videohovor, na obrazovke Kontakty nájdite osobu v zozname kontaktov alebo zadajte jej meno do vyhľadávacieho poľa. Po nájdení kontaktu ťuknite na jeho meno a potom ťuknutím na ikonu Video a na položku Spustiť video spustíte videohovor.

Počas videohovoru môžete vybrať, či chcete použiť prednú alebo zadnú kameru. Ak volaná osoba nemá kameru alebo sa rozhodne nezapnúť video, nebudete môcť vidieť jej video, ale budete ju počuť. Volanej osobe sa vaše video zobrazí aj v prípade, že si nezapne svoje.

Prijatie videohovoru

Ťuknutím na položku video prijmete prichádzajúci zvukový hovor alebo videohovor a ťuknutím na položku zvuk prijmete iba zvukový hovor.

Správa videohovoru

Počas videohovoru môžete hovor spravovať ťuknutím na tieto ikony:

 • Ikonu Stlmiť na stlmenie hovoru alebo zrušenie jeho stlmenia.

 • ikonu Podržať na podržanie hovoru a potom opätovné ťuknutie na ikonu Podržať na obnovenie hovoru.

 • Ikonu Reproduktor na zapnutie alebo vypnutie reproduktora telefónu.

 • Ikonu Ukončiť hovor na ukončenie celej konverzácie vrátane zvuku, videa a okamžitých správ.

 • Ikonu Okamž. správy na zobrazenie alebo odoslanie okamžitej správu účastníkom hovoru. Potom ťuknite na ikonu Telefón, čím sa vrátite na obrazovku videohovoru.

Ťuknite na ikonu Kamera a vyberte jednu z týchto možností:

 • zastaviť kameru na vypnutie svojho videa, no zachovane zobrazenia videa druhého účastníka.

 • prepnúť kameru na prepnutie z prednej alebo zadnej kamery Windows Phonu.

 • ukončiť video na vypnutie videa všetkých účastníkov, zvuk však zostane.

V dolnej časti ťuknite na ikonu Viac (…) a vyberte niektorú činnosť:

 • ukončiť konverzáciu na ukončenie videohovoru.

 • zobraziť kartu kontaktu na zobrazenie karty kontaktu účastníka.

 • odoslať ako e-mail na odoslanie konverzácie v e-maile.

 • zobraziť konverzácie na zobrazenie ostatných konverzácií vrátane minulých a súčasných.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×