Uskutočnenie hovoru

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Na uskutočnenie alebo prijatie telefonického hovoru prostredníctvom komunikačného softvéru Microsoft Lync 2010 sú potrebné reproduktory a mikrofón, náhlavná súprava alebo zvukové zariadenie USB. Ak chcete volať interným spolupracovníkom alebo externým kontaktom (t. j. externým partnerom, ktorých spoločnosť je k vašej spoločnosti pripojená alebo je s ňou vo federácii), môžete použiť zoznam kontaktov. Na externé číslo môžete zavolať jeho zadaním do vyhľadávacieho poľa. Ďalšie informácie o vyhľadávaní kontaktov nájdete v téme Vyhľadanie Lyncu 2010.

Pre medzimestské hovory by ste mali použiť štandard E.164, t. j. kód krajiny, ako napríklad 1 pre Spojené štáty, za ktorým nasleduje smerové číslo a číslo predplatiteľa služby.

V Lyncu 2010 sa automaticky zistia vaše zvukové zariadenia, vmožnostiachZvukové zariadenie však môžete vybrať alternatívne zariadenia, upraviť úrovne hlasitosti alebo skontrolovať, či všetko funguje správne. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenia zvukového zariadenia.

Čo chcete urobiť?

Uskutočnenie zvukového hovoru jediným kliknutím

Každý kontakt v zozname kontaktov má predvolené číslo, na ktoré môžete zavolať kliknutím na tlačidlo Zavolať napravo od kontaktu. Predvolené číslo sa určuje dvomi spôsobmi:

 • Ak ste volali kontaktu už predtým, predvolené číslo je číslo, ktoré ste použili naposledy.

 • Ak ste kontaktu ešte nevolali, predvolené číslo určí konfigurácia telefónnych služieb vašej organizácie. Predvoleným číslom je zvyčajne číslo kontaktu do práce alebo hovor cez Lync (hovor cez protokol VoIP).

Ak chcete uskutočniť zvukový hovor jediným kliknutím, otvorte Lync, vyhľadajte požadovaný kontakt a v zozname kontaktov alebo vo výsledkoch hľadania vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ukážte na kontakt a kliknite na tlačidlo Zavolať. Ak chcete zobraziť číslo pred vytáčaním, ukážte na tlačidlo Zavolať a potom krátko počkajte, kým sa nezobrazí meno a číslo kontaktu.

 • Ukážte na kontakt a na karte kontaktu, ktorá sa zobrazí, kliknite na tlačidlo Zavolať.

Ak si chcete pozrieť video s pokynmi o uskutočnení hovoru, pozrite si Video: Uskutočnenie hovoru.

Na začiatok stránky

Volanie na ďalšie číslo kontaktu

Používatelia Lyncu môžu zverejniť voliteľné telefónne čísla a ostatným udeliť povolenia pre vzťah na ochranu osobných údajov Pracovná skupinaalebo Priatelia a rodina, aby mohli čísla zobraziť.

 1. V zozname kontaktov alebo vo výsledkoch vyhľadávania ukážte na kontakt a potom kliknite na ponuku Zavolať.

 2. Kliknite na požadované číslo alebo kliknite na položku Nové číslo a zadajte nové číslo.

Na začiatok stránky

Zavolanie viacerým ľuďom

Lync umožňuje výberom ľudí zo skupiny zavolať viacerým ľuďom súčasne.

 1. V zozname Kontakty alebo vo výsledkoch vyhľadávania nájdite skupinu, v ktorej sa nachádzajú ľudia, ktorým chcete zavolať. V prípade potreby skupinu rozbaľte.

 2. Stlačte a podržte kláves CTRL a kliknite na každú osobu, s ktorou chcete nadviazať kontakt.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na ľubovoľný z vybratých kontaktov a potom kliknite na tlačidlo Zavolať.

Poznámka:  Keď v zozname kontaktov alebo vo výsledkoch hľadania nájdete skupinu, ktorej chcete zavolať, kliknutím na tlačidlo Zavolať môžete zavolať všetkým členom tejto skupiny.

Na začiatok stránky

Uskutočnenie hovoru zadaním nového čísla

Číslo, na ktoré chcete zavolať, môžete zadať do vyhľadávacieho poľa.

 1. Do vyhľadávacieho poľa zadajte alebo prilepte požadované telefónne číslo. Môžete zadávať písmená alebo čísla.

 2. Vo výsledkoch vyhľadávania dvakrát kliknite na číslo alebo naň ukážte a napravo od neho kliknite na tlačidlo Zavolať.

Na začiatok stránky

Použitie klávesnice na vytáčanie

Ak chcete zavolať osobe, ktorá nie je v zozname kontaktov, dané telefónne číslo môžete vytočiť pomocou klávesnice na vytáčanie.

