Ak používatePowerPoint 2013 alebo novšiu verziu, môžete prepojiť údaje z uloženého Excel hárka s prezentáciou PowerPoint. Týmto spôsobom môžete v prípade zmeny údajov v hárku jednoducho aktualizovať údaje v PowerPoint prezentácii.

Prepojenie celého hárka Excel s PowerPoint

 1. V programe PowerPoint kliknite alebo ťuknite na karte Vložiť na položku Objekt.

  object selection on insert tab

 2. V dialógovom okne Vložiť objekt vyberte možnosť Vytvoriť zo súboru.

  file browse dialog box

 3. Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Prehľadávať a v okne Prehľadávať nájdite excelový zošit s údajmi, ktoré chcete vložiť a vytvoriť na ne prepojenie.

 4. Pred zatvorením okna Vložiť objekt začiarknite políčko Prepojenie a kliknite na tlačidlo OK.

  choosing link for inserting a file into powerpoint

  Dôležité: Prepojený objekt v prezentácii zobrazí všetky údaje z aktívneho horného hárka prepojeného Excel zošita. Keď uložíte Excel zošit, uistite sa, že hárok, ktorý chcete mať v prezentácii, je ten, ktorý sa zobrazí pri prvom otvorení zošita.

Prepojenie časti údajov v Excel s PowerPoint

 1. V Excel otvorte uložený zošit s údajmi, ktoré chcete vložiť, a vytvorte na ne prepojenie.

 2. Presuňte myšou cez oblasť údajov, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie v PowerPoint, a na karte Domov kliknite alebo ťuknite na položku Kopírovať.

 3. V programe PowerPoint kliknite na snímku, do ktorej chcete prilepiť skopírované údaje hárka.

 4. Na karte Domov kliknite na šípku pod položkou Prilepiť a vyberte položku Prilepiť špeciálne.

  show paste special option

 5. V okne Prilepiť špeciálne kliknite na položku Prilepiť prepojenie a potom zo zoznamu Ako vyberte možnosť Objekt Hárok programu Microsoft Excel.

  shows pasting file as link dialog

Kopírovanie a prilepenie (neprepojiť) Excel údajov v PowerPoint

V tomto prípade excelové údaje nebudú prepojené s powerpointovou prezentáciou. Údaje skopírujete z excelového hárka a prilepíte do prezentácie. Hárok nebude do PowerPointu odosielať automatické aktualizácie.

 1. V Exceli otvorte zošit s údajmi, ktoré chcete kopírovať.

 2. Potiahnite kurzor ponad oblasť údajov, ktoré chcete kopírovať, a na karte Domov kliknite alebo ťuknite na položku Kopírovať.

 3. V PowerPointe kliknite na snímku, do ktorej chcete prilepiť údaje kopírované z hárka.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na šípku pod položkou Prilepiť.

 5. V časti Možnosti prilepenia vyberte jednu z nasledujúcich možností. Presunutím ukazovateľa myši na jednotlivé možnosti prilepenia zobrazíte ukážku toho, ako bude vyzerať.

  Použiť štýly cieľa

  Použitie štýlov cieľa na kopírovanie údajov ako tabuľky PowerPoint pomocou formátu prezentácie

  Ponechanie formátovania zdroja

  Ponechanie formátovania zdroja na kopírovanie Excel údajov ako PowerPoint tabuľky pomocou formátu hárka

  Vložiť

  Vloženie na skopírovanie údajov ako informácií, ktoré možno upraviť v Excel neskôr

  alternatívny text

  Obrázok na skopírovanie údajov ako obrázka, ktorý nie je možné upravovať v Excel

  Ponechať len Text

  Ponechať len text na kopírovanie všetkých údajov ako jedného textového poľa

Pozrite tiež

Kopírovanie excelového grafu do iného programu balíka Office

Vloženie prepojeného hárka

Ak chcete vložiť uložený Excel hárok a prepojiť ho so snímkou PowerPoint, postupujte takto:

Dôležité: Prepojený objekt v prezentácii zobrazí všetky údaje z aktívneho horného hárka prepojeného Excel zošita.

