Vloženie alebo zmena čísel snímok, dátumu alebo päty na snímkach na obrazovke

V programe PowerPoint môžete pridať alebo odstrániť automatické čísla snímok, skryť číslovanie na úvodnej snímke a premiestniť čísla snímok. Môžete tiež pridať dátum a čas na snímky.

Ak chcete navrhnúť vylepšenia funkcie číslovania snímok, môžete to urobiť kliknutím na položky Pomocník >Pripomienky > Mám návrh.

Výberom nižšie uvedenej hlavičky ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Číslo snímky.

  Tlačidlo Číslo snímky na páse s nástrojmi v PowerPointe

 2. Na karte Snímka začiarknite políčko Číslo snímky.

  Dialógové okno Hlavička a päta v PowerPointe

  Ak nechcete, aby sa na úvodnej snímke zobrazovalo číslo, začiarknite políčko Nezobrazovať na úvodnej snímke.

 3. Vyberte položku Použiť na všetky.

Motív použitý v prezentácii má štandardné umiestnenie zobrazovania čísel na snímkach, ako to môžete vidieť na príklade dvoch motívov na obrázku nižšie. Ak chcete toto umiestnenie zmeniť, pozrite si časť „Zmena umiestnenia čísel strán na snímkach“.

Motív dymu s číslom snímky

Iónový motív s číslom snímky

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Číslo snímky.

  Tlačidlo Číslo snímky na páse s nástrojmi v PowerPointe

 2. Na karte Snímka zrušte začiarknutie políčka Číslo snímky.

  Dialógové okno Hlavička a päta v PowerPointe

 3. Vyberte položku Použiť na všetky.

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Číslo snímky.

 2. Na karte Snímka začiarknite políčko Nezobrazovať na úvodnej snímke.

 3. Kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

 1. Na karte Zobraziť vyberte položku Predloha snímky.

  Tlačidlo Predloha snímky na páse s nástrojmi v PowerPointe

 2. V hornej časti tably miniatúr vyberte miniatúru Predloha snímky.

  Miniatúra predlohy snímky v zobrazení predlohy snímok

 3. Na table Snímka vyberte a podržte zástupný symbol čísla strany, kým sa nezobrazí štvorsmerná šípka, a potom ho potiahnite na nové miesto.

  Vyberte a podržte zástupné číslo snímky

  Po dokončení vyberte položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

 1. (PowerPoint 2013 alebo 2016) Na karte Návrh vyberte položku Veľkosť snímky a potom položku Vlastná veľkosť snímky.

  Na karte Návrh na páse s nástrojmi vyberte položku Veľkosť snímky a potom vyberte položku Vlastná veľkosť snímky.

  (PowerPoint 2010 alebo staršie verzie) Na karte Návrh vyberte položku Nastavenie strany.

  Na karte Návrh na páse s nástrojmi vyberte položku Nastavenie strany.
 2. V časti Číslovať snímky od kliknite na šípku nahor alebo nadol, čím prejdete na číslo, od ktorého chcete začať:

  Dialógové okno s veľkosťou snímky v PowerPointe
 3. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

 2. V ľavej časti obrazovky na table, ktorá obsahuje miniatúry snímok, kliknite na prvú miniatúru snímky v prezentácii.

 3. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Dátum a čas.

  Otvorí sa dialógové okno Hlavička a päta.

 4. Na karte Snímka začiarknite políčko Dátum a čas a potom vyberte požadovaný typ dátumu:

  • Ak chcete nastaviť aktualizáciu dátumu a času na aktuálny dátum a čas po každom otvorení alebo tlači prezentácie, kliknite na položku Aktualizovať automaticky a potom vyberte požadovaný formát dátumu a času.

  • Ak chcete nastaviť dátum a čas na špecifický dátum, kliknite na položku Pevný a v poli Pevný zadajte požadovaný dátum.

   Ak nastavíte dátum prezentácie tak, aby bol pevný, môžete jednoducho sledovať časový priebeh jeho posledných zmien.

 5. Ak chcete pridať dátum a čas na všetky snímky v prezentácii, kliknite na položku Použiť na všetky.

 1. Na karte Vložiť vyberte položku Hlavička a päta.

  zobrazuje tlačidlo Vložiť > Hlavička v PowerPointe

 2. Na karte Snímka začiarknite políčko Päta.

 3. Do poľa pod políčkom Päta zadajte požadovaný text, napríklad Dôverné informácie spoločnosti.

  zobrazuje dialógové okno vloženia päty v PowerPointe

 4. Ak sa päta nemá zobrazovať na úvodnej snímke, začiarknite políčko Nezobrazovať na úvodnej snímke.

 5. Výberom položky Použiť na všetky zobrazíte pätu na všetkých snímkach alebo výberom položky Použiť zobrazíte pätu len na aktuálne vybratej snímke.

 1. Na karte Vložiť vyberte položku Hlavička a päta.

  zobrazuje tlačidlo Vložiť > Hlavička v PowerPointe

 2. Na karte Snímka zrušte začiarknutie políčka Päta.

 3. Výberom položky Použiť na všetky odstránite pätu zo všetkých snímok v prezentácii. Výberom položky Použiť naopak odstránite pätu len z aktuálne vybratej snímky.

Riešenie problémov s zobrazovaním piat na snímkach

Podrobnosti nájdete v téme Riešenie problémov s pätami.

Ďalšie články týkajúce sa číslovania a piat

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×