VAR.P (funkcia)

Vypočíta rozptyl na základe celého základného súboru (ignoruje logické hodnoty a text v základnom súbore).

Syntax

VAR.P(číslo1;[číslo2];...)

Syntax funkcieVAR.P obsahuje nasledovné argumenty:

 • Číslo1     Povinný argument. Číselný argument 1 zodpovedajúci základnému súboru.

 • Číslo2; ...     Voliteľné argumenty. Číselné argumenty 2 až 254 zodpovedajúce základnému súboru.

Poznámky

 • Funkcia VAR.P predpokladá, že jej argumenty predstavujú celý základný súbor. Ak údaje predstavujú vzorku základného súboru, vypočítajte rozptyl pomocou funkcie VAR.S.

 • Argumenty sú čísla, názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla.

 • Logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel, ktoré zapíšete priamo do zoznamu argumentov, sa započítavajú.

 • Ak je argumentom pole alebo odkaz, berú sa do úvahy len čísla v tomto poli alebo odkaze. Prázdne bunky, logické hodnoty, text a chybové hodnoty v poli alebo v odkaze sa ignorujú.

 • Argumenty, obsahujúce chybové hodnoty alebo text, ktorý sa nedá skonvertovať na číslo, spôsobia chyby.

 • Ak chcete do výpočtu zahrnúť odkazy na logické hodnoty a textové reprezentácie čísel, použite funkciu VARPA.

 • Funkcia VAR.P sa vypočíta pomocou vzorca:

  Rovnica

  kde x je stredná hodnota vzorky AVERAGE(číslo1;číslo2;…) a n je veľkosť vzorky.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Pevnosť

1 345

1 301

1 368

1 322

1 310

1 370

1 318

1 350

1 303

1 299

Vzorec

Popis

Výsledok

=VAR.P(A2:A11)

Rozptyl pevnosti všetkých nástrojov za predpokladu, že vyrobených bolo len 10 nástrojov (použitý je celý základný súbor).

678,84

=VAR.S(A2:A11)

Rozptyl s použitím funkcie VAR.S, ktorá predpokladá, že testovaná je len vzorka základného súboru. Výsledok je odlišný od funkcie VAR.P.

754,27

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×