Vypočíta rozptyl na základe celého základného súboru (ignoruje logické hodnoty a text v základnom súbore).

Syntax

VAR.P(číslo1;[číslo2];...)

Syntax funkcieVAR.P obsahuje nasledovné argumenty:

 • Číslo1     Povinný argument. Číselný argument 1 zodpovedajúci základnému súboru.

 • Číslo2; ...     Voliteľné argumenty. Číselné argumenty 2 až 254 zodpovedajúce základnému súboru.

Poznámky

 • Funkcia VAR.P predpokladá, že jej argumenty predstavujú celý základný súbor. Ak údaje predstavujú vzorku základného súboru, vypočítajte rozptyl pomocou funkcie VAR.S.

 • Argumenty sú čísla, názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla.

 • Logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel, ktoré zapíšete priamo do zoznamu argumentov, sa započítavajú.

 • Ak je argumentom pole alebo odkaz, berú sa do úvahy len čísla v tomto poli alebo odkaze. Prázdne bunky, logické hodnoty, text a chybové hodnoty v poli alebo v odkaze sa ignorujú.

 • Argumenty, obsahujúce chybové hodnoty alebo text, ktorý sa nedá skonvertovať na číslo, spôsobia chyby.

 • Ak chcete do výpočtu zahrnúť odkazy na logické hodnoty a textové reprezentácie čísel, použite funkciu VARPA.

 • Funkcia VAR.P sa vypočíta pomocou vzorca:

  Rovnica

  kde x je stredná hodnota vzorky AVERAGE(číslo1;číslo2;…) a n je veľkosť vzorky.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Pevnosť

1 345

1 301

1 368

1 322

1 310

1 370

1 318

1 350

1 303

1 299

Vzorec

Popis

Výsledok

=VAR.P(A2:A11)

Rozptyl pevnosti všetkých nástrojov za predpokladu, že vyrobených bolo len 10 nástrojov (použitý je celý základný súbor).

678,84

=VAR.S(A2:A11)

Rozptyl s použitím funkcie VAR.S, ktorá predpokladá, že testovaná je len vzorka základného súboru. Výsledok je odlišný od funkcie VAR.P.

754,27

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×