Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie VDB v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti výšku odpisu majetku v určenom období, vrátane čiastočných období, vypočítanú pomocou metódy dvojnásobne rýchlejšie klesajúceho zostatku alebo inej určenej metódy. VDB znamená premenlivý klesajúci zostatok (variable declining balance).

Syntax

VDB(náklady; zostatok; životnosť; počiatočné_obdobie; koncové_obdobie; [faktor]; [bez_zmeny])

Syntax funkcie VDB obsahuje nasledovné argumenty:

 • Cena    Povinný argument. Vstupná cena majetku.

 • Zostatok    Povinný argument. Hodnota na konci odpisovania (zostatková cena majetku). Táto hodnota môže byť 0.

 • Život    Povinný argument. Počet období, počas ktorých sa majetok odpisuje (niekedy sa nazýva životnosť majetku).

 • Počiatočné_obdobie    Povinný argument. Začiatočné obdobie, za ktoré chcete vypočítať odpis. Argument počiatočné_obdobie musí byť zadaný v rovnakých jednotkách ako argument životnosť.

 • Koncové_obdobie    Povinný argument. Koncové obdobie, za ktoré chcete vypočítať odpis. Argument koncové_obdobie musí byť zadaný v rovnakých jednotkách ako argument životnosť.

 • Faktor    Voliteľný argument. Miera poklesu zostatku. Ak tento argument nezadáte, použije sa hodnota 2 (metóda dvojnásobne rýchlejšie klesajúceho zostatku). Ak nechcete použiť dvojnásobne rýchlejšie odpisovanie, zadajte iný faktor. Popis metódy dvojnásobne rýchlejšieho klesajúceho zostatku nájdete v popise funkcie DDB.

 • Bez_zmeny    Voliteľný argument. Logická hodnota určujúca, či sa má prejsť na rovnomerné odpisovanie, ak je hodnota odpisu väčšia ako výpočet hodnoty odpisu pri metóde klesajúceho zostatku.

  • Ak má parameter bez_zmeny hodnotu TRUE, Program Microsoft Excel neprejde na rovnomerné odpisy, aj keď hodnota odpisu je väčšia ako výpočet hodnoty odpisu pri metóde klesajúceho zostatku.

  • Ak má parameter bez_zmeny hodnotu FALSE, alebo je vynechaný, program Excel prejde na rovnomerné odpisy, ak je hodnota odpisu väčšia ako výpočet hodnoty odpisu pri metóde klesajúceho zostatku.

Dôležité: Všetky argumenty okrem bez_zmeny musia byť kladné čísla.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

2400

Počiatočné náklady

300

Zostatková hodnota

10

Životnosť v rokoch

Vzorec

Popis

Výsledok

=VDB(A2; A3; A4*365; 0; 1)

Odpisy za prvý deň. Excel automaticky použije faktor 2.

1,32 EUR

=VDB(A2; A3; A4*12; 0; 1)

Odpisy za prvý mesiac.

40,00 EUR

=VDB(A2; A3; A4; 0; 1)

Odpisy za prvý rok.

480,00 EUR

=VDB(A2; A3; A4*12; 6; 18)

Odpisy medzi šiestym a osemnástym mesiacom.

396,31 EUR

=VDB(A2; A3; A4*12; 6; 18; 1,5)

Odpisy medzi šiestym a osemnástym mesiacom s použitím faktora 1,5 namiesto dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku.

311,81 EUR

=VDB(A2; A3; A4; 0; 0,875; 1,5)

Odpisy za prvý fiškálny rok, v ktorom vlastníte majetok, pričom sa predpokladá, že daňové zákony povoľujú najviac 150 % odpisovanie z klesajúceho zostatku. Majetok je zakúpený v strede prvého štvrťroka fiškálneho roka.

315,00 EUR

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×