 1. V PowerPoint 2010 kliknite na karte Vložiť v skupine Text na položku Objekt.

 2. V dialógovom okne Vložiť objekt vyberte možnosť Vytvoriť zo súboru.

 3. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať, v dialógovom okne Prehľadávať vyhľadajte a vyberte Excel zošit obsahujúci informácie, ktoré chcete vložiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. V dialógovom okne Vložiť objekt vyberte položku Prepojenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete upraviť prepojený Excel hárok, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete upraviť údaje z Excel, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt na snímke, ukážte na položku Prepojený objekt hárka a vyberte položku Upraviť.

 • Ak chcete aktualizovať údaje na snímke tak, aby sa zhodovali s údajmi v pôvodnom súbore Excel, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt na snímke a potom kliknite na položku Aktualizovať prepojenie.

Vloženie prepojeného výberu z hárka

Ak chcete vložiť a prepojiť výber údajov z uloženého Excel hárka, postupujte takto:

 1. V Excel otvorte zošit obsahujúci údaje, ktoré chcete vložiť.

 2. Vyberte a skopírujte požadované údaje.

  Klávesová skratka    Údaje skopírujete stlačením kombinácie klávesov CTRL + C.

 3. V PowerPoint 2010 kliknite na snímku, na ktorú chcete prilepiť skopírované údaje hárka.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na šípku pod položkou Prilepiť a vyberte položku Prilepiť špeciálne.

 5. V dialógovom okne Prilepiť špeciálne vyberte v časti AkoMicrosoft Excel objekt hárka.

 6. Začiarknite políčko Prilepiť prepojenie a kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete upraviť výber buniek z prepojeného Excel hárka, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete upraviť údaje z Excel, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt na snímke, ukážte na položku Prepojený objekt hárka a vyberte položku Upraviť.

 • Ak chcete aktualizovať údaje na snímke tak, aby sa zhodovali s údajmi v pôvodnom súbore Excel, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt na snímke a potom kliknite na položku Aktualizovať prepojenie.

Kopírovanie výberu buniek na snímku

Ak chcete na snímku PowerPoint prilepiť výber Excel údajov, postupujte takto:

Poznámka: Údaje skopírované a prilepené na snímku PowerPoint sa pri zmene údajov v Excel zošite automaticky neaktualizujú. Ak chcete prepojiť údaje na PowerPoint snímke s pôvodným zdrojom údajov Excel, pozrite si časť Vloženie prepojeného výberu z hárka bezprostredne nad.

 1. V Excel otvorte zošit obsahujúci informácie, ktoré chcete kopírovať.

 2. Vyberte a skopírujte požadované údaje.

  Klávesová skratka    Údaje skopírujete stlačením kombinácie klávesov CTRL + C.

 3. V PowerPoint 2010 kliknite na snímku, na ktorú chcete prilepiť skopírované údaje hárka.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na šípku pod položkou Prilepiť.

 5. V časti Možnosti prilepenia vykonajte niektorý z týchto krokov:

  1. Ak chcete kopírovať údaje ako PowerPoint tabuľku, ale chcete zachovať vzhľad pôvodného Excel hárka, vyberte možnosť Ponechať formátovanie zdroja.

  2. Ak chcete kopírovať údaje ako PowerPoint tabuľku, vyberte položku Použiť štýl cieľas, ale chcete, aby sa zobrazila PowerPoint prezentácia.

  3. Ak chcete kopírovať údaje ako informácie, ktoré možno upraviť v PowerPoint, vyberte možnosť Vložiť .

  4. Ak chcete kopírovať údaje ako neupraviteľný obrázok, vyberte možnosť Obrázok .

  5. Ak chcete kopírovať všetky údaje ako jedno textové pole, vyberte možnosť Ponechať text.

Pozrite tiež

Importovanie obsahu z iných aplikácií

Kopírovanie excelového grafu do iného programu balíka Office

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

Pripojiť k Microsoft insiderov chcú >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×