Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Odhadne rozptyl na základe výberového súboru (ignoruje logické hodnoty a text vo výberovom súbore).

Syntax

VAR.S(číslo1;[číslo2];...)

Syntax funkcie VAR.S obsahuje nasledovné argumenty:

 • Číslo1     Povinný argument. Číselný argument 1 zodpovedajúci výberovému súboru.

 • Číslo2; ...     Voliteľné argumenty. Číselné argumenty 2 až 254 zodpovedajúce výberovému súboru.

Poznámky

 • Funkcia VAR.S predpokladá, že jej argumenty predstavujú vzorku základného súboru. Ak údaje predstavujú celý základný súbor, vypočítajte rozptyl pomocou funkcie VAR.P.

 • Argumenty sú čísla, názvy, polia alebo referencie obsahujúce čísla.

 • Logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel, ktoré zapíšete priamo do zoznamu argumentov, sa započítavajú.

 • Ak je argumentom pole alebo odkaz, berú sa do úvahy len čísla v tomto poli alebo odkaze. Prázdne bunky, logické hodnoty, text a chybové hodnoty v poli alebo v odkaze sa ignorujú.

 • Argumenty, obsahujúce chybové hodnoty alebo text, ktorý sa nedá skonvertovať na číslo, spôsobia chyby.

 • Ak chcete do výpočtu zahrnúť odkazy na logické hodnoty a textové reprezentácie čísel, použite funkciu VARA.

 • Funkcia VAR.S používa nasledovný vzorec:

  Vzorec

  kde x je stredná hodnota vzorky AVERAGE(číslo1;číslo2;…) a n je veľkosť vzorky.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Pevnosť

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Vzorec

Popis

Výsledok

=VAR.S(A2:A11)

Rozptyl pevnosti nástrojov, keď hodnoty v rozsahu A2:A11 predstavujú len vzorku všetkých údajov. Funkcia VAR.S vráti odlišný výsledok ako funkcia VAR.P, ktorá rozsah údajov považuje za celý základný súbor.

754,27

=VAR.P(A2:A11)

Rozptyl z celého základného súboru s použitím funkcie VAR.P vráti odlišný výsledok.

678,84

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×