Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie VARA v Microsoft Exceli.

Popis

Odhadne rozptyl na základe vzorky.

Syntax

VARA(hodnota1; [hodnota2]; ...)

Syntax funkcie VARA obsahuje nasledovné argumenty:

 • Hodnota1; hodnota2; ...    Argument hodnota1 je povinný, nasledujúce argumenty sú voliteľné. 1 až 255 hodnôt zodpovedajúcich výberovému súboru.

Poznámky

 • Funkcia VARA predpokladá, že jej argumenty sú vzorky základného súboru. Ak vaše údaje predstavujú celý základný súbor, musíte vypočítať rozptyl pomocou funkcie VARP.

 • Argumentmi môžu byť: čísla; názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla; čísla v textovom formáte; logické hodnoty v odkaze, napríklad TRUE a FALSE.

 • Logické hodnoty a čísla v textovom formáte, ktoré zadáte priamo do zoznamu argumentov, sa zahrnú do výpočtu.

 • Argumentom, ktoré obsahujú hodnotu TRUE, sa priradí hodnota 1, argumentom s hodnotou FALSE sa priradí hodnota 0 (nula).

 • Ak je argumentom pole alebo odkaz, použijú sa len hodnoty v tom poli alebo odkaze. Prázdne bunky a textové hodnoty v poli alebo odkaze sa neberú do úvahy.

 • Argumenty, obsahujúce chybové hodnoty alebo text, ktorý sa nedá skonvertovať na číslo, spôsobia chyby.

 • Ak nechcete do výpočtu zahrnúť odkazy na logické hodnoty a textové reprezentácie čísel, použite funkciu VAR.

 • Funkcia VARA používa nasledovný vzorec:

  Vzorec

  kde x je stredná hodnota vzorky AVERAGE(hodnota1;hodnota2;…) a n je veľkosť vzorky.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Pevnosť

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Vzorec

Popis

V ýsledok

=VARA(A2:A11)

Odhadne rozptyl pevnosti testovaných nástrojov. Funkcia VARA predpokladá výberový súbor.

754,26667

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×