V závislosti od verzie Wordu alebo Outlooku, ktorú používate, môžete vkladať rôzne objekty (napríklad PDF súbory, excelové grafy alebo hárky či powerpointové prezentácie) do wordového dokumentu alebo e-mailovej správy pomocou prepojení alebo vkladaním. Ak chcete vložiť objekt, kliknite na položku Objekt na karte Vložiť.

Vloženie nového objektu

Na vytvorenie nového súboru, ktorý sa vloží do dokumentu Word alebo do e-mailovej správy:

 1. V dialógovom okne Objekt kliknite na kartu Vytvoriť nový a potom vyberte možnosť zo zoznamu Typ objektu.

  Karta Vytvoriť nový v dialógovom okne Objekt

  Otvorí sa predvolený program pre daný typ súboru, v ktorom môžete zadať ľubovoľný text alebo požadované údaje. Po ukončení práce s programom sa všetok pridaný obsah alebo zmeny zobrazia vo wordovom dokumente alebo v e-mailovej správe.

 2. Ak chcete nový súbor zobraziť ako ikonu s možnosťou kliknutia, a nie ako prvú stranu nového súboru, vyberte položku Zobraziť ako ikonu. Po začiarknutí tohto políčka môžete vybrať inú ikonu kliknutím na položku Zmeniť ikonu.

Tipy: 

 • Informácie sa v časti Výsledok menia v závislosti od typu vybratého objektu a či je políčko Zobraziť ako ikonu začiarknuté. Pomocou týchto informácií môžete určiť, čo chcete vložiť, a ako sa to má zobrazovať.

 • Ak chcete upraviť informácie vo vami vloženom objekte, kliknite dvakrát na objekt.

 • V Outlooku je možnosť Zobraziť ako ikonu k dispozícii iba v prípade, že naformátujte e-mail vo formáte RTF(Formátovať text > formát >formát správy > FORMÁT RTF).

Prepojenie alebo vloženie existujúceho súboru

Na prepojenie alebo vloženie objektu, ktorý už bol vytvorený:

 1. V dialógovom okne Objekt vyberte možnosť Vytvoriť zo súboru. Následným kliknutím na položku Prehľadávať vyhľadáte súbor, ktorý chcete vložiť.

  Karta Vytvoriť zo súboru v dialógovom okne Objekt

 2. Ak chcete zdrojový súbor skôr prepojiť ako vložiť do dokumentu Word alebo e-mailovej správy, kliknite na položku Prepojiť so súborom.

 3. Ak chcete vložený súbor zobraziť skôr ako ikonu s možnosťou kliknutia, a nie ako prvú stranu súboru, vyberte položku Zobraziť ako ikonu. Po začiarknutí tohto políčka môžete vybrať inú ikonu kliknutím na položku Zmeniť ikonu.

  Tip: Informácie sa v časti Výsledok mení podľa toho, či je políčko Prepojiť so súborom a Zobraziť ako ikonu začiarknuté. Pomocou týchto informácií môžete určiť, čo chcete vložiť, a ako sa to má zobrazovať.

Vložené objekty verzus prepojené objekty

Vložené objekty sa stanú súčasťou wordového súboru alebo e-mailovej správy a po vložení už nie sú pripojené k žiadnemu zdrojovému súboru.

Prepojené objekty je možné aktualizovať pri úprave zdrojového súboru. Prepojené údaje sa uchovávajú v zdrojovom súbore. Wordový súbor alebo e-mailová správa (cieľový súbor) uchováva iba umiestnenie zdrojového súboru a zobrazuje zastúpenie prepojených údajov. Prepojené objekty použite v prípade, keď je potrebné brať do úvahy veľkosť súboru.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×