V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie VARPA v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta rozptyl na základe celého základného súboru.

Syntax

VARPA(hodnota1; [hodnota2];...)

Syntax funkcie VARPA obsahuje nasledovné argumenty:

 • Hodnota1, hodnota2, ...    Argument hodnota1 je povinný, nasledujúce argumenty sú voliteľné. 1 až 255 hodnôt zodpovedajúcich základnému súboru.

Poznámky

 • Funkcia VARPA predpokladá, že jej argumenty predstavujú celý základný súbor. Ak údaje predstavujú vzorku základného súboru, musíte vypočítať rozptyl pomocou funkcie VARA.

 • Argumentmi môžu byť: čísla; názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla; čísla v textovom formáte; logické hodnoty v odkaze, napríklad TRUE a FALSE.

 • Logické hodnoty a čísla v textovom formáte, ktoré zadáte priamo do zoznamu argumentov, sa zahrnú do výpočtu.

 • Argumentom, ktoré obsahujú hodnotu TRUE, sa priradí hodnota 1, argumentom s hodnotou FALSE sa priradí hodnota 0 (nula).

 • Ak je argumentom pole alebo odkaz, použijú sa len hodnoty v tom poli alebo odkaze. Prázdne bunky a textové hodnoty v poli alebo odkaze sa neberú do úvahy.

 • Argumenty, obsahujúce chybové hodnoty alebo text, ktorý sa nedá skonvertovať na číslo, spôsobia chyby.

 • Ak nechcete do výpočtu zahrnúť odkazy na logické hodnoty a textové reprezentácie čísel, použite funkciu VARP.

 • Funkcia VARPA sa vypočíta pomocou vzorca:

  Rovnica

  kde x je stredná hodnota vzorky AVERAGE(hodnota1;hodnota2;…) a n je veľkosť vzorky.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Pevnosť

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Vzorec

Popis

Výsledok

=VARPA(A2:A11)

Rozptyl pevnosti všetkých nástrojov za predpokladu, že vyrobených bolo len 10 nástrojov (celý základný súbor).

678,84

=VAR(A2:A11)

V tomto príklade je použitá funkcia VAR, ktorá predpokladá vzorku základného súboru a vráti odlišný výsledok.

754,27

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×