Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vypočíta rozptyl na základe celého základného súboru (ignoruje logické hodnoty a text v základnom súbore).

Syntax

VAR.P(číslo1;[číslo2];...)

Syntax funkcieVAR.P obsahuje nasledovné argumenty:

 • Číslo1     Povinný argument. Číselný argument 1 zodpovedajúci základnému súboru.

 • Číslo2; ...     Voliteľné argumenty. Číselné argumenty 2 až 254 zodpovedajúce základnému súboru.

Poznámky

 • Funkcia VAR.P predpokladá, že jej argumenty predstavujú celý základný súbor. Ak údaje predstavujú vzorku základného súboru, vypočítajte rozptyl pomocou funkcie VAR.S.

 • Argumenty sú čísla, názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla.

 • Logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel, ktoré zapíšete priamo do zoznamu argumentov, sa započítavajú.

 • Ak je argumentom pole alebo odkaz, berú sa do úvahy len čísla v tomto poli alebo odkaze. Prázdne bunky, logické hodnoty, text a chybové hodnoty v poli alebo v odkaze sa ignorujú.

 • Argumenty, obsahujúce chybové hodnoty alebo text, ktorý sa nedá skonvertovať na číslo, spôsobia chyby.

 • Ak chcete do výpočtu zahrnúť odkazy na logické hodnoty a textové reprezentácie čísel, použite funkciu VARPA.

 • Funkcia VAR.P sa vypočíta pomocou vzorca:

  Rovnica

  kde x je stredná hodnota vzorky AVERAGE(číslo1;číslo2;…) a n je veľkosť vzorky.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Pevnosť

1 345

1 301

1 368

1 322

1 310

1 370

1 318

1 350

1 303

1 299

Vzorec

Popis

Výsledok

=VAR.P(A2:A11)

Rozptyl pevnosti všetkých nástrojov za predpokladu, že vyrobených bolo len 10 nástrojov (použitý je celý základný súbor).

678,84

=VAR.S(A2:A11)

Rozptyl s použitím funkcie VAR.S, ktorá predpokladá, že testovaná je len vzorka základného súboru. Výsledok je odlišný od funkcie VAR.P.

754,27

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×