Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Vloženie aktuálneho dátumu a času do bunky

Povedzme, že chcete jednoducho zadať aktuálny dátum a čas pri vytváraní denníka času aktivít. Alebo možno chcete automaticky zobraziť aktuálny dátum a čas v bunke pri každom prepočítaní vzorcov. Existuje niekoľko spôsobov vloženia aktuálneho dátumu a času do bunky.

Vloženie statického dátumu alebo času do excelovej bunky

Statická hodnota v hárku sa v prípade otvorenia a prepočítania hárka nemení. Po stlačení kombinácie klávesov, ako napríklad Ctrl + ; na vloženie aktuálneho dátumu do bunky, Excel vytvorí snímku aktuálneho dátumu a vloží ju do bunky. Keďže hodnota tejto bunky sa nezmení, považuje sa za statickú.

 1. V hárku vyberte bunku, do ktorej chcete vložiť aktuálny dátum alebo čas.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vložiť aktuálny čas, stlačte klávesy CTRL+SHIFT+; (bodkočiarka),

  • Ak chcete vložiť aktuálny dátum, stlačte klávesy CTRL + ; (bodkočiarka).

  • Ak chcete vložiť aktuálny dátum a čas, stlačte klávesy CTRL + ; (bodkočiarka), stlačte medzerník a potom stlačte klávesy CTRL + SHIFT + ; (bodkočiarka).

Zmena formátu dátumu alebo času

Ak chcete zmeniť formát dátumu alebo času, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte položku Formátovať bunky. Potom v dialógovom okne Formát buniek na karte Číslo v časti Kategória vyberte položku Dátum alebo Čas a v zozname Typ vyberte typ a vyberte tlačidlo OK.

Vloženie statického dátumu alebo času do excelovej bunky

Statická hodnota v hárku sa v prípade otvorenia a prepočítania hárka nemení. Po stlačení kombinácie klávesov, ako napríklad Ctrl + ; na vloženie aktuálneho dátumu do bunky, Excel vytvorí snímku aktuálneho dátumu a vloží ju do bunky. Keďže hodnota tejto bunky sa nezmení, považuje sa za statickú.

 1. V hárku vyberte bunku, do ktorej chcete vložiť aktuálny dátum alebo čas.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vložiť aktuálny čas, stlačte klávesy CTRL+SHIFT+; (bodkočiarka),

  • Ak chcete vložiť aktuálny čas, stlačte kombináciu klávesov Tlačidlo príkazu.+ ; (bodkočiarka).

  • Ak chcete vložiť aktuálny dátum a čas, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + ; (bodkočiarka), potom stlačte medzerník a potom stlačte kombináciu klávesov Tlačidlo príkazu.+ ; (bodkočiarka).

Zmena formátu dátumu alebo času

Ak chcete zmeniť formát dátumu alebo času, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte položku Formátovať bunky. Potom v dialógovom okne Formát buniek na karte Číslo v časti Kategória vyberte položku Dátum alebo Čas a v zozname Typ vyberte typ a vyberte tlačidlo OK.

Vloženie statického dátumu alebo času do excelovej bunky

Statická hodnota v hárku sa v prípade otvorenia a prepočítania hárka nemení. Po stlačení kombinácie klávesov, ako napríklad Ctrl + ; na vloženie aktuálneho dátumu do bunky, Excel vytvorí snímku aktuálneho dátumu a vloží ju do bunky. Keďže hodnota tejto bunky sa nezmení, považuje sa za statickú.

 1. V hárku vyberte bunku, do ktorej chcete vložiť aktuálny dátum alebo čas.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vložiť dátum, zadajte dátum (napríklad 2/2) a potom kliknite na položku Domov > rozbaľovací zoznam Formátčísla (na karte Číslo) >Krátky dátum alebo Dlhý dátum.

  • Ak chcete vložiť čas, zadajte čas a potom kliknite na položku Domov > rozbaľovací zoznam Formát čísla (na karte Číslo ) >Čas.

Zmena formátu dátumu alebo času

Ak chcete zmeniť formát dátumu alebo času, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte položku Formát čísla. Potom v dialógovom okne Formát čísla v časti Kategória kliknite na položku Dátum alebo čas a v zozname Typ vyberte typ a kliknite na tlačidlo OK.

Vloženie dátumu alebo času, ktorý sa bude aktualizovať

Dátum alebo čas, ktorý sa aktualizuje v prípade prepočítania hárka alebo otvorenia zošita, sa považuje za dynamický, a nie statický. Najbežnejším spôsobom, ktorým možno v hárku vrátiť do bunky dynamický dátum alebo čas, je pomocou funkcie hárka.

Ak chcete vložiť dátum alebo čas tak, aby sa dal aktualizovať, použite funkcie TODAYNOW, ako je to znázornené v nasledujúcom príklade. Ďalšie informácie o používaní týchto funkcií nájdete v témach Funkcia TODAY a Funkcia NOW.

Príklad:

Vzorec

Popis (výsledok)

=TODAY()

Aktuálny dátum (údaj sa mení)

=NOW()

Aktuálny dátum a čas (údaj sa mení)

 1. Vyberte text v tabuľke uvedenej vyššie a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C.

 2. V prázdnom hárku kliknite raz na bunku A1 a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V. Ak pracujete v Excel pre web, opakujte kopírovanie a prilepenie pre každú bunku v príklade.

  Dôležité: Ak chcete, aby príklad fungoval správne, musíte ho v hárku prilepiť do bunky A1.

 3. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ` (opačný dĺžeň) alebo na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na položku Zobraziť vzorce.

Po skopírovaní príkladu do prázdneho hárka môžete príklad prispôsobiť vlastným potrebám.

Poznámka: Výsledky funkcií TODAYNOW sa zmenia iba pri výpočte hárka alebo pri spustení makra, ktoré obsahuje tieto funkcie. Bunky obsahujúce tieto funkcie sa neaktualizujú nepretržite. Použitý dátum a čas sa preberajú zo systémových hodín počítača.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×