 1. V hlavnom okne Lyncu kliknite na ikonu Telefón.

 2. Pomocou klávesnice na vytáčanie zadajte požadované čísla a potom kliknite na tlačidlo Zavolať.

  Poznámka:  Pri systémoch hlasovej schránky, konferenčných hovoroch a rôznych ďalších situáciách môžete byť vyzvaní, aby ste zadali PIN kód alebo zadaním čísla vykonali výber. Tieto čísla môžete zadať pomocou klávesnice na vytáčanie v zobrazení Telefón alebo kliknutím na tlačidlo klávesnice na vytáčanie v okne konverzácie. Ak je Lync nastavený na použitie stolového telefónu, môžete použiť aj jeho klávesnicu na vytáčanie.

Na začiatok stránky

Priame zavolanie do hlasovej schránky kontaktu

S hlasovou schránkou kontaktu sa môžete spojiť priamo bez samotného zavolania kontaktu. Vy a daný kontakt však musíte mať nainštalovaný Lync.

 • V zozname kontaktov alebo vo výsledkoch vyhľadávania ukážte na kontakt, kliknite na ponuku Zavolať a potom kliknite na tlačidlo Hlasová schránka.

Na začiatok stránky

Pridanie zvuku do konverzácie cez okamžité správy

Počas konverzácie cez okamžité správy môžete z okna konverzácie volať kontaktom vykonaním niektorého z týchto krokov:

 • Ak chcete zavolať kontaktu, s ktorým práve konverzujete, kliknite na tlačidlo Zavolať. Pomocou tohto kroku zavoláte na predvolené číslo kontaktu.

 • Ak chcete zavolať osobe, s ktorou nekonverzujete, alebo ak chcete zavolať osobe, s ktorou konverzujete, na iné číslo, kliknite na ponuku Zavolať a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na požadované číslo.

  • Kliknite na položku Nové číslo a zadajte iné číslo, na ktoré chcete zavolať.

Okno konverzácie zostane otvorené a pridá sa zvuk. Zobrazí sa ovládanie zvuku, napríklad možnosti Hlasitosť a Stlmiť.

Na začiatok stránky

Ukončenie hovoru

Po ukončení hovoru skontrolujte, či ste sa odpojili správne.

 • Kliknite na tlačidlo Ukončiť hovor.

  Poznámka:  Ak ste do konverzácie cez okamžité správy pridali zvuk a týmto spôsobom ukončili telefonický hovor, okno konverzácie sa nezavrie. Ak chcete súčasne ukončiť telefonický hovor aj konverzáciu cez okamžité správy, v okne konverzácie kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Uskutočnenie hovoru ako delegát

Ak ste delegátom pre inú osobu, napríklad pre manažéra, v mene danej osoby môžete uskutočňovať a prijímať hovory.

 1. V zozname kontaktov alebo vo výsledkoch vyhľadávania ukážte na požadovaný kontakt a potom kliknite na ponuku Zavolať. (Tento krok môžete vykonať aj na karte kontaktu.)

 2. V rozbaľovacom zozname zobrazujúcom sa v hornej časti ponuky kliknite na osobu, v mene ktorej uskutočňujete hovor.

 3. Kliknite na číslo, na ktoré chcete volať, alebo kliknite na položku Nové číslo a zadajte nové číslo.

V Microsoft Outlooku 2010 sa rozbaľovací zoznam delegáta nezobrazí na kartách kontaktov. Lync vytvorí v zozname kontaktov skupinu s názvom Osoby, pre ktoré spravujem hovory. V nej sa nachádzajú kontakty, ktoré vás označili ako svojho delegáta.

Na začiatok stránky

Kontrola kvality hovoru

Kvalitu hovoru cez vaše zvukové zariadenia môžete skontrolovať už po dvoch kliknutiach:

 1. V ľavom dolnom rohu hlavného okna Lyncu kliknite na ponuku zvukových zariadení Vybrať zvukové zariadenie .

 2. Kliknite na položku Skontrolovať kvalitu hovoru.

Vo vašom telefóne podľa podrobného hovoreného komentára nahráte testovaciu správu, ktorá sa vám potom prehrá. Ak chcete vykonať úpravy, skontrolujte a znova vykonajte vaše nastavenia v možnostiach Zvukové zariadenie a test zopakujte.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×